www.uokik.gov.pl

Rejestr klauzul niedozwolonych

Do Rejestru wpisywane są postanowenia uznane za niedozwolone prawomocnym wyrokiem
Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

wyszukaj po frazie
szukaj w
uwzględnij tylko klauzule z uzasadnieniem
tak
nazwa pozwanego
nazwa powoda

Znalezionych klauzul: 7425

numer postanowienia data wyroku sygnatura wyroku nazwa powoda nazwa pozwanego data wpisu branża

LP DATA WYROKU SYGNATURA SĄD POWÓD POZWANY POSTANOWIENIE NIEDOZWOLONE DATA WPISU BRANŻA
7098 2017-04-21 XVII AmC 1711/16 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Monika Pawlikowska-Hausmann, Michał Chołys, Wiesława Musa, Jacek Matusiak, Tomasz Antosik, Stowarzyszenie Ochrony Konsumentów PATRONUS w Łodzi, Jerzy Maciejewski, Danuta Panufnik, Emil Hausmann, Rafał Krysiak MESKON-HURT Sp. z o.o. SPÓŁKA KOMANDYTOWA w Katowicach Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane przez nas opisy towarów nie zawierają braków oraz błędów. Ewentualne błędy nie mogą być jednak podstawą do roszczeń. 2018-06-25 SPRZEDAŻ KONSUMENCKA
7097 2017-04-04 XVII AmC 849/16 Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Agnieszka Zglińska, Paweł Pyć, Zbigniew Nowacki, Piotr Marciniak, Daria Krysiak, Joanna Marciniak, Sylwia Lipińska, Agnieszka Mielecka, Katarzyna Panufnik, Teresa Krysiak, Marianna Farbicka, Agnieszka Wagner KASTOR spółka akcyjna z siedzibą w Łasku KASTOR S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu 2018-06-25 SPRZEDAŻ KONSUMENCKA
7096 2017-05-22 XVII AmC 764/15 Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Fundacja Promesa w Gdyni Patryk Dżedżor Właściciel sklepu internetowego dokłada wszelkich starań, aby opisy i dane techniczne umieszczonych w sklepie produktów/usług były zgodne z rzeczywistością. Nie ponosi jednak odpowiedzialności za błędne podanie parametrów i właściwości... 2018-06-25 HANDEL ELEKTRONICZNY
7095 2017-05-09 XVII AmC 399/16 Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Zbigniew Nowacki, Piotr Marciniak, Iwar Hausmann, Paweł Pyć, Daria Krysiak, Agnieszka Zglińska Arkadiusz Petruczynik W celu usprawnienia obsługi, towary zwracane prosimy opatrzyć w numer zwrotu: RMZ. Numer RMZ powinien być opisany w widocznym miejscu na przesyłce, ponieważ paczki bez numeru RMZ mogą zostać nieodebrane 2018-06-08 SPRZEDAŻ KONSUMENCKA
7094 2017-05-18 XVII AmC 412/16 Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Jarosław Wagner, Jerzy Maciejewski, Wiesława Musa, Jacek Matusiak, Emil Hausmann, Tomasz Antosik, Józef Ruciński, Stowarzyszenie Ochrony Konsumentów Patronus w Łodzi, Danuta Panufnik, Monika Pawlikowska-Hausmann, Rafał Krysiak ADALA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Grabinie Firma ADALA Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia zamówienia bez podania przyczyny 2018-06-08 SPRZEDAŻ KONSUMENCKA
7093 2017-05-25 XVII AmC 1487/16 Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Danuta Siwecka Grehen Sp. z o.o. w Dyzinie Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych towarów będą rozpatrywane tylko i wyłącznie po sporządzeniu protokołu reklamacyjnego podpisanego przez Kupującego i dostawcę (listonosza lub kuriera) 2018-06-08 HANDEL ELEKTRONICZNY
7092 2017-04-05 XVII AmC 613/15 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Fundacja Promesa z siedzibą w Gdyni Marcin Cieśla, wykonujący działalność gospodarczą pod firmą SIGMATIC Marcin Cieśla Sklep dokłada wszelkich starań, aby opisy i dane techniczne produktów umieszczonych w sklepie, były zgodne z rzeczywistością, nie ponosimy jednak odpowiedzialności za błędne podanie parametrów i właściwości towaru, lub nagłą ich zmianę... 2018-06-08 SPRZEDAŻ KONSUMENCKA
