www.uokik.gov.pl

Rejestr klauzul niedozwolonych

Do Rejestru wpisywane są postanowenia uznane za niedozwolone prawomocnym wyrokiem
Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

wyszukaj po frazie
szukaj w
uwzględnij tylko klauzule z uzasadnieniem
tak
nazwa pozwanego
nazwa powoda

Znalezionych klauzul: 7405

numer postanowienia data wyroku sygnatura wyroku nazwa powoda nazwa pozwanego data wpisu branża

LP DATA WYROKU SYGNATURA SĄD POWÓD POZWANY POSTANOWIENIE NIEDOZWOLONE DATA WPISU BRANŻA
7128 2017-06-19 XVII AmC 1728/16 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Sylwia Lipińska, Paweł Pyć, Igor Wagner Tomasz Majewski - NET-GROUP Sklep net-armatura.pl zastrzega sobie prawo do ewentualnych błędów w opisach produktów, zdjęciach i cenach 2018-10-12 HANDEL ELEKTRONICZNY
7127 2017-06-01 XVII AmC 578/16 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Fundacja Promesa z siedzibą w Gdyni Voltex Spółka Akcyjna z siedzibą Lubinie Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie. 2018-08-14 HANDEL ELEKTRONICZNY
7126 2017-06-13 XVII AmC 1082/16 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Fundacja Aval z siedzibą w Warszawie Wrocławskie Zakłady Aparatury Spawalniczej "Wrozas" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością we Wrocławiu Podstawą do uwzględnienia reklamacji dotyczących ubytków lub uszkodzeń mechanicznych powstałych przed doręczeniem przesyłki jest protokół spisany w obecności doręczyciela. 2018-08-14 HANDEL ELEKTRONICZNY
7125 2017-05-16 XVII AmC 360/16 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Halina Kuczkowska, Krzysztof Siwecki, Robert Rusnak Wojciech Baranowski Podstawą do złożenia reklamacji dotyczącej uszkodzeń mechanicznych towarów jest sprawdzenie zawartości przesyłki w obecności pracownika firmy kurierskiej w chwili dostarczenia oraz sporządzenie protokołu reklamacyjnego. W przypadku... 2018-08-14 HANDEL ELEKTRONICZNY
7124 2017-06-05 XVII AmC 1564/16 Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Anna Siwecka Katarzyna Siedlar Rozstrzyganie wszystkich sporów dotyczących transakcji będzie się odbywać na gruncie prawa cywilnego przez Sąd właściwy dla siedziby sprzedającego. 2018-08-14 SPRZEDAŻ KONSUMENCKA
7123 2017-03-22 XVII AmC 43/16 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Tomasz Antosik, Stowarzyszenie Ochrony Konsumentów PATRONUS w Łodzi, Jacek Matusiak, Anna Masłowska, Jarosław Wagner, Danuta Panufnik, Sylwia Lipińska, Piotr Marciniak, Władysława Hausmann, Joanna Marciniak Karina Marfiak, Justyna Stolarz Podstawą reklamacji jest oryginał paragonu lub faktury 2018-08-14 SPRZEDAŻ KONSUMENCKA
7122 2017-03-22 XVII AmC 43/16 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Tomasz Antosik, Stowarzyszenie Ochrony Konsumentów PATRONUS w Łodzi, Jacek Matusiak, Anna Masłowska, Jarosław Wagner, Danuta Panufnik, Sylwia Lipińska, Piotr Marciniak, Władysława Hausmann, Joanna Marciniak Karina Marfiak, Justyna Stolarz Firma Smoczek s.c. zastrzega sobie prawo do wstrzymania zamówień wzbudzających wątpliwości 2018-08-14 SPRZEDAŻ KONSUMENCKA
7121 2017-03-22 XVII AmC 43/16 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Tomasz Antosik, Stowarzyszenie Ochrony Konsumentów PATRONUS w Łodzi, Jacek Matusiak, Anna Masłowska, Jarosław Wagner, Danuta Panufnik, Sylwia Lipińska, Piotr Marciniak, Władysława Hausmann, Joanna Marciniak Karina Marfiak, Justyna Stolarz Do zwracanego towaru należy dołączyć oryginał paragonu bądź faktury 2018-08-14 SPRZEDAŻ KONSUMENCKA
7120 2017-06-13 XVII AmC 1838/16 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Jacek Matusiak, Danuta Panufnik, Jarosław Wagner, Jadwiga Pawlikowska, Katarzyna Panufnik, Emil Hausmann Michał Kloza Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby sprzedawcy. 2018-08-14 HANDEL ELEKTRONICZNY
7119 2017-06-13 XVII AmC 1837/16 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Wiesława Musa, Stowarzyszenie Ochrony Konsumentów PATRONUS w Łodzi Michał Kloza Złożenie zamówienia w sklepie www.wyposazenielazienki.com.pl oznacza zaakceptowanie postanowień tego regulaminu. 2018-08-14 HANDEL ELEKTRONICZNY
