www.uokik.gov.pl

Rejestr klauzul niedozwolonych

Do Rejestru wpisywane są postanowenia uznane za niedozwolone prawomocnym wyrokiem
Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

wyszukaj po frazie
szukaj w
uwzględnij tylko klauzule z uzasadnieniem
tak
nazwa pozwanego
nazwa powoda

Znalezionych klauzul: 7425

numer postanowienia data wyroku sygnatura wyroku nazwa powoda nazwa pozwanego data wpisu branża

LP DATA WYROKU SYGNATURA SĄD POWÓD POZWANY POSTANOWIENIE NIEDOZWOLONE DATA WPISU BRANŻA
7198 2017-08-21 XVII AmC 420/16 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Danuta Kwiecień, Szymon Wadowski, Anna Siwecka, Marek Kwiecień, Sandra Wójcik, Krzysztof Siwecki, Tomasz Kadłubowski, Danuta Siwecka Wojciech Madej - SHOP DENT Wojciech Madej Sklep nie zwraca kosztów dostawy i kosztów odesłania towaru 2018-10-30 HANDEL ELEKTRONICZNY
7197 2017-06-19 XVII AmC 1658/16 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Rafał Krysiak Grażyna Frąckiewicz - GF-Sport Grażyna Frąckiewicz Zwrócony towar powinien być w stanie nienaruszonym, w tym powinien być kompletny, w fabrycznym opakowaniu, nie może nosić śladów eksploatacji. 2018-10-30 HANDEL ELEKTRONICZNY
7196 2017-09-13 XVII AmC 1117/15 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Fundacja Promesa z siedzibą w Gdyni Monika Tomaszewska - MTM Monika Tomaszewska Właściciel sklepu internetowego dokłada wszelkich starań, aby opisy i dane techniczne umieszczonych w sklepie produktów/usług były zgodne z rzeczywistością. Nie ponosi jednak odpowiedzialności za błędne podanie parametrów i właściwości... 2018-10-30 HANDEL ELEKTRONICZNY
7195 2015-11-19 XVII AmC 13737/13 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów EWE Energia Sp. z o.o. w Międzyrzeczu W granicach określonych w § 2 OWU w przypadku opóźnienia wykonania przyłącza w stosunku do terminu ustalonego w Umowie, Klient może wezwać EWE energia w formie pisemnej do wykonania przyłącza, wyznaczając dodatkowy termin nie krótszy niż... 2018-10-30 DOSTAWA ENERGII, WODY, GAZU I CIEPŁA
7194 2016-07-08 XVII AmC 825/16 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Iwar Hausmann, Zbigniew Nowacki, Paweł Pyć, Agnieszka Zglińska Agnieszka Borzestowska - Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe "AGAJTEX" AGNIESZKA BORZESTOWSKA Zastrzegamy sobie prawo odmowy realizacji zamówień, wzbudzających wątpliwości 2018-10-30 HANDEL ELEKTRONICZNY
7193 2016-11-21 XVII AmC 1055/16 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Danuta Oświecińska Marcin Zobek - La Rochelle Marcin Zobek Odbierając towar Nabywca zobowiązany jest do sprawdzenia, czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji w przypadku uszkodzenia w transporcie jest spisanie przez pracownika firmy kurierskiej... 2018-10-30 HANDEL ELEKTRONICZNY
7192 2017-06-23 XVII AmC 938/16 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Sandra Wójcik, Danuta Kwiecień, Marek Kwiecień, Danuta Siwecka, Anna Siwecka, Robert Rusnak, Szymon Wadowski, Arkadiusz Kuczkowski BIO i EKO Sp. z o.o. w Katowicach Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego regulaminu w każdym momencie 2018-10-30 HANDEL ELEKTRONICZNY
7191 2017-09-19 XVII AmC 1087/15 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Fundacja Promesa z siedzibą w Gdyni Agnieszka Stanisz-Uziębło - "Herbaciane Ogrody" Reklamacja dotyczy uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko i wyłącznie po sporządzeniu protokołu szkodowego podpisanego przez odbiorcę Klienta i dostawcę przesyłki 2018-10-30 HANDEL ELEKTRONICZNY
7190 2017-02-09 XVII AmC 1740/16 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Sebastian Bąk Bartosz Piecuch - Bartosz Piecuch FASTBIT Sklep http://igusto.pl nie ponosi odpowiedzialności za szkodę lub utratę oczekiwanych korzyści w wyniku nieterminowej realizacji zamówienia, w szczególności za nieterminowe dostarczenie przesyłki przez firmę spedycyjną 2018-10-30 HANDEL ELEKTRONICZNY
