www.uokik.gov.pl

Rejestr klauzul niedozwolonych

Do Rejestru wpisywane są postanowenia uznane za niedozwolone prawomocnym wyrokiem
Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

wyszukaj po frazie
szukaj w
uwzględnij tylko klauzule z uzasadnieniem
tak
nazwa pozwanego
nazwa powoda

Znalezionych klauzul: 7395

numer postanowienia data wyroku sygnatura wyroku nazwa powoda nazwa pozwanego data wpisu branża

LP DATA WYROKU SYGNATURA SĄD POWÓD POZWANY POSTANOWIENIE NIEDOZWOLONE DATA WPISU BRANŻA
7068 2017-04-04 XVII AmC 756/16 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Anna Siwicka, Danuta Kwiecień Jadwiga Storczyk Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych przesyłki, które powstały podczas transportu będą rozpatrywane tylko w przypadku spisania w obecności przedstawiciela firmy spedycyjnej protokołu reklamacyjnego, w momencie odbioru przesyłki. 2018-02-16 HANDEL ELEKTRONICZNY
7067 2017-04-11 XVII AmC 1716/16 Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Stowarzyszenie "Nostra Scutum" w Poznaniu Sylwester Draszanowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Johannesdorf Philately Studio w Rumi Nie ponosimy odpowiedzialności: za nieterminowe dostarczenie przesyłki przez Pocztę Polską, InPost i firmy kurierskie 2017-12-29 INNE USŁUGI
7066 2017-03-13 XVII AmC 61/16 Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Danuta Panufnik Bożena Stelmach Sklep ustosunkowuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni roboczych od momentu zwrotu towaru wraz z opisem niezgodności 2017-12-29 HANDEL ELEKTRONICZNY
7065 2017-03-23 XVII AmC 386/16 Sąd Okręgowy w Warszawie, Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Iwar Hausmann, Władysława Hausmann, Sylwia Lipińska, Joanna Marciniak, Piotr Marciniak, Zbigniew Nowacki, Jadwiga Pawlikowska, Paweł Pyć, Agnieszka Wagner, Igor Wagner, Agnieszka Zglińska, Katarzyna Panufnik Markstein spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (…) wszelkie spory będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby sprzedawcy 2017-12-29 HANDEL ELEKTRONICZNY
7064 2016-05-23 XVII AmC 656/16 Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Stowarzyszenie "Towarzystwo Lexus" Dariusz Warylewski Zamawiający zapłaci Pośrednikowi za wykonanie niniejszej usługi wynagrodzenie w niżej określonej wysokości powiększone o podatek VAT (23 %) w przypadku sprzedaży /zamiany - 2,5 % (słownie dwa i pół procent) cent sprzedaży (…). 2017-12-29 HANDEL ELEKTRONICZNY
7063 2017-01-24 XVII AmC 1087/16 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Monika Pawlikowska-Hausmann, Józef Ruciński, Tomasz Antosik, Wiesława Musa, Jerzy Maciejewski, Stowarzyszenie Ochrony Konsumentów Patronus w Łodzi Justyna Nakonowska Zwracany towar należy odesłać wraz z pisemnym oświadczeniem, otrzymanym z towarem paragonem oraz informacją o numerze konta na jaki należy przelać zwracane pieniądze. 2017-12-29 HANDEL ELEKTRONICZNY
7062 2016-10-25 XVII AmC 1292/16 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Arkadiusz Kuczkowski, Sandra Wójcik, Danuta Kwiecień, Marek Kwiecień, Anna Siwecka, Danuta Siwecka Kamila Michalewska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą KAMILA MICHALEWSKA bizART Kamila Michalewska z siedzibą w Warszawie W przypadku zwrotu, należność zostanie przekazana na wskazany rachunek bankowy lub przekazem pocztowym w terminie do 14 dni od otrzymania zwróconego towaru. Kwota do zwrotu zostanie pomniejszona o koszt wysyłki. 2017-12-29 HANDEL ELEKTRONICZNY