7118 2017-05-26 XVII AmC 102/16 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Mateusz Nowakowski, Sandra Wójcik, Danuta Siwecka, Danuta Kwiecień, Szymon Wadowski, Marek Kwiecień, Anna Siwecka, Robert Rusnak, Edyta Nowakowska, Krzysztof Siwecki Agata Ostrowska prowadząca działalność pod firmą Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe 4 HOEM Agata Ostrowska Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy. 2018-08-14 SPRZEDAŻ KONSUMENCKA
7117 2017-05-09 XVII AmC 1699/16 Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Sebastian Bąk Zuzanna Ottlinger, wykonująca działalność gospodarczą pod firmą Ottlinger Studio Zuzanna Ottlinger Podmiot prowadzący sklep nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w korzystaniu ze sklepu internetowego zaistniałe z przyczyn technicznych (konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu, etc) lub innych od niego niezależnych. 2018-08-14 HANDEL ELEKTRONICZNY
7116 2017-06-13 XVII AmC 1309/16 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Jerzy Maciejewski, Agnieszka Wagner, Wiesława Musa, Tomasz Antosik Albert Kowalewski W przypadku uszkodzeń transportowych bez spisanego protokołu reklamacje nie będą uwzględniane. 2018-08-14 HANDEL ELEKTRONICZNY
7115 2017-06-13 XVII AmC 1839/16 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Stowarzyszenie Ochrony Konsumentów PATRONUS w Łodzi, Wiesława Musa, Józef Ruciński Michał Kloza Zwracany towar nie może być uszkodzony i posiadać cech wskazujących na użytkowanie lub montaż. Towar musi zostać zwrócony w niezniszczonym opakowaniu z wszystkimi dokumentami (gwarancja, instrukcja itd.). W przeciwnym wypadku zastrzegamy sobie... 2018-08-14 SPRZEDAŻ KONSUMENCKA
7114 2017-06-13 XVII AmC 1836/16 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Józef Ruciński, Stowarzyszenie Ochrony Konsumentów PATRONUS w Łodzi, Agnieszka Wagner Michał Kloza Opisy pochodzą ze stron producentów oraz dystrybutorów i mimo staranności przy ich dodawaniu mogą zawierać błędy. Opisy oraz zdjęcia nie są więc podstawą do roszczeń wobec Sklepu. 2018-07-25 HANDEL ELEKTRONICZNY
7113 2017-06-13 XVII AmC 1835/16 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Jarosław Wagner, Jacek Matusiak, Iwar Hausmann, Igor Wagner, Anna Masłowska, Danuta Panufnik Michał Kloza Reklamowany towar przesłany do nas nie może być uszkodzony lub używany. W przeciwnym wypadku zastrzegamy sobie prawo do odmówienia przyjęcia reklamacji. 2018-07-25 SPRZEDAŻ KONSUMENCKA
7112 2017-05-25 XVII AmC 151/16 Sąd Okręgowy w Warszawie, Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Michał Chołys, Tomasz Antosik, Jerzy Maciejewski, Wiesława Musa, Józef Ruciński, Monika Pawlikowska-Hausmann Marcin Bartolik GRUPA FALCON POLAND FHU BARTOLIK MARCIN w Tychach Towar należy zwrócić wraz z dowodem zakupu i wypełnionym formularzem Zwrotu 2018-07-25 SPRZEDAŻ KONSUMENCKA
7111 2017-05-31 XVII AmC 1861/16 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Fundacja Granma w Wolsztynie Beata Trębacz Po upływie 6 miesięcy odzież ulega likwidacji. 2018-07-25 SPRZEDAŻ KONSUMENCKA
7110 2015-11-03 XVII AmC 30518/13 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Jarosław Wagner, Emil Hausmann, Jacek Matusiak, Stowarzyszenie Ochrony Konsumentów PATRONUS w Łodzi, Danuta Panufnik Ewa Muchajer-Zielińska, Adam Muchajer Dane zamawiającego wykorzystywane będą w celu przesyłania materiałów reklamowych. 2018-07-25 HANDEL ELEKTRONICZNY
7109 2017-05-26 XVII AmC 367/16 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Sandra Wójcik, Danuta Siwecka, Danuta Kwiecień, Szymon Wadowski, Marek Kwiecień, Anna Siwecka, Robert Rusnak, Edyta Nowakowska Maria Kukla prowadząca działalność gospodarczą pod firmą G S B Maria Kukla Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu. 2018-07-25 HANDEL ELEKTRONICZNY
