www.uokik.gov.pl

Rejestr klauzul niedozwolonych

Do Rejestru wpisywane są postanowenia uznane za niedozwolone prawomocnym wyrokiem
Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

wyszukaj po frazie
szukaj w
uwzględnij tylko klauzule z uzasadnieniem
tak
nazwa pozwanego
nazwa powoda

Znalezionych klauzul: 7405

numer postanowienia data wyroku sygnatura wyroku nazwa powoda nazwa pozwanego data wpisu branża

LP DATA WYROKU SYGNATURA SĄD POWÓD POZWANY POSTANOWIENIE NIEDOZWOLONE DATA WPISU BRANŻA
7178 2017-07-13 XVII AmC 629/15 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Fundacja Promesa z siedzibą w Gdyni Konrad Sot - Superhaft Konrad Sot FABRYKA998.PL nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowe dostarczenie przesyłek przez pocztę oraz firmy kurierskie 2018-10-25 HANDEL ELEKTRONICZNY
7177 2017-07-13 XVII AmC 627/15 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Fundacja Promesa z siedzibą w Gdyni Konrad Sot - Superhaft Konrad Sot Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko i wyłącznie po sporządzeniu protokołu szkodowego podpisanego przez odbiorcę i dostawcę przesyłki 2018-10-25 HANDEL ELEKTRONICZNY
7176 2017-07-13 XVII AmC 624/15 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Fundacja Promesa z siedzibą w Gdyni Konrad Sot - Superhaft Konrad Sot FABRYKA998.PL zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego regulaminu bez uprzedzenia 2018-10-25 HANDEL ELEKTRONICZNY
7175 2015-09-17 XVII AmC 34011/13 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie Getin Noble Bank S.A. w Warszawie Bank, zgodnie z "Tabelą prowizji za czynności bankowe oraz opłat za inne czynności w obszarze Getin Banku" (Tabela), pobiera opłaty i prowizje za wykonanie czynności wynikających z umowy lub związanych z jej obsługą lub zmianą jak również... 2018-10-25 USŁUGI BANKOWE
7174 2017-07-07 XVII AmC 1799/16 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Fundacja Promesa z siedzibą w Gdyni Prószyński Media Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych ze stosowaniem niniejszego Regulaminu Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji jego postanowień 2018-10-25 HANDEL ELEKTRONICZNY
7173 2017-05-16 XVII AmC 956/16 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Robert Rusnak, Krzysztof Siwecki, Mateusz Nowakowski, Sandra Wójcik Robert Lindner - Uthopia Poland Robert Lindner Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu oraz braku towarów będą rozpatrywane tylko w momencie odbioru towaru w obecności spedytora. Warunkiem przyjęcia tego typu reklamacji będzie spisanie wraz z... 2018-10-25 HANDEL ELEKTRONICZNY
7172 2017-06-14 XVII AmC 599/15 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Fundacja Promesa z siedzibą w Gdyni Secret-Service Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie Firma nie ponosi odpowiedzialności za zdjęcia i opisy umieszczone przy poszczególnych produktach 2018-10-25 INNE USŁUGI
7171 2017-06-14 XVII AmC 597/15 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Fundacja Promesa z siedzibą w Gdyni Secret-Service Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych produktów i/lub przesyłki powstałych podczas transportu będą rozpatrywane pod warunkiem spisania w obecności osoby dostarczającej produkt protokołu reklamacyjnego w momencie dostawy produktu 2018-10-25 INNE USŁUGI
7170 2017-05-31 XVII AmC 552/16 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Danuta Kwiecień, Robert Rusnak, Anna Siwecka Małgorzata Łużyńska - F.H. Herbata Kwitnąca - Małgorzata Łużyńska Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie 2018-10-25 HANDEL ELEKTRONICZNY
7169 2017-06-14 XVII AmC 1688/16 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Sebastian Bąk Krzysztof Paszkowski - FORM POLSKA Krzysztof Paszkowski - THUROW Uszkodzenia mechaniczne zakupionego towaru będą uwzględniane tylko i wyłącznie, gdy przy odbiorze przesyłki zostanie sporządzony protokół szkody w obecności kuriera 2018-10-25 INNE USŁUGI