7189 2017-03-08 VI ACa 1515/15 Sąd Apelacyjny w Warszawie - VI Wydział Cywilny Stowarzyszenie "Nostra Scutum" w Poznaniu Maciej Marciniak Datą zakupu jest data wystawiona na paragonie lub fakturze 2018-10-30 HANDEL ELEKTRONICZNY
7188 2017-09-18 XVII AmC 1269/16 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Agnieszka Wagner, Jadwiga Pawlikowska, Katarzyna Panufnik Tomasz Majewski - NET-GROUP Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 14 dni roboczych przelewem bankowym na konto wskazane przez Klienta lub przekazem pocztowym pod adresem wskazanym w Zamówieniu 2018-10-30 HANDEL ELEKTRONICZNY
7187 2017-09-13 XVII AmC 1153/15 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Fundacja Promesa z siedzibą w Gdyni Piotr Dzierżak - Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Filce.eu Piotr Dzierżak Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 r. (DZ.U. z 2000 r. Nr 22 poz. 271 z późniejszymi zmianami), Kupujący może odstąpić od umowy kupna (…) poprzez zwrot towaru w stanie niezmienionym (towar musi być dostarczony w oryginalnym opakowaniu -... 2018-10-30 HANDEL ELEKTRONICZNY
7186 2017-09-12 XVII AmC 1216/16 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Stowarzyszenie Konsumentów Libertas w Dębicy Aleksandra Markiewicz - Sportway w Bydgoszczy (…). Za przedmioty wartościowe oraz ubrania pozostawione w szatni, szafkach lub na terenie Klubu, SPORTWAY nie ponosi odpowiedzialności 2018-10-30 INNE USŁUGI
7185 2015-11-17 XVII AmC 66/15 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Wojciech Dobrzyński D.A.S. Towarzystwo Ubezpieczeń Ochrony Prawnej Spółka Akcyjna w Warszawie Umowa ubezpieczenia zawarta na okres co najmniej 1 roku przedłuża się na rok kolejny, jeżeli ubezpieczający lub ubezpieczyciel nie wypowie umowy poprzez złożenie pisemnego oświadczenia na co najmniej 6 tygodni przed upływem okresu... 2018-10-30 USŁUGI UBEZPIECZENIOWE
7184 2017-06-19 XVII AmC 1666/16 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Igor Wagner, Katarzyna Panufnik, Paweł Pyć, Jadwiga Pawlikowska, Sylwia Lipińska, Joanna Marciniak, Władysława Hausmann PMA House Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy 2018-10-30 HANDEL ELEKTRONICZNY
7183 2017-07-07 XVII AmC 1667/16 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Fundacja Aval z siedzibą w Warszawie Wojciech Gruszka - "Alians Usługi Informatyczne Wojciech Gruszka" W szczególnych przypadkach sprzedawca zastrzega sobie prawo nieprzyjęcia zamówienia do realizacji 2018-10-25 INNE USŁUGI
7182 2017-05-26 XVII AmC 224/16 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Danuta Kwiecień, Krzysztof Siwecki, Anna Siwecka, Robert Rusnak Anna Rydzińska, Wiesław Rydziński - Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "WANMAR" s.c. z siedzibą w Pucku Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze jest warunkiem koniecznym do uwzględnienia ewentualnych roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia lub też okradzenia przesyłki w transporcie 2018-10-25 SPRZEDAŻ KONSUMENCKA
7181 2016-06-15 XVII AmC 2926/14 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Jerzy Maciejewski, Stowarzyszenie Ochrony Konsumentów PATRONUS w Łodzi TARMAX Sp. z o.o. w Rzeszowie Reklamowany towar przesyłany do nas powinien być czysty. W przeciwnym wypadku zastrzegamy sobie prawo do odmówienia przyjęcia reklamacji. 2018-10-25 HANDEL ELEKTRONICZNY
7180 2017-08-31 XVII AmC 1042/15 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Fundacja Promesa z siedzibą w Gdyni Michał Oberda, Gabriela Oberda - MiG s.c. Michał Oberda i Gabriela Oberda Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko i wyłącznie po sporządzeniu protokołu szkodowego podpisanego przez odbiorcę i dostawcę przesyłki 2018-10-25 HANDEL ELEKTRONICZNY
7179 2017-07-13 XVII AmC 1381/16 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Danuta Siwecka, Marek Kwiecień, Szymon Wadowski, Arkadiusz Kuczkowski Piotr Pazdirko Sprzedawca jest uprawniony do zmiany niniejszego Regulaminu 2018-10-25 SPRZEDAŻ KONSUMENCKA