7061 2016-08-08 XVII AmC 508/16 Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Danuta Siwecka, Marek Kwiecień, Szymon Wadowski Anna Tulej Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z realizacją niniejszego Regulaminu jest sąd właściwy dla siedziby firmy DECOMERC Anna Tulej 2017-12-29 HANDEL ELEKTRONICZNY
7060 2017-04-07 XVII AmC 1677/16 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Emil Hausmann, Rafał Krysiak, Danuta Panufnik, Jacek Matusiak, Jarosław Wagner, Stowarzyszenie Ochrony Konsumentów PATRONUS w Łodzi Przemysław Jaworowski Wszelkie zmiany wchodzą w życie z chwilą ich opublikowania (zamieszczenia) w sklepie internetowym, w związku z czym Klient jest zobowiązany do bieżącej weryfikacji jego postanowień. 2017-12-29 HANDEL ELEKTRONICZNY
7059 2014-12-03 XVII AmC 1675/13 Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Krzysztof Maj Wszystkie zabezpieczenia muszą być wiarygodne, sprawdzalne i wystarczające dla pokrycia całości ewentualnych należności powiększonych o odsetki i koszty ewentualnego postępowania sądowego.(…) 2017-12-29 USŁUGI FINANSOWE
7058 2014-12-03 XVII AmC 1675/13 Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Krzysztof Maj Pożyczkodawca po podpisaniu niniejszej Umowy Przedwstępnej przez Strony, w terminie do trzydziestu dni zaewidencjonuje ją i przyjmie do realizacji. Po przyjęciu Umowy Przedwstępnej do realizacji Pożyczkodawca zawiadomi Klienta w terminie... 2017-12-29 USŁUGI FINANSOWE
7057 2014-12-03 XVII AmC 1675/13 Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Krzysztof Maj 1. W przypadku powstania zadłużenia przeterminowanego i/lub uruchomienia procedury windykacyjnej wobec Klienta jej koszty oraz procesu i postępowania egzekucyjnego, stosownie do rodzaju czynności podjętych przez Pożyczkodawcę, mogą wynosić: -... 2017-12-29 USŁUGI FINANSOWE
7056 2017-04-24 XVII AmC 1193/16 Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Marek Kwiecień, Arkadiusz Kuczkowski Kris Line Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi Wszystkie spory mogące wyniknąć z tytułu umowy sprzedaży w sklepie internetowym będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla miejsca siedziby Kris Line Sp. z o.o. 2017-11-17 HANDEL ELEKTRONICZNY
7055 2017-03-22 XVII AmC 1483/16 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Władysława Hausmann, Sylwia Lipińska, Joanna Marciniak, Agnieszka Wagner, Katarzyna Panufnik Karol Popławski Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie. 2017-11-17 HANDEL ELEKTRONICZNY
7054 2017-04-19 XVII AmC 1252/16 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Emil Hausmann, Jacek Matusiak, Jarosław Wagner, Danuta Panufnik Tomasz Majewski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Tomasz Majewski NET-GROUP Właściciel zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu bez podania przyczyn i bez wcześniejszych uprzedzeń. Zmiany te będą publikowane na bieżąco na łamach serwisu 2017-11-17 HANDEL ELEKTRONICZNY
7053 2017-04-05 XVII AmC 1438/16 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Marianna Farbicka, Daria Krysiak, Teresa Krysiak, Sylwia Lipińska, Joanna Marciniak, Piotr Marciniak, Agnieszka Mielecka, Zbigniew Nowacki, Paweł Pyć, Agnieszka Wagner, Agnieszka Zglińska, Katarzyna Panufnik BELIEVE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Mikołowie Aby wysłać sprzęt w ramach reklamacji klient jest zobowiązany do wypełnienia zgłodzenia reklamacyjnego. Paczki nie oznaczone tym numerem nie będą przyjmowane do serwisu - wrócą do klienta, który będzie musiał zapłacić przewoźnikowi za... 2017-11-17 INNE USŁUGI