7168 2017-06-13 XVII AmC 1673/16 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Fundacja Aval z siedzibą w Warszawie Adam Kubarski - Akardo.pl Adam Kubarski Zdjęcia i opisy oferowanych produktów są przykładowe. Zespół Akardo.pl dokłada wszelkich starań aby były one sprawdzone. Nie odpowiadamy jednak za zmiany wprowadzone przez producentów oraz błędy w opisach i cenach 2018-10-25 HANDEL ELEKTRONICZNY
7167 2017-06-22 XVII AmC 1804/16 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Sebastian Bąk Remigiusz Szefliński - LED FLASH w Jeleniej Górze (…) zwracamy pieniądze za zakupiony przedmiot w ciągu 14 dni od otrzymania towaru 2018-10-25 HANDEL ELEKTRONICZNY
7166 2017-06-14 XVII AmC 598/15 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Fundacja Promesa z siedzibą w Gdyni Secret-Service Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie Secret Service Spółka z o.o. zastrzega sobie możliwość błędów w opisie produktów 2018-10-25 INNE USŁUGI
7165 2017-07-31 XVII AmC 1773/16 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Joanna Marciniak, Sylwia Lipińska, Jadwiga Pawlikowska, Władysława Hausmann, Katarzyna Panufnik, Agnieszka Wagner Cezary Proczkowski, Wojciech Proczkowski - CW-P s.c. Cezary Proczkowski i Wojciech Proczkowski Nie możemy zagwarantować, że wszystkie podane na stronie ceny są wolne od błędów 2018-10-25 HANDEL ELEKTRONICZNY
7164 2017-06-22 XVII AmC 1790/16 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Stowarzyszenie "AD BENE MERENTI" - BEZPIECZNY KONSUMENT w Makowie Mazowieckim Warszawska Fabryka Platerów HEFRA S.A. w Legnicy Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu oraz braku w kompletacji przesyłek będą rozpatrywane tylko w momencie odbioru towaru w obecności kuriera. Warunkiem przyjęcia tego typu reklamacji będzie spisanie wraz... 2018-10-25 HANDEL ELEKTRONICZNY
7163 2017-07-04 XVII AmC 1868/16 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Zbigniew Nowacki, Jadwiga Pawlikowska, Agnieszka Wagner, Sylwia Lipińska, Agnieszka Zglińska, Paweł Pyć, Joanna Marciniak, Katarzyna Panufnik, Iwar Hausmann, Władysława Hausmann, Piotr Marciniak TELE-TORNADO sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd we Wrocławiu właściwy dla siedziby firmy Tele-Tornado Sp. z o.o. prowadzącej sklep bambinos.pl 2018-10-25 HANDEL ELEKTRONICZNY
7162 2017-07-31 XVII AmC 1750/16 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Danuta Panufnik, Jacek Matusiak, Igor Wagner, Katarzyna Panufnik Anna Barwińska-Rybitwa - "ANIK" Anna Barwińska-Rybitwa W przypadku wątpliwości co do prawidłowości danych podanych w formularzu przez Zamawiającego, bajzelek.pl zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia takiego zamówienia 2018-10-22 HANDEL ELEKTRONICZNY
7161 2017-05-31 XVII AmC 1810/16 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Ziemowit Pająkowski PKP Intercity Spółka Akcyjna w Warszawie Nie podlegają zwrotowi należności za "bilet weekendowy" i "bilet podróżnika" przedłożone po upływie dwóch godzin od rozpoczęcia terminu ważności 2018-10-22 INNE USŁUGI
7160 2017-08-03 XVII AmC 1774/16 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Jadwiga Pawlikowska, Joanna Marciniak, Agnieszka Wagner, Władysława Hausmann, Katarzyna Panufnik Mariusz Więckowski, Antoni Surowiec - Expert Dekor s.c. Mariusz Więckowski, Antoni Surowiec Nabywca zobowiązany jest do sprawdzenia w obecności pracownika firmy spedycyjnej czy przesyłka nie posiada uszkodzeń mechanicznych powstałych w transporcie. Jeśli towar został uszkodzony podczas transportu pracownik spedytora sporządza... 2018-10-22 HANDEL ELEKTRONICZNY
7159 2017-06-22 XVII AmC 1661/16 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Tomasz Antosik, Monika Pawlikowska-Hausmann, Michał Chołys, Jerzy Maciejewski, Jacek Matusiak, Wiesława Musa, Jarosław Wagner, Stowarzyszenie Ochrony Konsumentów PATRONUS w Łodzi, Danuta Panufnik, Emil Hausmann DQ-PP Sp. z o.o. w Policach Spółka zastrzega sobie możliwość jednostronnej zmiany regulaminu sklepu w każdym czasie i bez podania przyczyny, informując o tym Klientów poprzez umieszczenie stosownego komunikatu w Sklepie 2018-10-22 HANDEL ELEKTRONICZNY