7178 2017-07-13 XVII AmC 629/15 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Fundacja Promesa z siedzibą w Gdyni Konrad Sot - Superhaft Konrad Sot FABRYKA998.PL nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowe dostarczenie przesyłek przez pocztę oraz firmy kurierskie 2018-10-25 HANDEL ELEKTRONICZNY
7177 2017-07-13 XVII AmC 627/15 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Fundacja Promesa z siedzibą w Gdyni Konrad Sot - Superhaft Konrad Sot Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko i wyłącznie po sporządzeniu protokołu szkodowego podpisanego przez odbiorcę i dostawcę przesyłki 2018-10-25 HANDEL ELEKTRONICZNY
7176 2017-07-13 XVII AmC 624/15 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Fundacja Promesa z siedzibą w Gdyni Konrad Sot - Superhaft Konrad Sot FABRYKA998.PL zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego regulaminu bez uprzedzenia 2018-10-25 HANDEL ELEKTRONICZNY
7175 2015-09-17 XVII AmC 34011/13 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie Getin Noble Bank S.A. w Warszawie Bank, zgodnie z "Tabelą prowizji za czynności bankowe oraz opłat za inne czynności w obszarze Getin Banku" (Tabela), pobiera opłaty i prowizje za wykonanie czynności wynikających z umowy lub związanych z jej obsługą lub zmianą jak również... 2018-10-25 USŁUGI BANKOWE
7174 2017-07-07 XVII AmC 1799/16 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Fundacja Promesa z siedzibą w Gdyni Prószyński Media Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych ze stosowaniem niniejszego Regulaminu Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji jego postanowień 2018-10-25 HANDEL ELEKTRONICZNY
7173 2017-05-16 XVII AmC 956/16 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Robert Rusnak, Krzysztof Siwecki, Mateusz Nowakowski, Sandra Wójcik Robert Lindner - Uthopia Poland Robert Lindner Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu oraz braku towarów będą rozpatrywane tylko w momencie odbioru towaru w obecności spedytora. Warunkiem przyjęcia tego typu reklamacji będzie spisanie wraz z... 2018-10-25 HANDEL ELEKTRONICZNY
7172 2017-06-14 XVII AmC 599/15 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Fundacja Promesa z siedzibą w Gdyni Secret-Service Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie Firma nie ponosi odpowiedzialności za zdjęcia i opisy umieszczone przy poszczególnych produktach 2018-10-25 INNE USŁUGI
7171 2017-06-14 XVII AmC 597/15 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Fundacja Promesa z siedzibą w Gdyni Secret-Service Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych produktów i/lub przesyłki powstałych podczas transportu będą rozpatrywane pod warunkiem spisania w obecności osoby dostarczającej produkt protokołu reklamacyjnego w momencie dostawy produktu 2018-10-25 INNE USŁUGI
7170 2017-05-31 XVII AmC 552/16 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Danuta Kwiecień, Robert Rusnak, Anna Siwecka Małgorzata Łużyńska - F.H. Herbata Kwitnąca - Małgorzata Łużyńska Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie 2018-10-25 HANDEL ELEKTRONICZNY
7169 2017-06-14 XVII AmC 1688/16 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Sebastian Bąk Krzysztof Paszkowski - FORM POLSKA Krzysztof Paszkowski - THUROW Uszkodzenia mechaniczne zakupionego towaru będą uwzględniane tylko i wyłącznie, gdy przy odbiorze przesyłki zostanie sporządzony protokół szkody w obecności kuriera 2018-10-25 INNE USŁUGI
7168 2017-06-13 XVII AmC 1673/16 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Fundacja Aval z siedzibą w Warszawie Adam Kubarski - Akardo.pl Adam Kubarski Zdjęcia i opisy oferowanych produktów są przykładowe. Zespół Akardo.pl dokłada wszelkich starań aby były one sprawdzone. Nie odpowiadamy jednak za zmiany wprowadzone przez producentów oraz błędy w opisach i cenach 2018-10-25 HANDEL ELEKTRONICZNY