7108 2017-05-23 XVII AmC 1537/16 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Zbigniew Nowacki, Paweł Pyć, Piotr Marciniak E-purpose Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie Odsyłany towar musi być fabrycznie nowy, nie nosić śladów użytkowania, posiadać oryginalne opakowanie, metki i kartę gwarancyjną (jeżeli została dołączona). 2018-07-25 HANDEL ELEKTRONICZNY
7107 2017-05-23 XVII AmC 1737/16 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Maciej Nowakowski, Krzysztof Siwecki, Tadeusz Nowakowski, Anna Kumor Andrzej Kozubek Właściciel zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu bez podania przyczyny i bez wcześniejszych uprzedzeń. 2018-07-25 SPRZEDAŻ KONSUMENCKA
7106 2017-05-23 XVII AmC 1336/16 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Robert Rusnak, Halina Kuczkowska, Krzysztof Siwecki, Aneta Czapska Anna Ceremuga Warunkiem przyjęcia zwrotu jest dostarczenie produktu kompletnego bez widocznych śladów użytkowania (nie może być używany), w oryginalnym nieuszkodzonym opakowaniu, do przesyłki należy dołączyć oryginał pisma >>>> informującego, że... 2018-07-25 HANDEL ELEKTRONICZNY
7105 2016-11-09 XVII AmC 1081/16 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Fundacja Aval w Warszawie Zbigniew Barański Zwracany towar należy bezpiecznie zapakować, dołączyć oryginał paragonu lub kserokopię faktury VAT i dostarczyć do firmy ArtALBUMS.pl na adres siedziby. 2018-06-25 HANDEL ELEKTRONICZNY
7104 2017-05-12 XVII AmC 1230/16 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Stowarzyszenie "AD BENE MERENTI" - BEZPIECZNY KONSUMENT w Makowie Mazowieckim Olga Waszyńska Wszelkie spory, powstałe pomiędzy Operatorem oraz Użytkownikami na tle wykonywania obsługi w zakresie określonym niniejszym Regulaminem, strony poddają pod rozstrzygnięcie Sądu właściwego dla siedziby Operatora 2018-06-25 HANDEL ELEKTRONICZNY
7103 2017-05-09 XVII AmC 1800/16 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Sebastian Bąk Robert Baryła Zwrot towaru w ramach odstąpienia od umowy jest możliwy, jeżeli towar nie był używany, ani nie został w żaden sposób zniszczony - opakowanie firmowe nie zostało uszkodzone. Zwracane towary musza być kompletne(nie mogą być pozbawione... 2018-06-25 SPRZEDAŻ KONSUMENCKA
7102 2017-05-10 XVII AmC 1486/16 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Sylwia Lipińska Małgorzata Serafin Przy zgłaszaniu reklamacji obowiązują zasady: do wysłanego produktu musi bezwzględnie zostać dołączony dowód zakupu (paragon lub faktura, potwierdzenie sprzedaży), gdyż w sytuacji braku takowych rozpatrzenie reklamacji nie będzie możliwe 2018-06-25 SPRZEDAŻ KONSUMENCKA
7101 2017-05-24 XVII AmC 1272/16 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Michał Chołys, Emil Hausmann, Rafał Krysiak, Jerzy Maciejewski, Jacek Matusiak, Wiesława Musa, Monika Pawlikowska-Hausmann, Józef Ruciński, Stowarzyszenie Ochrony Konsumentów PATRONUS w Łodzi, Jarosław Wagner, Danuta Panufnik ANKO SYSTEM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Toruniu Złożenie zamówienia nie jest równoznaczne z jego przyjęciem. Sprzedawca może odmówić realizacji zamówienia, także bez podania przyczyny. 2018-06-25 SPRZEDAŻ KONSUMENCKA
7100 2017-05-09 XVII AmC 1270/16 Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Sandra Wójcik, Danuta Kwiecień Z500 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu w każdym czasie. Zmieniony Regulamin będzie dostępny na stronie dla wszystkich korzystających ze Sklepu internetowego. 2018-06-25 HANDEL ELEKTRONICZNY
7099 2017-02-07 XVII AmC 1507/16 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Olga Hyży, Aneta Czapska, Tomasz Kadłubowski, Joanna Kadłubowska, Anna Siwecka, Danuta Siwecka, Krzysztof Siwecki, Maciej Nowakowski, Arkadiusz Kuczkowski, Halina Kuczkowska, Danuta Kwiecień, Robert Rusnak, Grażyna Twardoch-Solińska, Danuta Oświecińska Heating Systems Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu. 2018-06-25 SPRZEDAŻ KONSUMENCKA
