www.uokik.gov.pl

Rejestr klauzul niedozwolonych

Do Rejestru wpisywane są postanowenia uznane za niedozwolone prawomocnym wyrokiem
Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

wyszukaj po frazie
szukaj w
uwzględnij tylko klauzule z uzasadnieniem
tak
nazwa pozwanego
nazwa powoda

Znalezionych klauzul: 7425

numer postanowienia data wyroku sygnatura wyroku nazwa powoda nazwa pozwanego data wpisu branża

LP DATA WYROKU SYGNATURA SĄD POWÓD POZWANY POSTANOWIENIE NIEDOZWOLONE DATA WPISU BRANŻA
7248 2017-10-24 XVII AmC 1161/15 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Fundacja Promesa z siedzibą w Gdyni Robin Tomala - TT CARS Tomala Robin Gwarancja (…) nie obowiązują, gdy produkt dotknięty jest uszkodzeniami mechanicznymi pochodzenia zwenętrznego 2018-11-15 HANDEL ELEKTRONICZNY
7247 2017-10-16 XVII AmC 380/16 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Piotr Marciniak, Daria Krysiak, Agnieszka Zglińska, Sylwia Lipińska, Zbigniew Nowacki, Paweł Pyć, Agnieszka Mielecka, Marianna Farbicka, Teresa Krysiak, Joanna Marciniak, Katarzyna Panufnik, Agnieszka Wagner MARINCO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (dawniej: XADO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie) Mimo zachowania należytej staranności w ofercie prezentowanej na www.xado.pl mogą wystąpić błędy, które nie mogą być podstawą roszczeń wobec Sprzedawcy 2018-11-15 HANDEL ELEKTRONICZNY
7246 2017-10-02 XVII AmC 1028/16 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Jerzy Maciejewski, Monika Pawlikowska-Hausmann, Tomasz Antosik, Wiesława Musa, Stowarzyszenie Ochrony Konsumentów PATRONUS w Łodzi Dominik Ignatczyk, Łukasz Ignatczyk, Wincenty Ignatczyk - Warmel Zawiesia Dźwignicowe s.c. Dominik Ignatczyk, Łukasz Ignatczyk, Wincenty Ignatczyk Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówień wzbudzających wątpliwości 2018-11-15 INNE USŁUGI
7245 2017-10-24 XVII AmC 1133/15 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Fundacja Promesa z siedzibą w Gdyni Maciej Przybył - MAMAX Maciej Przybył Militariamax.pl nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowe dostarczenie przesyłek przez pocztę oraz inne firmy kurierskie 2018-11-15 HANDEL ELEKTRONICZNY
7244 2017-09-26 XVII AmC 713/16 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Krzysztof Siwecki, Halina Kuczkowska Anna Duda - "Rowery Embassy" w Warszawie Podstawą do złożenia reklamacji dotyczącej uszkodzeń mechanicznych towarów jest sprawdzenie zawartości przesyłki w obecności pracownika firmy kurierskiej w chwili dostarczenia oraz sporządzenie protokołu reklamacyjnego. W przypadku... 2018-11-15 HANDEL ELEKTRONICZNY
7243 2017-09-21 XVII AmC 295/16 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Maciej Nowakowski, Danuta Kwiecień, Danuta Siwecka, Aneta Czapska, Arkadiusz Kuczkowski, Halina Kuczkowska, Anna Siwecka, Robert Rusnak, Krzysztof Siwecki Marta Marcinkiewicz - Salonik Pik.pl we Wrocławiu Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych oraz braku towarów, powstałych podczas transportu, będą rozpatrywane tylko w momencie odbioru towaru w obecności spedytora. Warunkiem przyjęcia tego typu reklamacji będzie spisanie wraz z... 2018-11-15 HANDEL ELEKTRONICZNY
7242 2014-10-07 XVII AmC 41012/13 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Pszczółka Piechoccy sp. j. w Bydgoszczy Pożyczkodawca na wypadek braku kontaktu z pożyczkobiorcą § 5 pkt 5 i 7 OWU Pszczółka Piechoccy Spółka Jawna i wystąpienia przesłanek związanych z niewykonaniem postanowień umownych zgodnie z § 2 pkt 1 i § 5 pkt 2, po zakończeniu... 2018-11-15 USŁUGI FINANSOWE
7241 2014-10-07 XVII AmC 41012/13 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Pszczółka Piechoccy sp. j. w Bydgoszczy Koszta windykacyjne obejmują: (…) b. ustalenie miejsca pracy, koszt 150 zł, c. Ustalenie miejsca pobytu, koszt 150 zł 2018-11-15 USŁUGI FINANSOWE