7158 2017-03-03 XVII AmC 188/16 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Wiesława Musa, Jerzy Maciejewski, Monika Pawlikowska-Hausmann, Michał Chołys, Tomasz Antosik Marcin Bartolik - Grupa Falcon Poland FHU Bartolik Marcin Sklep kulturystyczny.pl nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia towaru podczas transportu 2018-10-22 HANDEL ELEKTRONICZNY
7157 2017-06-14 XVII AmC 1199/16 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Stowarzyszenie "AD BENE MERENTI" - BEZPIECZNY KONSUMENT w Makowie Mazowieckim Jacek Domański - AKUSKLEP.PL Jacek Domański Warunkiem koniecznym do przyjęcia reklamacji towaru jest: dostarczenie towaru nie posiadającego znaków użycia, w oryginalnym opakowaniu wraz z dołączonym dokumentem zakupu oraz formularzem reklamacyjnym (…). 2018-10-22 HANDEL ELEKTRONICZNY
7156 2017-05-26 XVII AmC 1268/16 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Agnieszka Zglińska, Zbigniew Nowacki, Daria Krysiak, Piotr Marciniak, Iwar Hausmann, Paweł Pyć Leszek Ługiewicz - SAUNA HOUSE - Leszek Ługiewicz Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu, z kompletną jego zawartością oraz dowodem zakupu, a sam przedmiot będzie nieuszkodzony oraz nie będzie nosił... 2018-10-22 HANDEL ELEKTRONICZNY
7155 2017-08-07 XVII AmC 1812/16 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Jadwiga Pawlikowska, Katarzyna Panufnik, Władysława Hausmann, Joanna Marciniak, Agnieszka Wagner Dominik Ignatczyk, Łukasz Ignatczyk, Wincenty Ignatczyk - Warmel Zawiesia Dźwignicowe s.c. Dominik Ignatczyk, Łukasz Ignatczyk, Wincenty Ignatczyk Reklamacja zostanie rozpatrzona i w ciągu 14 dni roboczych od daty dostarczenia wadliwego towaru pod adres sklepu 2018-10-22 SPRZEDAŻ KONSUMENCKA
7154 2017-06-07 XVII AmC 159/16 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Emil Hausmann, Tomasz Antosik, Michał Chołys, Rafał Krysiak, Jerzy Maciejewski, Jacek Matusiak, Monika Pawlikowska-Hausmann, Stowarzyszenie Ochrony Konsumentów PATRONUS w Łodzi, Jarosław Wagner, Danuta Panufnik ADALA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Grabinie Warunkiem koniecznym przyjęcia zwrotu jest dołączenie oryginału dokumentu potwierdzającego sprzedaż towaru przez Sklep (paragon lub faktura). 2018-10-22 SPRZEDAŻ KONSUMENCKA
7153 2017-06-19 XVII AmC 1698/16 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Jerzy Partyka Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Markopol Sp. z o.o. w Lublinie Sklep Internetowy zastrzega sobie możliwość jednostronnej zmiany niniejszego Regulaminu 2018-10-22 HANDEL ELEKTRONICZNY
7152 2017-07-19 XVII AmC 765/15 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Fundacja Promesa z siedzibą w Gdyni Patryk Dżedżora - FIGHT&SUPLE Patryk Dżedżora Gwarancja oraz prawo odstąpienia od umowy nie obowiązują, gdy produkt dotknięty jest uszkodzeniami mechanicznymi pochodzenia zewnętrznego 2018-10-22 HANDEL ELEKTRONICZNY
7151 2017-04-11 XVII AmC 964/16 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Stowarzyszenie "AD BENE MERENTI - BEZPIECZNY KONSUMENT" z siedzibą w Makowie Mazowieckim Stefania Orłowska-Eterowicz - ETER-MOT Towar należy zwrócić bez uszkodzeń oraz śladów użytkowania (mocowania) w nienaruszonym oryginalnym opakowaniu 2018-10-19 HANDEL ELEKTRONICZNY
7150 2017-06-13 XVII AmC 743/15 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Fundacja Promesa z siedzibą w Gdyni Bartłomiej Kazubek - Bartłomiej Kazubek "Moto Części" Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia towaru 2018-10-19 HANDEL ELEKTRONICZNY
7149 2017-05-10 XVII AmC 1418/16 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Stowarzyszenie "AD BENE MERENTI - BEZPIECZNY KONSUMENT" z siedzibą w Makowie Mazowieckim MARBET spółka jawna Marek Zaremba, Ireneusz Tyl w Warszawie Firma Marbet nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia w dostarczeniu przesyłki oraz za uszkodzenia mechaniczne powstałe w czasie transportu przesyłki do klienta. Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia... 2018-10-19 HANDEL ELEKTRONICZNY