7167 2017-06-22 XVII AmC 1804/16 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Sebastian Bąk Remigiusz Szefliński - LED FLASH w Jeleniej Górze (…) zwracamy pieniądze za zakupiony przedmiot w ciągu 14 dni od otrzymania towaru 2018-10-25 HANDEL ELEKTRONICZNY
7166 2017-06-14 XVII AmC 598/15 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Fundacja Promesa z siedzibą w Gdyni Secret-Service Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie Secret Service Spółka z o.o. zastrzega sobie możliwość błędów w opisie produktów 2018-10-25 INNE USŁUGI
7165 2017-07-31 XVII AmC 1773/16 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Joanna Marciniak, Sylwia Lipińska, Jadwiga Pawlikowska, Władysława Hausmann, Katarzyna Panufnik, Agnieszka Wagner Cezary Proczkowski, Wojciech Proczkowski - CW-P s.c. Cezary Proczkowski i Wojciech Proczkowski Nie możemy zagwarantować, że wszystkie podane na stronie ceny są wolne od błędów 2018-10-25 HANDEL ELEKTRONICZNY
7164 2017-06-22 XVII AmC 1790/16 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Stowarzyszenie "AD BENE MERENTI" - BEZPIECZNY KONSUMENT w Makowie Mazowieckim Warszawska Fabryka Platerów HEFRA S.A. w Legnicy Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu oraz braku w kompletacji przesyłek będą rozpatrywane tylko w momencie odbioru towaru w obecności kuriera. Warunkiem przyjęcia tego typu reklamacji będzie spisanie wraz... 2018-10-25 HANDEL ELEKTRONICZNY
7163 2017-07-04 XVII AmC 1868/16 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Zbigniew Nowacki, Jadwiga Pawlikowska, Agnieszka Wagner, Sylwia Lipińska, Agnieszka Zglińska, Paweł Pyć, Joanna Marciniak, Katarzyna Panufnik, Iwar Hausmann, Władysława Hausmann, Piotr Marciniak TELE-TORNADO sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd we Wrocławiu właściwy dla siedziby firmy Tele-Tornado Sp. z o.o. prowadzącej sklep bambinos.pl 2018-10-25 HANDEL ELEKTRONICZNY
7162 2017-07-31 XVII AmC 1750/16 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Danuta Panufnik, Jacek Matusiak, Igor Wagner, Katarzyna Panufnik Anna Barwińska-Rybitwa - "ANIK" Anna Barwińska-Rybitwa W przypadku wątpliwości co do prawidłowości danych podanych w formularzu przez Zamawiającego, bajzelek.pl zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia takiego zamówienia 2018-10-22 HANDEL ELEKTRONICZNY
7161 2017-05-31 XVII AmC 1810/16 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Ziemowit Pająkowski PKP Intercity Spółka Akcyjna w Warszawie Nie podlegają zwrotowi należności za "bilet weekendowy" i "bilet podróżnika" przedłożone po upływie dwóch godzin od rozpoczęcia terminu ważności 2018-10-22 INNE USŁUGI
7160 2017-08-03 XVII AmC 1774/16 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Jadwiga Pawlikowska, Joanna Marciniak, Agnieszka Wagner, Władysława Hausmann, Katarzyna Panufnik Mariusz Więckowski, Antoni Surowiec - Expert Dekor s.c. Mariusz Więckowski, Antoni Surowiec Nabywca zobowiązany jest do sprawdzenia w obecności pracownika firmy spedycyjnej czy przesyłka nie posiada uszkodzeń mechanicznych powstałych w transporcie. Jeśli towar został uszkodzony podczas transportu pracownik spedytora sporządza... 2018-10-22 HANDEL ELEKTRONICZNY
7159 2017-06-22 XVII AmC 1661/16 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Tomasz Antosik, Monika Pawlikowska-Hausmann, Michał Chołys, Jerzy Maciejewski, Jacek Matusiak, Wiesława Musa, Jarosław Wagner, Stowarzyszenie Ochrony Konsumentów PATRONUS w Łodzi, Danuta Panufnik, Emil Hausmann DQ-PP Sp. z o.o. w Policach Spółka zastrzega sobie możliwość jednostronnej zmiany regulaminu sklepu w każdym czasie i bez podania przyczyny, informując o tym Klientów poprzez umieszczenie stosownego komunikatu w Sklepie 2018-10-22 HANDEL ELEKTRONICZNY