7052 2017-04-11 XVII AmC 1703/16 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Michał Chołys, Emil Hausmann, Jarosław Wagner, Jacek Matusiak, Stowarzyszenie Ochrony Konsumentów Patronus w Łodzi, Danuta Panufnik, Rafał Krysiak, Wiesława Musa, Jerzy Maciejewski, Monika Pawlikowska-Hausmann, Tomasz Antosik, Józef Ruciński BELIEVE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mikołowie Jeżeli sprzęt dostarczony do serwisu okaże się sprawny i firma nie wykryła usterki serwis pobierze opłatę za diagnostykę i koszt przesyłki. 2017-11-17 INNE USŁUGI
7051 2017-04-05 XVII AmC 73/16 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Stowarzyszenie "AD BENE MERENTI - BEZPIECZNY KONSUMENT" z siedzibą w Makowie Mazowieckim Piotr Witkowski, wykonującemu działalność gospodarczą pod firmą: Firma Produkcyjno-Usługowo-Handlowa "WIT-MOT" Witkowski Piotr Sklep www.sklep.wit-mot.pl nie odpowiada za uszkodzenia zamówionych towarów powstałe w czasie ich dostawy. 2017-11-17 HANDEL ELEKTRONICZNY
7050 2017-03-22 XVII AmC 162/16 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Władysława Hausmann, Sylwia Lipińska, Joanna Marciniak, Jadwiga Pawlikowska, Agnieszka Wagner, Katarzyna Panufnik Robert Grzenia Jeżeli towar dostarczony do serwisu okaże się sprawny i firma nie wykryła usterki serwis pobierze opłate za diagnostykę oraz koszty przesyłki 2017-11-17 HANDEL ELEKTRONICZNY
7049 2016-12-07 XVII AmC 1327/16 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Sebastian Bąk Joanna Olesińska Warunkiem rozpatrzenia reklamacji dotyczącej uszkodzeń powstałych podczas transportu jest spisanie w obecności pracownika firmy kurierskiej "protokołu uszkodzeń 2017-11-17 HANDEL ELEKTRONICZNY
7048 2017-04-11 XVII AmC 1541/16 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Agnieszka Zglińska, Agnieszka Wagner, Katarzyna Panufnik, Jadwiga Pawlikowska, Paweł Pyć, Piotr Marciniak, Zbigniew Nowacki, Joanna Marciniak, Sylwia Lipińska, Władysława Hausmann NETMIND P.KOZOK Spółka jawna z siedzibą w Katowicach Wszelkie informacje dotyczące specyfikacji produktów pochodzą z materiałów publikowanych przez producentów. Netmind zastrzega sobie prawo do ewentualnych błędów. 2017-11-17 USŁUGI INTERNETOWE
7047 2017-01-25 XVII AmC 86/16 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Władysława Hausmann, Joanna Marciniak, Anna Masłowska, Jadwiga Pawlikowska, Agnieszka Wagner, Katarzyna Panufnik Paweł Szopa Sklep nie odpowiada za opóźnienia spowodowane nieprawidłową pracą Poczty polskiej. 2017-11-17 INNE USŁUGI
7046 2017-03-02 XVII AmC 225/16 Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Piotr Marciniak, Sylwia Lipińska, Paweł Pyć, Katarzyna Panufnik, Joanna Marciniak, Agnieszka Wagner, Zbigniew Nowacki, Agnieszka Zglińska, Jadwiga Pawlikowska, Igor Wagner, Iwar Hausmann, Władysława Hausmann Laguna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Częstochowie Podstawą rozpatrzenia reklamacji jest dowód zakupu wystawiany przez Sklep. 2017-11-17 SPRZEDAŻ KONSUMENCKA
7045 2017-04-11 XVII AmC 3053/14 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Fundacja Promesa z siedzibą w Gdyni Rafał Kwiatkowski Sądem właściwym dla rozpatrywania ewentualnych sporów mogących powstać na tle wykonywania postanowień tego Regulaminu jest Sąd właściwy, miejscowo i rzeczowo dla siedziby firmy Wydawnictwa "Niebieski Słoń". 2017-11-17 HANDEL ELEKTRONICZNY