7098 2017-04-21 XVII AmC 1711/16 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Monika Pawlikowska-Hausmann, Michał Chołys, Wiesława Musa, Jacek Matusiak, Tomasz Antosik, Stowarzyszenie Ochrony Konsumentów PATRONUS w Łodzi, Jerzy Maciejewski, Danuta Panufnik, Emil Hausmann, Rafał Krysiak MESKON-HURT Sp. z o.o. SPÓŁKA KOMANDYTOWA w Katowicach Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane przez nas opisy towarów nie zawierają braków oraz błędów. Ewentualne błędy nie mogą być jednak podstawą do roszczeń. 2018-06-25 SPRZEDAŻ KONSUMENCKA
7097 2017-04-04 XVII AmC 849/16 Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Agnieszka Zglińska, Paweł Pyć, Zbigniew Nowacki, Piotr Marciniak, Daria Krysiak, Joanna Marciniak, Sylwia Lipińska, Agnieszka Mielecka, Katarzyna Panufnik, Teresa Krysiak, Marianna Farbicka, Agnieszka Wagner KASTOR spółka akcyjna z siedzibą w Łasku KASTOR S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu 2018-06-25 SPRZEDAŻ KONSUMENCKA
7096 2017-05-22 XVII AmC 764/15 Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Fundacja Promesa w Gdyni Patryk Dżedżor Właściciel sklepu internetowego dokłada wszelkich starań, aby opisy i dane techniczne umieszczonych w sklepie produktów/usług były zgodne z rzeczywistością. Nie ponosi jednak odpowiedzialności za błędne podanie parametrów i właściwości... 2018-06-25 HANDEL ELEKTRONICZNY
7095 2017-05-09 XVII AmC 399/16 Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Zbigniew Nowacki, Piotr Marciniak, Iwar Hausmann, Paweł Pyć, Daria Krysiak, Agnieszka Zglińska Arkadiusz Petruczynik W celu usprawnienia obsługi, towary zwracane prosimy opatrzyć w numer zwrotu: RMZ. Numer RMZ powinien być opisany w widocznym miejscu na przesyłce, ponieważ paczki bez numeru RMZ mogą zostać nieodebrane 2018-06-08 SPRZEDAŻ KONSUMENCKA
7094 2017-05-18 XVII AmC 412/16 Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Jarosław Wagner, Jerzy Maciejewski, Wiesława Musa, Jacek Matusiak, Emil Hausmann, Tomasz Antosik, Józef Ruciński, Stowarzyszenie Ochrony Konsumentów Patronus w Łodzi, Danuta Panufnik, Monika Pawlikowska-Hausmann, Rafał Krysiak ADALA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Grabinie Firma ADALA Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia zamówienia bez podania przyczyny 2018-06-08 SPRZEDAŻ KONSUMENCKA
7093 2017-05-25 XVII AmC 1487/16 Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Danuta Siwecka Grehen Sp. z o.o. w Dyzinie Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych towarów będą rozpatrywane tylko i wyłącznie po sporządzeniu protokołu reklamacyjnego podpisanego przez Kupującego i dostawcę (listonosza lub kuriera) 2018-06-08 HANDEL ELEKTRONICZNY
7092 2017-04-05 XVII AmC 613/15 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Fundacja Promesa z siedzibą w Gdyni Marcin Cieśla, wykonujący działalność gospodarczą pod firmą SIGMATIC Marcin Cieśla Sklep dokłada wszelkich starań, aby opisy i dane techniczne produktów umieszczonych w sklepie, były zgodne z rzeczywistością, nie ponosimy jednak odpowiedzialności za błędne podanie parametrów i właściwości towaru, lub nagłą ich zmianę... 2018-06-08 SPRZEDAŻ KONSUMENCKA
7091 2017-05-15 XVII AmC 1329/16 Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Danuta Siwecka, Grażyna Twardoch-Solińska, Szymon Wadowski, Marek Kwiecień, Arkadiusz Kuczkowski Maciej Kuc Wraz z odsyłanym towarem należy zamieścić paragon zakupu. 2018-06-08 HANDEL ELEKTRONICZNY
7090 2017-05-09 XVII AmC 1412/16 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Sebastian Bąk Aneta Moskwa, Radosław Szady i Piotr Szymczyk Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towarów zapłaconej przez klienta, widniejącej na dokumencie sprzedaży. 2018-06-08 SPRZEDAŻ KONSUMENCKA
7089 2017-05-15 XVII AmC 1209/16 Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Danuta Oświecińska Marcin Zobek Podmiot prowadzący sklep zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu. 2018-03-21 HANDEL ELEKTRONICZNY