7240 2014-10-07 XVII AmC 41012/13 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Pszczółka Piechoccy sp. j. w Bydgoszczy Koszta prewencyjne obejmują "(…) d. wezwanie pracodawcy do dokonywania potrąceń z art. 91 kp wysłane po upływie 42 dni po terminie płatności koszt 50.00 zł. Koszta windykacyjne obejmują: (…) f.... 2018-11-15 USŁUGI FINANSOWE
7239 2014-10-07 XVII AmC 41012/13 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Pszczółka Piechoccy sp. j. w Bydgoszczy Koszta prewencyjne obejmują: (…) c. wezwanie do wydania przedmiotu przewłaszczenia wysyłane po upływie 16 dni po terminie płatności 50,00 zł, Koszta windykacyjne obejmują: (…) e.wezwanie do wydania przedmiotu przewłaszczenia... 2018-11-15 USŁUGI FINANSOWE
7238 2014-10-07 XVII AmC 41012/13 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Pszczółka Piechoccy sp. j. w Bydgoszczy Koszta prewencyjne obejmują: a. Wizyta prewenta osiem razy w miesiącu, koszt 30,00 zł za każdy dojazd. (…) Koszta windykacyjne obejmują: a. Dojazd windykatora osiem razy w miesiącu, koszt 30,00 zł za każdy dojazd 2018-11-15 USŁUGI FINANSOWE
7237 2017-09-27 XVII AmC 1343/15 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Fundacja Promesa z siedzibą w Gdyni Natalia Miłuńska - NATALIA MIŁUŃSKA Sklep miesiaczka.com/sklep zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego regulaminu bez uprzedzenia 2018-11-15 HANDEL ELEKTRONICZNY
7236 2017-10-16 XVII AmC 46/16 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Wiesława Musa Monika Wasilewska - NOSTALGIA Monika Wasilewska Kupujący może odstąpić od umowy bez podania przyczyn, w terminie 5 dni od daty wydania towaru Kupującemu. Zwrot towaru Sprzedającemu w stanie niezmiennym (jeśli towar posiadał oryginalne opakowanie musi być w nim dostarczony) 2018-11-15 INNE USŁUGI
7235 2017-03-03 XVII AmC 1769/16 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Rafał Krysiak, Emil Hausmann, Danuta Panufnik, Jacek Matusiak, Jarosław Wagner, Stowarzyszenie Ochrony Konsumentów Patronus w Łodzi Adam Kussa - Kussa Adam Sklep Meblowy "MIX" Warunkiem przyjęcia zwrotu jest poprawne wypełnienie formularza (oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość - załącznik dostępny przez e-mail) i przesłania go na wskazany adres e-mail". 2018-11-15 HANDEL ELEKTRONICZNY
7234 2017-10-16 XVII AmC 294/16 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Piotr Marciniak, Igor Wagner, Iwar Hausmann, Sylwia Lipińska, Paweł Pyć Justyna Nakonowska - Nakonowska Justyna Dekorateka.pl Sklep dekorateka.pl nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia wynikające z okoliczności za które odpowiadają firma kurierska lub Poczta Polska lub klient 2018-11-15 HANDEL ELEKTRONICZNY
7233 2016-03-21 XVII AmC 32970/13 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Danuta Siwecka, Arkadiusz Kuczkowski, Szymon Wadowski, Marek Kwiecień Anna Ceremuga - F.U.H. Auto-kompleks W przypadku zwrotu towaru, Klient ponosi koszty za transport w obie strony. W przypadku "darmowej wysyłki", faktyczny koszt wysyłki ponoszony przez lozkasosnowe.pl jest przenoszony na Klienta wg pełnych stawek transportowych 2018-11-15 HANDEL ELEKTRONICZNY
7232 2017-09-18 XVII AmC 3047/14 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Fundacja Promesa z siedzibą w Gdyni Astoria Avenue Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie Ewentualne spory wynikające z uczestnictwa w Konkursie, po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora 2018-11-15 INNE USŁUGI
7231 2017-05-24 XVII AmC 1532/16 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Sebastian Bąk Dominik Wojtkiewicz - Dominik Wojtkiewicz "Multiredux" Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego 2018-11-15 INNE USŁUGI
7230 2016-04-20 XVII AmC 258/15 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Fundacja Promesa w Gdyni Jolanta Zarzycka - Handel Hurtowy Bronisze Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko i wyłącznie po sporządzeniu protokołu szkodowego podpisanego przez odbiorcę i dostawcę przesyłki 2018-11-06 INNE USŁUGI