7091 2017-05-15 XVII AmC 1329/16 Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Danuta Siwecka, Grażyna Twardoch-Solińska, Szymon Wadowski, Marek Kwiecień, Arkadiusz Kuczkowski Maciej Kuc Wraz z odsyłanym towarem należy zamieścić paragon zakupu. 2018-06-08 HANDEL ELEKTRONICZNY
7090 2017-05-09 XVII AmC 1412/16 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Sebastian Bąk Aneta Moskwa, Radosław Szady i Piotr Szymczyk Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towarów zapłaconej przez klienta, widniejącej na dokumencie sprzedaży. 2018-06-08 SPRZEDAŻ KONSUMENCKA
7089 2017-05-15 XVII AmC 1209/16 Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Danuta Oświecińska Marcin Zobek Podmiot prowadzący sklep zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu. 2018-03-21 HANDEL ELEKTRONICZNY
7088 2017-04-05 XVII AmC 600/15 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Fundacja Promesa z siedzibą w Gdyni Jarosław Rychter Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu 2018-03-21 SPRZEDAŻ KONSUMENCKA
7087 2017-03-27 XVII AmC 1749/16 Sąd Okręgowy w Warszawie-Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Stowarzyszenie "Towarzystwo Lexus" w Poznaniu Ren-CAR spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Rybniku W nadzwyczajnych okolicznościach uniemożliwających Sprzedawcy dostarczenie Kupującemu samochodu w terminie uzgodnionym z Kupującym, a zwłaszcza katastrofy spowodowanej przez siły przyrody (huragany, powodzie, trzęsienia ziemi, skażenia... 2018-03-21 SPRZEDAŻ KONSUMENCKA
7086 2017-03-23 XVII AmC 3006/14 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Cyryl Cyberski Krzysztof Strzałka prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Home Express Krzysztof Strzałka Ewentualne spory wynikłe w związku z wykonywaniem niniejszej Umowy strony oddadzą pod rozstrzygnięciem właściwemu sądowi powszechnemu we Wrocławiu. 2018-03-21 NIERUCHOMOŚCI
7085 2017-03-23 XVII AmC 3006/14 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Cyryl Cyberski Krzysztof Strzałka prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Home Express Krzysztof Strzałka Obowiązek zapłaty przez Zamawiającego kary umownej, o której mowa w ust. 1, powstaje również w sytuacji, gdy w czasie obowiązywania niniejszej umowy jak i w okresie 12 miesięcy po jej zakończeniu dojdzie do zawarcia Umowy o której mowa w ust.... 2018-03-21 NIERUCHOMOŚCI
7084 2017-03-23 XVII AmC 3006/14 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Cyryl Cyberski Krzysztof Strzałka prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Home Express Krzysztof Strzałka W przypadku zawarcia z pominięciem Pośrednika, przedwstępnej umowy sprzedaży, umowy sprzedaży lub innej umowy dotyczącej zbycia Nieruchomości pomiędzy Zamawiającym, a zbywcą Nieruchomości przedstawionej Zamawiającemu przez Pośrednika,... 2018-03-21 NIERUCHOMOŚCI
7083 2017-03-23 XVII AmC 3006/14 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Cyryl Cyberski Krzysztof Strzałka prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Home Express Krzysztof Strzałka Po otrzymaniu adresu Nieruchomości od Pośrednika za bezskuteczne uznaje się powoływanie się Zamawiającego na to, że dana Nieruchomość była mu znana wcześniej 2018-03-21 NIERUCHOMOŚCI