7044 2016-03-21 XVII AmC 2705/14 Sąd Okręgowy w Warszawie-Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Tomasz Antosik, Stowarzyszenie Ochrony Konsumentów Patronus, Jerzy Maciejewski, Monika Pawlikowska-Hausmann, Wiesława Musa, Józef Ruciński Adam Małachowski, Danuta Małachowska Nie zapomnij dołączyć do paczki: dowodu zakupu, który otrzymałeś wraz z przesyłką - jest on niezbędnym warunkiem przyjęcia towaru z powrotem. 2017-11-17 HANDEL ELEKTRONICZNY
7043 2017-03-03 XVII AmC 945/16 Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Iwar Hausmann, Daria Krysiak, Piotr Marciniak, Zbigniew Nowacki, Paweł Pyć, Agnieszka Zglińska Anita Zielony-Sokalska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Anita Zielony-Sokalska Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "ANAGMA" Podmiot prowadzący sklep zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu. 2017-11-17 INNE USŁUGI
7042 2017-03-03 XVII AmC 36/16 Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Danuta Kwiecień, Robert Rusnak, Anna Siwicka Wojciech Baranowski Właściciel zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym Regulaminie, aktualna wersja Regulaminu znajduje się pod adresem http://avebmx.pl/quintin-regulamin 2017-11-17 SPRZEDAŻ KONSUMENCKA
7041 2017-04-05 XVII AmC 1596/16 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Fundacja Aval w Warszawie Katarzyna Gawlik Autocartel.pl zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia w przypadku wystąpienia błędów na stronach sklepu, polegających na błędnych informacjach o cenach lub stanie towaru, jak i również w sytuacjach wzbudzających wątpliwość... 2017-11-17 HANDEL ELEKTRONICZNY
7040 2017-03-16 XVII AmC 413/16 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Jacek Matusiak, Emil Hausmann, Rafał Krysiak Małgorzata Serafin Przy zgłaszaniu reklamacji obowiązują zasady: paczka z zewnątrz musi zostać oznaczona numerem RMA, w formie umieszczonej kartki z wydrukowanym bądź napisanym numerem (np: RMA 610). 2017-11-17 INNE USŁUGI
7039 2017-03-23 XVII AmC 1373/16 Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Tomasz Antosik, Józef Ruciński, Monika Pawlikowska - Hausmann, Stowarzyszenie Ochrony Konsumentów PATRONUS z siedzibą w Łodzi, Jerzy Maciejewski, Wiesława Musa Dorota Ilkowska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Gemini w Olsztynie Sklep nie ponosi odpowiedzialności za skutki zdarzeń losowych, na które nie miał wpływu, a które uniemożliwiły lub utrudniły wykonanie umowy (pożar, powódź, strajk itd.) 2017-11-17 HANDEL ELEKTRONICZNY
7038 2017-03-13 XVII AmC 90/16 Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Arkadiusz Kuczkowski, Marek Kwiecień, Szymon Wadowski, Danuta Siwecka, Tomasz Kadłubowski Tomasz Krobski Prawem właściwym dla wszystkich stosunków prawnych wynikających z niniejszego Regulaminu jest prawo polskie. Wszystkie spory mogące wyniknąć w wyniku zakupów dokonywanych w sklepie internetowym będzie rozstrzygał sąd właściwy dla siedziby... 2017-11-17 INNE USŁUGI
7037 2017-03-13 XVII AmC 54/16 Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Sandra Wójcik, Szymon Wadowski, Mateusz Nowakowski, Danuta Siwecka, Marek Kwiecień Jerzy Koroza, Gabriela Koroza Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy 2017-11-17 SPRZEDAŻ KONSUMENCKA
7036 2017-02-27 XVII AmC 1598/16 Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Tomasz Antosik, Monika Pawlikowska-Hausmann, Jerzy Maciejewski, Stowarzyszenie Ochrony Konsumentów PATRONUS w Łodzi, Wiesława Musa Piotr Ząbczyk Zgodnie z Ustawą z dn. 2.03.2000 r.) O ochronie praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, Kupujący ma prawo do zwrotu towaru bez podania jakiejkolwiek przyczyny w okresie do 10 dni od otrzymania... 2017-11-17 HANDEL ELEKTRONICZNY