7148 2017-05-17 XVII AmC 1398/16 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Fundacja Aval z siedzibą w Warszawie Tomasz Cyranik - TRENTO TOMASZ CYRANIK, Jakub Sosiński - SATORI JAKUB SOSIŃSKI Wszelkie spory mogące wyniknąć w wyniku zakupów dokonywanych w sklepie internetowym będzie rozstrzygał sąd właściwy dla siedziby firmy Natural Quelle 2018-10-19 HANDEL ELEKTRONICZNY
7147 2017-06-14 XVII AmC 1847/16 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Stanisław Frąckiewicz, Janina Frąckiewicz Robert Potraski - DZIAŁ-BUD W przypadku odstąpienia przez Zleceniodawcę od wykonania umowy, kwota przedpłaty gwarancyjnej przepada na rzecz Usługodawcy (Art. 394 k.c.). 2018-10-19 INNE USŁUGI
7146 2017-06-06 XVII AmC 1174/16 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Anna Siwecka Marcin Zobek - La Rochelle Marcin Zobek Odbierając towar Nabywca zobowiązany jest do sprawdzenia, czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji w przypadku uszkodzenia w transporcie jest spisanie przez pracownika firmy kurierskiej... 2018-10-19 HANDEL ELEKTRONICZNY
7145 2017-06-05 XVII AmC 1780/16 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Stowarzyszenie "Nostra Scutum" z siedzibą w Poznaniu Piotr Jagielski - JAGIELSKI PIOTR JAGIELSKI DANCE PROJECT z siedzibą w Toruniu Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku w celach promocyjnych JDP w formie publikacji zdjęć i filmów z zajęć, w których bierze udział 2018-10-19 INNE USŁUGI
7144 2017-03-03 XVII AmC 128/16 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Danuta Kwiecień, Anna Siwecka, Sandra Wójcik Monika Szymor - SheMore Monika Szymor Do zwracanego produktu należy dołączyć fakturę VAT, która jest wysyłana wraz z przesyłką, a także poprawnie wypełniony formularz zwrotu/reklamacji oraz dowód zakupu 2018-10-19 HANDEL ELEKTRONICZNY
7143 2015-09-09 XVII AmC 17697/13 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. w Warszawie Właściciel oświadcza, że po otrzymaniu jednorazowego świadczenia pieniężnego, o którym mowa w § 1, nie będzie zgłaszał w stosunku do Inwestora żadnych roszczeń związanych z ewentualnym zmniejszeniem wartości nieruchomości 2018-10-19 DOSTAWA ENERGII, WODY, GAZU I CIEPŁA
7142 2015-09-09 XVII AmC 17697/13 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. w Warszawie Właściciel oświadcza, że nie będzie zgłaszał w stosunku do Inwestora żadnych roszczeń związanych z ewentualnym zmniejszeniem wartości nieruchomości 2018-10-19 DOSTAWA ENERGII, WODY, GAZU I CIEPŁA
7141 2015-09-09 XVII AmC 17697/13 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. w Warszawie Właściciel zobowiązuje się, że w przypadku zbycia Nieruchomości zobowiąże nabywcę - w umowie przeniesienia prawa własności/użytkowania wieczystego - do wyrażenia przez niego zgody na nieodpłatne ustanowienie praw na rzecz Inwestora w... 2018-10-19 DOSTAWA ENERGII, WODY, GAZU I CIEPŁA
7140 2015-09-09 XVII AmC 17697/13 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. w Warszawie Stronie uprawnionej do rozwiązania umowy, przysługuje odszkodowanie w wysokości poniesionych nakładów 2018-10-19 DOSTAWA ENERGII, WODY, GAZU I CIEPŁA
7139 2017-07-04 XVII AmC 761/15 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Fundacja Promesa z siedzibą w Gdyni Patryk Dżedżora - Fight&Suple Patryk Dżedżora Nie odpowiadamy za opóźnienia w dostawie spowodowane nie wywiązaniem się przez Pocztę Polską z umów obsługi przewozowej i pocztowej 2018-10-19 HANDEL ELEKTRONICZNY
7138 2017-06-22 XVII AmC 724/16 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Stowarzyszenie Konsumentów Libertas w Dębicy ZOOM sp. z o.o. w Warszawie Wszystkie sprawy sporne strony będą się starały rozwiązać na drodze polubownej a w sytuacji, gdy porozumienie takie byłoby niemożliwe, spór rozstrzygać będzie sąd właściwy rzeczowo dla siedziby Sprzedawcy 2018-10-19 SPRZEDAŻ KONSUMENCKA