7082 2017-03-23 XVII AmC 3006/14 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Cyryl Cyberski Krzysztof Strzałka prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Home Express Krzysztof Strzałka Do wynagrodzenia doliczony zostanie podatek VAT w wysokości zgodnej z obowiązującą stawką. 2018-03-21 NIERUCHOMOŚCI
7081 2017-03-23 XVII AmC 3006/14 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Cyryl Cyberski Krzysztof Strzałka prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Home Express Krzysztof Strzałka W każdym przypadku zawarcia przez Zamawiającego (lub jego krewnego, powinowatego, inną osobę bliską lub też osobę powiązaną z Zamawiającym wspólnym interesem majątkowym w szczególności powiązaną kapitałowo lub organizacyjnie) umowy... 2018-03-21 NIERUCHOMOŚCI
7080 2015-12-21 XVII AmC 26539/13 Sąd Okręgowy w Warszawie-Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Monika Pawlikowska - Hausmann, Józef Ruciński, Tomasz Antosik, Stowarzyszenie Ochrony Konsumentów PATRONUS, Wiesława Musa, Jerzy Maciejewski Barbara Pielecka Firma P.P.H.U. "Pokusa" zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia w przypadku wystąpienia błędów na stronach sklepu, polegających na wyświetleniu błędnych informacji o cenach lub stanie towarów 2018-03-21 HANDEL ELEKTRONICZNY
7079 2017-03-23 XVII AmC 1300/16 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Sebastian Bąk Zuzanna Ottlinger Firma OTTLINGER studio nie odpowiada za różnice wynikające z wyglądu materiałów oraz wzorników zamieszczonych w sklepie … Reklamacje z tego tytułu nie będą uwzględniane. 2018-03-21 HANDEL ELEKTRONICZNY
7078 2017-05-09 XVII AmC 1314/16 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Danuta Kwiecień, Anna Siwecka, Sandra Wójcik Joanna Solipiwko Sprzedawca jest uprawniony do zmiany niniejszego Regulaminu. 2018-03-21 HANDEL ELEKTRONICZNY
7077 2017-03-23 XVII AmC 1646/16 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Tomasz Antosik, Michał Chołys, Rafał Krysiak, Wiesława Musa, Danuta Panufnik, Jacek Matusiak, Józef Ruciński, Emil Hausmann, Jarosław Wagner, Monika Pawlikowska-Hausmann, Jerzy Maciejewski Stimo Niedzielski Spółka jawna z siedzibą w Krośnie Zwrot pieniędzy następuje po odesłaniu przez Klienta podpisanej kopii faktury/noty korygującej na adres sprzedawcy: STIMO, ul. Sikorskiego 11a; 38-400 Krosno. 2018-02-16 USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE
7076 2017-03-27 XVII AmC 215/16 Sąd Okręgowy w Warszawie-Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Igor Wagner, Sylwia Lipińska, Paweł Pyć, Iwar Hausmann, Piotr Marciniak Anna Krawczyk, Krzysztof Płaczkiewicz Sądem właściwym dla rozpatrywania wszelkich sporów jest sąd właściwy dla siedziby firmy Horst s.c. 2018-02-16 HANDEL ELEKTRONICZNY
7075 2017-05-09 XVII AmC 1547/16 Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Tomasz Antosik, Michał Chołys, Jerzy Maciejewski, Wiesława Musa, Monika Pawlikowska - Hausmann Rafał Górecki prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Aquamatic.pl Rafał Górecki Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych (…) będą rozpatrywane tylko w momencie odbioru towaru w obecności spedytora. Warunkiem przyjęcia tego typu reklamacji będzie spisanie wraz z przedstawicielem przewoźnika protokołu szkody. 2018-02-16 HANDEL ELEKTRONICZNY
7074 2017-05-09 XVII AmC 1715/16 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Agnieszka Zglińska, Daria Krysiak, Piotr Marciniak, Zbigniew Nowacki, Iwar Hausmann, Paweł Pyć Magdalena Krintus Gwarancja nie obejmuje normalnego zużycia towaru (lub zużycia jego części) spowodowanego w wyniku użytkowania. 2018-02-16 HANDEL ELEKTRONICZNY