7088 2017-04-05 XVII AmC 600/15 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Fundacja Promesa z siedzibą w Gdyni Jarosław Rychter Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu 2018-03-21 SPRZEDAŻ KONSUMENCKA
7087 2017-03-27 XVII AmC 1749/16 Sąd Okręgowy w Warszawie-Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Stowarzyszenie "Towarzystwo Lexus" w Poznaniu Ren-CAR spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Rybniku W nadzwyczajnych okolicznościach uniemożliwających Sprzedawcy dostarczenie Kupującemu samochodu w terminie uzgodnionym z Kupującym, a zwłaszcza katastrofy spowodowanej przez siły przyrody (huragany, powodzie, trzęsienia ziemi, skażenia... 2018-03-21 SPRZEDAŻ KONSUMENCKA
7086 2017-03-23 XVII AmC 3006/14 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Cyryl Cyberski Krzysztof Strzałka prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Home Express Krzysztof Strzałka Ewentualne spory wynikłe w związku z wykonywaniem niniejszej Umowy strony oddadzą pod rozstrzygnięciem właściwemu sądowi powszechnemu we Wrocławiu. 2018-03-21 NIERUCHOMOŚCI
7085 2017-03-23 XVII AmC 3006/14 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Cyryl Cyberski Krzysztof Strzałka prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Home Express Krzysztof Strzałka Obowiązek zapłaty przez Zamawiającego kary umownej, o której mowa w ust. 1, powstaje również w sytuacji, gdy w czasie obowiązywania niniejszej umowy jak i w okresie 12 miesięcy po jej zakończeniu dojdzie do zawarcia Umowy o której mowa w ust.... 2018-03-21 NIERUCHOMOŚCI
7084 2017-03-23 XVII AmC 3006/14 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Cyryl Cyberski Krzysztof Strzałka prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Home Express Krzysztof Strzałka W przypadku zawarcia z pominięciem Pośrednika, przedwstępnej umowy sprzedaży, umowy sprzedaży lub innej umowy dotyczącej zbycia Nieruchomości pomiędzy Zamawiającym, a zbywcą Nieruchomości przedstawionej Zamawiającemu przez Pośrednika,... 2018-03-21 NIERUCHOMOŚCI
7083 2017-03-23 XVII AmC 3006/14 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Cyryl Cyberski Krzysztof Strzałka prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Home Express Krzysztof Strzałka Po otrzymaniu adresu Nieruchomości od Pośrednika za bezskuteczne uznaje się powoływanie się Zamawiającego na to, że dana Nieruchomość była mu znana wcześniej 2018-03-21 NIERUCHOMOŚCI
7082 2017-03-23 XVII AmC 3006/14 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Cyryl Cyberski Krzysztof Strzałka prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Home Express Krzysztof Strzałka Do wynagrodzenia doliczony zostanie podatek VAT w wysokości zgodnej z obowiązującą stawką. 2018-03-21 NIERUCHOMOŚCI
7081 2017-03-23 XVII AmC 3006/14 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Cyryl Cyberski Krzysztof Strzałka prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Home Express Krzysztof Strzałka W każdym przypadku zawarcia przez Zamawiającego (lub jego krewnego, powinowatego, inną osobę bliską lub też osobę powiązaną z Zamawiającym wspólnym interesem majątkowym w szczególności powiązaną kapitałowo lub organizacyjnie) umowy... 2018-03-21 NIERUCHOMOŚCI
7080 2015-12-21 XVII AmC 26539/13 Sąd Okręgowy w Warszawie-Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Monika Pawlikowska - Hausmann, Józef Ruciński, Tomasz Antosik, Stowarzyszenie Ochrony Konsumentów PATRONUS, Wiesława Musa, Jerzy Maciejewski Barbara Pielecka Firma P.P.H.U. "Pokusa" zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia w przypadku wystąpienia błędów na stronach sklepu, polegających na wyświetleniu błędnych informacji o cenach lub stanie towarów 2018-03-21 HANDEL ELEKTRONICZNY
7079 2017-03-23 XVII AmC 1300/16 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Sebastian Bąk Zuzanna Ottlinger Firma OTTLINGER studio nie odpowiada za różnice wynikające z wyglądu materiałów oraz wzorników zamieszczonych w sklepie … Reklamacje z tego tytułu nie będą uwzględniane. 2018-03-21 HANDEL ELEKTRONICZNY