7158 2017-03-03 XVII AmC 188/16 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Wiesława Musa, Jerzy Maciejewski, Monika Pawlikowska-Hausmann, Michał Chołys, Tomasz Antosik Marcin Bartolik - Grupa Falcon Poland FHU Bartolik Marcin Sklep kulturystyczny.pl nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia towaru podczas transportu 2018-10-22 HANDEL ELEKTRONICZNY
7157 2017-06-14 XVII AmC 1199/16 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Stowarzyszenie "AD BENE MERENTI" - BEZPIECZNY KONSUMENT w Makowie Mazowieckim Jacek Domański - AKUSKLEP.PL Jacek Domański Warunkiem koniecznym do przyjęcia reklamacji towaru jest: dostarczenie towaru nie posiadającego znaków użycia, w oryginalnym opakowaniu wraz z dołączonym dokumentem zakupu oraz formularzem reklamacyjnym (…). 2018-10-22 HANDEL ELEKTRONICZNY
7156 2017-05-26 XVII AmC 1268/16 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Agnieszka Zglińska, Zbigniew Nowacki, Daria Krysiak, Piotr Marciniak, Iwar Hausmann, Paweł Pyć Leszek Ługiewicz - SAUNA HOUSE - Leszek Ługiewicz Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu, z kompletną jego zawartością oraz dowodem zakupu, a sam przedmiot będzie nieuszkodzony oraz nie będzie nosił... 2018-10-22 HANDEL ELEKTRONICZNY
7155 2017-08-07 XVII AmC 1812/16 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Jadwiga Pawlikowska, Katarzyna Panufnik, Władysława Hausmann, Joanna Marciniak, Agnieszka Wagner Dominik Ignatczyk, Łukasz Ignatczyk, Wincenty Ignatczyk - Warmel Zawiesia Dźwignicowe s.c. Dominik Ignatczyk, Łukasz Ignatczyk, Wincenty Ignatczyk Reklamacja zostanie rozpatrzona i w ciągu 14 dni roboczych od daty dostarczenia wadliwego towaru pod adres sklepu 2018-10-22 SPRZEDAŻ KONSUMENCKA
7154 2017-06-07 XVII AmC 159/16 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Emil Hausmann, Tomasz Antosik, Michał Chołys, Rafał Krysiak, Jerzy Maciejewski, Jacek Matusiak, Monika Pawlikowska-Hausmann, Stowarzyszenie Ochrony Konsumentów PATRONUS w Łodzi, Jarosław Wagner, Danuta Panufnik ADALA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Grabinie Warunkiem koniecznym przyjęcia zwrotu jest dołączenie oryginału dokumentu potwierdzającego sprzedaż towaru przez Sklep (paragon lub faktura). 2018-10-22 SPRZEDAŻ KONSUMENCKA
7153 2017-06-19 XVII AmC 1698/16 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Jerzy Partyka Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Markopol Sp. z o.o. w Lublinie Sklep Internetowy zastrzega sobie możliwość jednostronnej zmiany niniejszego Regulaminu 2018-10-22 HANDEL ELEKTRONICZNY
7152 2017-07-19 XVII AmC 765/15 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Fundacja Promesa z siedzibą w Gdyni Patryk Dżedżora - FIGHT&SUPLE Patryk Dżedżora Gwarancja oraz prawo odstąpienia od umowy nie obowiązują, gdy produkt dotknięty jest uszkodzeniami mechanicznymi pochodzenia zewnętrznego 2018-10-22 HANDEL ELEKTRONICZNY
7151 2017-04-11 XVII AmC 964/16 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Stowarzyszenie "AD BENE MERENTI - BEZPIECZNY KONSUMENT" z siedzibą w Makowie Mazowieckim Stefania Orłowska-Eterowicz - ETER-MOT Towar należy zwrócić bez uszkodzeń oraz śladów użytkowania (mocowania) w nienaruszonym oryginalnym opakowaniu 2018-10-19 HANDEL ELEKTRONICZNY
7150 2017-06-13 XVII AmC 743/15 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Fundacja Promesa z siedzibą w Gdyni Bartłomiej Kazubek - Bartłomiej Kazubek "Moto Części" Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia towaru 2018-10-19 HANDEL ELEKTRONICZNY
7149 2017-05-10 XVII AmC 1418/16 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Stowarzyszenie "AD BENE MERENTI - BEZPIECZNY KONSUMENT" z siedzibą w Makowie Mazowieckim MARBET spółka jawna Marek Zaremba, Ireneusz Tyl w Warszawie Firma Marbet nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia w dostarczeniu przesyłki oraz za uszkodzenia mechaniczne powstałe w czasie transportu przesyłki do klienta. Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia... 2018-10-19 HANDEL ELEKTRONICZNY