7073 2017-04-07 XVII AmC 51/16 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Arkadiusz Kuczkowski, Tomasz Kadłubowski, Grażyna Twardoch-Solińska, Danuta Siwecka, Szymon Wadowski Emilia Mielicka Wszelkie spory pomiędzy Sprzedawcą a zamawiającym, które nie zostaną rozstrzygnięte na drodze polubownej, rozstrzygnie sąd powszechny właściwy według siedziby Sprzedawcy. 2018-02-16 HANDEL ELEKTRONICZNY
7072 2017-05-09 XVII AmC 1813/16 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Sylwia Lipińska, Joanna Marciniak, Katarzyna Panufnik, Jadwiga Pawlikowska, Władysława Hausmann, Agnieszka Wagner Julianna Orzechowska Zwrot towaru, o którym mowa w pkt. 8.1, odbywa się na koszt klienta. Towar zwracany zgodnie z pkt 8.1 nie może nosić oznak użytkowania. Każdy element musi być kompletny i fabrycznie zapakowany, towar dostarczony w oryginalnym opakowaniu z stanie... 2018-02-16 HANDEL ELEKTRONICZNY
7071 2017-05-29 XVII AmC 1519/16 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Tomasz Antosik, Michał Chołys, Emil Hausmann, Władysława Hausmann, Sylwia Lipińska, Joanna Marciniak, Jacek Matusiak, Wiesława Musa, Zbigniew Nowacki, Monika Pawlikowska-Hausmann, Jadwiga Pawlikowska, Paweł Pyć, Józef Ruciński, Stowarzyszenie Ochrony Kons Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "MARKOPOL" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Lublinie Zwracany towar należy odesłać razem z otrzymanym paragonem fiskalnym lub fakturą. 2018-02-16 SPRZEDAŻ KONSUMENCKA
7070 2017-05-09 XVII AmC 857/16 Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Emil Hausmann, Jarosław Wagner, Jacek Matusiak, Danuta Panufnik, Stowarzyszenie Ochrony Konsumentów Patronus w Łodzi Cezary Proczkowski i Wojciech Proczkowski Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia towaru, jego niezgodności z umową czy kradzieży zawartości paczki w transporcie. 2018-02-16 HANDEL ELEKTRONICZNY
7069 2017-04-25 XVII AmC 238/16 Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Danuta Panufnik, Jerzy Maciejewski, Józef Ruciński, Monika Pawlikowska-Hausmann, Władysława Musa "STEMPLARIUSZ" sp. z o.o. z siedzibą w Legionowie Podstawą reklamacji jest stwierdzenie uszkodzenia w obecności osób dostarczających przesyłkę 2018-02-16 HANDEL ELEKTRONICZNY
7068 2017-04-04 XVII AmC 756/16 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Anna Siwicka, Danuta Kwiecień Jadwiga Storczyk Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych przesyłki, które powstały podczas transportu będą rozpatrywane tylko w przypadku spisania w obecności przedstawiciela firmy spedycyjnej protokołu reklamacyjnego, w momencie odbioru przesyłki. 2018-02-16 HANDEL ELEKTRONICZNY
7067 2017-04-11 XVII AmC 1716/16 Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Stowarzyszenie "Nostra Scutum" w Poznaniu Sylwester Draszanowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Johannesdorf Philately Studio w Rumi Nie ponosimy odpowiedzialności: za nieterminowe dostarczenie przesyłki przez Pocztę Polską, InPost i firmy kurierskie 2017-12-29 INNE USŁUGI
7066 2017-03-13 XVII AmC 61/16 Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Danuta Panufnik Bożena Stelmach Sklep ustosunkowuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni roboczych od momentu zwrotu towaru wraz z opisem niezgodności 2017-12-29 HANDEL ELEKTRONICZNY