7035 2017-04-04 XVII AmC 1808/16 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Stowarzyszenie "AD BENE MERENTI- BEZPIECZNY KONSUMENT" z siedzibą w Makowie Mazowieckim Joanna Jaroszek Klient jest zobowiązany sprawdzić stan przesyłki podczas odbioru w obecności pracownika firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej i niezwłocznie zgłosić stosowną reklamację do firmy przewozowej oraz poinformować o tym fakcie SPRZEDAWCĘ.... 2017-10-13 INNE USŁUGI
7034 2017-04-03 XVII AmC 359/16 Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Szymon Wadowski, Danuta Siwicka, Arkadiusz Kuczkowski, Marek Kwiecień Monika Szymor Pieniądze zawracane są w przeciągu 14 dni, na podane przez Kupującego konto bankowe. Koszt dostawy nie podlega zwrotowi 2017-10-13 HANDEL ELEKTRONICZNY
7033 2017-02-01 XVII AmC 180/16 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Tomasz Antosik, Michał Chołys, Jerzy Maciejewski, Wiesława Musa, Józef Ruciński Maciej Michalski Przesyłki nie oznaczone numerem zwrotu nie będą przez Sprzedawcę przyjmowane, podobnie jak przesyłki, których zawartość nie jest kompletna i zgodna z przedmiotem sprzedaży 2017-10-13 HANDEL ELEKTRONICZNY
7032 2017-04-03 XVII AmC 289/16 Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Emil Hausmann, Jacek Matusiak, Stowarzyszenie Ochrony Konsumentów PATRONUS w Łodzi, Rafał Krysiak, Jarosław Wagner, Danuta Panufnik Arkadiusz Petruczynik Jeżeli sprzęt dostarczony do serwisu okaże się sprawny i firma nie wykryła usterki serwis pobierze opłatę za diagnostykę i koszty przesyłki 2017-10-13 USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE
7031 2016-05-19 XVII AmC 25877/13 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Agnieszka Zglińska, Piotr Marciniak, Iwar Hausmann, Sylwia Lipińska, Igor Wagner, Paweł Pyć Dorota Strączek prowadząca działalność gospodarczą pod firmą GEMINI Wady fizyczne (uszkodzenia) powinny być zgłaszane bezzwłocznie, najpóźniej w terminie 7 dni od daty otrzymania wysyłki 2017-10-13 INNE USŁUGI
7030 2016-12-14 XVII AmC 1234/16 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Arkadiusz Kuczkowski Marcin Zobek Zwrotowi podlegają jedynie te towary, które posiadają dowód zakupu (faktura VAT lub paragon) 2017-10-13 INNE USŁUGI
7029 2017-04-04 XVII AmC 366/16 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Danuta Siwecka, Krzysztof Siwecki, Anna Siwecka, Marek Kwiecień, Sandra Wójcik, Szymon Wadowski Leszek Maślanka …Zwrot towaru odbywa się wyłącznie na koszt zwracającego. Zwrot pieniędzy w wysokości odesłanego towaru (zwrotowi nie ulegają koszty dostawy), nastąpi w ciągu 7 dni roboczych od dnia otrzymania przez Sprzedawcę zwróconego towaru. 2017-10-13 HANDEL ELEKTRONICZNY
7028 2017-03-14 XVII AmC 1083/16 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Grażyna Twardoch-Solińska Ewa Olejniczak Ewentualne spory wynikłe w związku z realizacją transakcji pomiędzy firmą Elmo, a Kupującymi, strony będą rozstrzygać polubownie, w drodze porozumienia stron. W przypadku braku porozumienia sprawa zostanie oddana sądowi właściwemu dla... 2017-10-13 INNE USŁUGI
7027 2017-04-04 XVII AmC 1005/16 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Danuta Siwecka, Marek Kwiecień Joanna Chorzępa, Rafał Chorzępa Właściciel serwisu zastrzega sobie zmiany niniejszego Regulaminu, przy czym obowiązująca wersja Regulaminu jest dostępna na niniejszej stronie http://www.najlepszemeble.pl/regulamin.html. 2017-10-13 HANDEL ELEKTRONICZNY