7137 2017-06-22 XVII AmC 81/16 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Jarosław Wagner, Danuta Panufnik, Anna Masłowska, Igor Wagner, Iwar Hausmann, Jacek Matusiak, Emil Hausmann Michał Kloza - Decor Glass Michał Kloza Firma zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówień budzących wątpliwości 2018-10-12 SPRZEDAŻ KONSUMENCKA
7136 2017-06-22 XVII AmC 1831/16 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Anna Masłowska, Emil Hausmann, Jadwiga Pawlikowska, Katarzyna Panufnik, Danuta Panufnik, Jacek Matusiak Michał Kloza - Decor Glass Michał Kloza Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych przesyłki, które powstały podczas transportu będą rozpatrywane tylko w przypadku spisania w obecności przedstawiciela firmy spedycyjnej protokołu reklamacyjnego, w momencie odbioru przesyłki 2018-10-12 SPRZEDAŻ KONSUMENCKA
7135 2017-06-14 XVII AmC 1789/16 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Stowarzyszenie Konsumentów Libertas w Dębicy Tomasz Demidowicz - Tomasz Demidowicz POHULANKI Sądem właściwym dla rozpatrywania ewentualnych sporów mogących powstać na tle wykonywania niniejszego Regulaminu jest sąd właściwy miejscowo i rzeczowo dla siedziby firmy Pohulanki Tomasz Demidowicz 2018-10-12 HANDEL ELEKTRONICZNY
7134 2017-05-17 XVII AmC 1464/16 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Fundacja Aval w Warszawie Tomasz Cyranik - TRENTO TOMASZ CYRANIK, Jakub Sosiński - SATORI JAKUB SOSIŃSKI W przypadku podania nieprawidłowych lub nieprawdziwych danych - zamówienia nie będą realizowane, a konto Klienta może zostać usunięte w dowolnym momencie 2018-10-12 HANDEL ELEKTRONICZNY
7133 2017-05-17 XVII AmC 1425/16 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Fundacja Aval w Warszawie Dawid Margiciok - Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe K&K Dawid Margiciok Sklep nie odpowiada za opóźnienia w dostarczaniu paczek wynikające z działań Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej "Siódemka". 2018-10-12 HANDEL ELEKTRONICZNY
7132 2017-06-22 XVII AmC 1832/16 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Emil Hausmann, Anna Masłowska, Jacek Matusiak, Igor Wagner, Iwar Hausmann, Jarosław Wagner Michał Kloza - Decor Glass Michał Kloza Klient będący konsumentem ma prawo do odstąpienia od zawartej umowy w terminie 10 dni od dnia wydania rzeczy (otrzymania towaru), bez podania przyczyny, składając oświadczenie na piśmie oraz dokonując zwrotu towaru wraz z oryginalnym dowodem... 2018-10-12 SPRZEDAŻ KONSUMENCKA
7131 2017-06-05 XVII AmC 1213/16 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Agnieszka Wagner, Sylwia Lipińska, Katarzyna Panufnik, Jadwiga Pawlikowska, Władysława Hausmann, Joanna Marciniak Marcin Kreft - "KretNet" Marcin Kreft Wysyłka reklamowanego towaru odbywa się na koszt Zamawiającego po uprzednim ustaleniu sposobu wysyłki 2018-10-12 INNE USŁUGI
7130 2017-06-12 XVII AmC 1369/16 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Teresa Krysiak, Agnieszka Wagner, Marianna Farbicka, Katarzyna Panufnik, Daria Krysiak, Joanna Marciniak, Piotr Marciniak, Sylwia Lipińska, Agnieszka Zglińska, Paweł Pyć, Agnieszka Mielecka, Zbigniew Nowacki BELIEVE Sp. z o.o. z siedzibą w Mikołowie Podmiot prowadzący sklep nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w korzystaniu ze sklepu internetowego zaistniałe z przyczyn technicznych (konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu, etc.) lub innych od niego niezależnych. 2018-10-12 HANDEL ELEKTRONICZNY
7129 2017-06-19 XVII AmC 1714/16 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Iwar Hausmann, Agnieszka Zglińska, Zbigniew Nowacki, Piotr Marciniak, Paweł Pyć Sebastian Bień-Pijanowski Rezygnacja może nastąpić tylko wtedy, gdy produkt:- nie był używany- nie został pozbawiony fabrycznego opakowania - folia, jeżeli taką posiadał - nie został pozbawiony fabrycznego opakowania - pudełko, jeżeli takie posiadał - nie został w... 2018-10-12 INNE USŁUGI