7065 2017-03-23 XVII AmC 386/16 Sąd Okręgowy w Warszawie, Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Iwar Hausmann, Władysława Hausmann, Sylwia Lipińska, Joanna Marciniak, Piotr Marciniak, Zbigniew Nowacki, Jadwiga Pawlikowska, Paweł Pyć, Agnieszka Wagner, Igor Wagner, Agnieszka Zglińska, Katarzyna Panufnik Markstein spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (…) wszelkie spory będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby sprzedawcy 2017-12-29 HANDEL ELEKTRONICZNY
7064 2016-05-23 XVII AmC 656/16 Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Stowarzyszenie "Towarzystwo Lexus" Dariusz Warylewski Zamawiający zapłaci Pośrednikowi za wykonanie niniejszej usługi wynagrodzenie w niżej określonej wysokości powiększone o podatek VAT (23 %) w przypadku sprzedaży /zamiany - 2,5 % (słownie dwa i pół procent) cent sprzedaży (…). 2017-12-29 HANDEL ELEKTRONICZNY
7063 2017-01-24 XVII AmC 1087/16 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Monika Pawlikowska-Hausmann, Józef Ruciński, Tomasz Antosik, Wiesława Musa, Jerzy Maciejewski, Stowarzyszenie Ochrony Konsumentów Patronus w Łodzi Justyna Nakonowska Zwracany towar należy odesłać wraz z pisemnym oświadczeniem, otrzymanym z towarem paragonem oraz informacją o numerze konta na jaki należy przelać zwracane pieniądze. 2017-12-29 HANDEL ELEKTRONICZNY
7062 2016-10-25 XVII AmC 1292/16 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Arkadiusz Kuczkowski, Sandra Wójcik, Danuta Kwiecień, Marek Kwiecień, Anna Siwecka, Danuta Siwecka Kamila Michalewska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą KAMILA MICHALEWSKA bizART Kamila Michalewska z siedzibą w Warszawie W przypadku zwrotu, należność zostanie przekazana na wskazany rachunek bankowy lub przekazem pocztowym w terminie do 14 dni od otrzymania zwróconego towaru. Kwota do zwrotu zostanie pomniejszona o koszt wysyłki. 2017-12-29 HANDEL ELEKTRONICZNY
7061 2016-08-08 XVII AmC 508/16 Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Danuta Siwecka, Marek Kwiecień, Szymon Wadowski Anna Tulej Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z realizacją niniejszego Regulaminu jest sąd właściwy dla siedziby firmy DECOMERC Anna Tulej 2017-12-29 HANDEL ELEKTRONICZNY
7060 2017-04-07 XVII AmC 1677/16 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Emil Hausmann, Rafał Krysiak, Danuta Panufnik, Jacek Matusiak, Jarosław Wagner, Stowarzyszenie Ochrony Konsumentów PATRONUS w Łodzi Przemysław Jaworowski Wszelkie zmiany wchodzą w życie z chwilą ich opublikowania (zamieszczenia) w sklepie internetowym, w związku z czym Klient jest zobowiązany do bieżącej weryfikacji jego postanowień. 2017-12-29 HANDEL ELEKTRONICZNY
7059 2014-12-03 XVII AmC 1675/13 Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Krzysztof Maj Wszystkie zabezpieczenia muszą być wiarygodne, sprawdzalne i wystarczające dla pokrycia całości ewentualnych należności powiększonych o odsetki i koszty ewentualnego postępowania sądowego.(…) 2017-12-29 USŁUGI FINANSOWE
7058 2014-12-03 XVII AmC 1675/13 Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Krzysztof Maj Pożyczkodawca po podpisaniu niniejszej Umowy Przedwstępnej przez Strony, w terminie do trzydziestu dni zaewidencjonuje ją i przyjmie do realizacji. Po przyjęciu Umowy Przedwstępnej do realizacji Pożyczkodawca zawiadomi Klienta w terminie... 2017-12-29 USŁUGI FINANSOWE
7057 2014-12-03 XVII AmC 1675/13 Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Krzysztof Maj 1. W przypadku powstania zadłużenia przeterminowanego i/lub uruchomienia procedury windykacyjnej wobec Klienta jej koszty oraz procesu i postępowania egzekucyjnego, stosownie do rodzaju czynności podjętych przez Pożyczkodawcę, mogą wynosić: -... 2017-12-29 USŁUGI FINANSOWE