7026 2016-12-13 XVII AmC 1760/16 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Sebastian Bąk Rafał Wenta prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Rafał Wenta "Agraf Wenta Rafał" z siedzibą w Warszawie Zwracany towar należy odsyłać razem z otrzymaną wraz z nim fakturą lub paragonem oraz wypełnionym dokumentem zwrotu. Sklep internetowy gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru. Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 10 dni roboczych od... 2017-10-13 HANDEL ELEKTRONICZNY
7025 2017-03-10 XVII AmC 1310/16 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Anna Siwecka, Sandra Wójcik, Danuta Kwiecień Dariusz Kalisiewicz, Renata Siedlecka Sprzedawca jest uprawniony do zmiany niniejszego Regulaminu. 2017-10-13 HANDEL ELEKTRONICZNY
7024 2017-03-01 XVII AmC 1467/16 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Fundacja Aval w Warszawie Dominik Jezierski 10. Kaloszenosze.pl zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia w przypadku wystąpienia błędów na stronach sklepu, polegających na wyświetleniu błędnych informacji o cenach lub stanie towarów. Jak i również w sytuacjach... 2017-10-13 HANDEL ELEKTRONICZNY
7023 2017-02-07 XVII AmC 296/16 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Iwar Hausmann, Piotr Marciniak, Agnieszka Zglińska, Sylwia Lipińska, Paweł Pyć, Zbigniew Nowacki, Michał Chołys, Jarosław Wagner, Jacek Matusiak, Emil Hausmann, Danuta Panufnik Barbara Pielecka prowadząca działalność gospodarczą pod firmą PPHU "Pokusa" Barbara Pielecka z siedzibą w Chełmie Składając zamówienie Nabywca akceptuje powyższy regulamin. 2017-10-13 SPRZEDAŻ KONSUMENCKA
7022 2017-02-23 XVII AmC 1791/16 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Jerzy Maciejewski, Tomasz Antosik, Monika Pawlikowska-Hausmann, Józef Ruciński, Michał Chołys, Wiesława Musa, Piotr Marciniak Małgorzata Serafin prowadząca działalność gospodarczą pod firmą MAŁGORZATA SERAFIN TABU - Małgorzata Serafin z siedzibą w Warszawie Odstąpienie od umowy bez podania przyczyny na podstawie ustawy, o której mowa w pkt IV.1. powyżej możliwe jest wyłącznie pod warunkiem, że: a. Produkt znajduje się w oryginalnym pudełku wraz z wszystkimi dokumentami z jakimi był dostarczony. 2017-10-13 HANDEL ELEKTRONICZNY
7021 2017-02-23 XVII AmC 1853/16 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Stowarzyszenie Ochrony Konsumentów PATRONUS w Łodzi, Emil Hausmann, Wiesława Musa, Józef Ruciński, Tomasz Antosik, Michał Chołys, Jarosław Wagner, Jerzy Maciejewski, Jacek Matusiak, Danuta Panufnik Flowerpoint Sp. z o.o. z siedzibą w Łomiankach Podstawą przyjęcia reklamacji jest przedstawienie przez Klienta dowodu zakupu towaru (paragon fiskalny lub faktura VAT). 2017-10-13 HANDEL ELEKTRONICZNY
7020 2017-03-23 XVII AmC 286/16 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Paweł Pyć, Joanna Marciniak, Katarzyna Panufnik, Agnieszka Wagner, Jadwiga Pawlikowska, Sylwia Lipińska, Władysława Hausmann, Piotr Marciniak, Iwar Hausmann, Zbigniew Nowacki, Agnieszka Zglińska ELECTRO4YOU Sp. z o.o. z siedzibą w Boguchwale Rozpatrzenie zgłoszenia dotyczącego szkody jest możliwe wyłącznie w przypadku kompletnego i prawidłowo wypełnionego protokołu szkody. 2017-10-13 HANDEL ELEKTRONICZNY
7019 2017-03-21 XVII AmC 245/16 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Józef Ruciński, Michał Chołys, Wiesława Musa, Monika Pawlikowska-Hausmann, Jerzy Maciejewski, Tomasz Antosik Leszek Ługiewicz Wszelkie spory, wynikłe w związku z realizowaniem umów kupna-sprzedaży między sklepem a konsumentami, będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to... 2017-10-13 HANDEL ELEKTRONICZNY