7056 2017-04-24 XVII AmC 1193/16 Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Marek Kwiecień, Arkadiusz Kuczkowski Kris Line Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi Wszystkie spory mogące wyniknąć z tytułu umowy sprzedaży w sklepie internetowym będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla miejsca siedziby Kris Line Sp. z o.o. 2017-11-17 HANDEL ELEKTRONICZNY
7055 2017-03-22 XVII AmC 1483/16 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Władysława Hausmann, Sylwia Lipińska, Joanna Marciniak, Agnieszka Wagner, Katarzyna Panufnik Karol Popławski Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie. 2017-11-17 HANDEL ELEKTRONICZNY
7054 2017-04-19 XVII AmC 1252/16 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Emil Hausmann, Jacek Matusiak, Jarosław Wagner, Danuta Panufnik Tomasz Majewski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Tomasz Majewski NET-GROUP Właściciel zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu bez podania przyczyn i bez wcześniejszych uprzedzeń. Zmiany te będą publikowane na bieżąco na łamach serwisu 2017-11-17 HANDEL ELEKTRONICZNY
7053 2017-04-05 XVII AmC 1438/16 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Marianna Farbicka, Daria Krysiak, Teresa Krysiak, Sylwia Lipińska, Joanna Marciniak, Piotr Marciniak, Agnieszka Mielecka, Zbigniew Nowacki, Paweł Pyć, Agnieszka Wagner, Agnieszka Zglińska, Katarzyna Panufnik BELIEVE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Mikołowie Aby wysłać sprzęt w ramach reklamacji klient jest zobowiązany do wypełnienia zgłodzenia reklamacyjnego. Paczki nie oznaczone tym numerem nie będą przyjmowane do serwisu - wrócą do klienta, który będzie musiał zapłacić przewoźnikowi za... 2017-11-17 INNE USŁUGI
7052 2017-04-11 XVII AmC 1703/16 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Michał Chołys, Emil Hausmann, Jarosław Wagner, Jacek Matusiak, Stowarzyszenie Ochrony Konsumentów Patronus w Łodzi, Danuta Panufnik, Rafał Krysiak, Wiesława Musa, Jerzy Maciejewski, Monika Pawlikowska-Hausmann, Tomasz Antosik, Józef Ruciński BELIEVE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mikołowie Jeżeli sprzęt dostarczony do serwisu okaże się sprawny i firma nie wykryła usterki serwis pobierze opłatę za diagnostykę i koszt przesyłki. 2017-11-17 INNE USŁUGI
7051 2017-04-05 XVII AmC 73/16 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Stowarzyszenie "AD BENE MERENTI - BEZPIECZNY KONSUMENT" z siedzibą w Makowie Mazowieckim Piotr Witkowski, wykonującemu działalność gospodarczą pod firmą: Firma Produkcyjno-Usługowo-Handlowa "WIT-MOT" Witkowski Piotr Sklep www.sklep.wit-mot.pl nie odpowiada za uszkodzenia zamówionych towarów powstałe w czasie ich dostawy. 2017-11-17 HANDEL ELEKTRONICZNY
7050 2017-03-22 XVII AmC 162/16 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Władysława Hausmann, Sylwia Lipińska, Joanna Marciniak, Jadwiga Pawlikowska, Agnieszka Wagner, Katarzyna Panufnik Robert Grzenia Jeżeli towar dostarczony do serwisu okaże się sprawny i firma nie wykryła usterki serwis pobierze opłate za diagnostykę oraz koszty przesyłki 2017-11-17 HANDEL ELEKTRONICZNY
7049 2016-12-07 XVII AmC 1327/16 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Sebastian Bąk Joanna Olesińska Warunkiem rozpatrzenia reklamacji dotyczącej uszkodzeń powstałych podczas transportu jest spisanie w obecności pracownika firmy kurierskiej "protokołu uszkodzeń 2017-11-17 HANDEL ELEKTRONICZNY