7229 2017-10-05 XVII AmC 627/12 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Stowarzyszenie "Towarzystwo Lexus" z siedzibą w Poznaniu "Giewont" sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi Termin, o którym mowa w ust. 1 może ulec przesunięciu tylko na skutek okoliczności zewnętrznych, na które Inwestor - pomimo zachowania należytej staranności - nie ma wpływu (siła wyższa), a w szczególności: - warunków... 2018-11-06 INNE USŁUGI
7228 2017-10-05 XVII AmC 627/12 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Stowarzyszenie "Towarzystwo Lexus" z siedzibą w Poznaniu "Giewont" sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi Określona wyżej cena została skalkulowana przy stawce VAT 7% dla lokalu mieszkalnego na dzień podpisania niniejszej umowy. W razie zmiany ww. stawki VAT lub zmiany zasad naliczania podatku, cena ta ulegnie odpowiedniej zmianie uwzględniającej... 2018-11-06 INNE USŁUGI
7227 2017-10-05 XVII AmC 627/12 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Stowarzyszenie "Towarzystwo Lexus" z siedzibą w Poznaniu "Giewont" sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi W przypadku nieprzystąpienia przez Kupującego w obu wyznaczonych terminach do odbioru technicznego budynku Inwestor wyznaczy jednostronnie komisje do przeprowadzenia odbioru, która dokona odbioru bez uczestnictwa Kupujacego, po czym jeden egzemplarz... 2018-11-06 INNE USŁUGI
7226 2017-10-05 XVII AmC 627/12 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Stowarzyszenie "Towarzystwo Lexus" z siedzibą w Poznaniu "Giewont" sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi W przypadku gdy opóźnienie, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu przekroczy 30 dni kalendarzowych, Inwestor może odstąpić od umowy 2018-11-06 INNE USŁUGI
7225 2017-10-05 XVII AmC 627/12 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Stowarzyszenie "Towarzystwo Lexus" z siedzibą w Poznaniu "Giewont" sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi Kupujący ma prawo do przeniesienia bez dodatkowych kosztów ponoszonych na rzecz Inwestora swoich praw i zobowiązań wynikających z niniejszej umowy za uprzednią zgodą i na warunkach określonych przez Inwestora na piśmie 2018-11-06 INNE USŁUGI
7224 2017-10-05 XVII AmC 627/12 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Stowarzyszenie "Towarzystwo Lexus" z siedzibą w Poznaniu "Giewont" sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi Wszystkie spory mogące wyniknąć na tle niniejszej umowy będą rozpatrywane przez właściwy rzeczowo sąd powszechny, właściwy z uwagi na adres siedziby Inwestora 2018-11-06 INNE USŁUGI
7223 2017-10-05 XVII AmC 627/12 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Stowarzyszenie "Towarzystwo Lexus" z siedzibą w Poznaniu "Giewont" sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi Strony postanawiają, iż ewentualne spory poddadzą rozstrzygnięciu sądu powszechnego właściwego ze względu na siedzibę Sprzedającego 2018-11-06 INNE USŁUGI
7222 2017-10-02 XVII AmC 1706/16 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Monika Pawlikowska-Hausmann, Jerzy Maciejewski, Wiesława Musa, Stowarzyszenie Ochrony Konsumentów PATRONUS z siedzibą w Łodzi, Tomasz Antosik Ehab Atalla - Secret Of Oriental Beauty Ehab Atalla W przypadku zwrotu zamówień premiowanych darmową przesyłką, zwracana kwota zostanie pomniejszona o rzeczywiste koszty wysyłki 2018-11-06 HANDEL ELEKTRONICZNY
7221 2017-09-21 XVII AmC 1926/15 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Stefania Burda Instytut Skutecznej Edukacji Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku Każda ze stron ma obowiązek powiadomienia drugiej strony o zmianie aktualnego adresu listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. W razie zaniedbania tego obowiązku każdą korespondencję skierowaną na adres wskazany w Zgłoszeniu uważa się za... 2018-11-06 EDUKACJA
7220 2017-09-21 XVII AmC 1926/15 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Stefania Burda Instytut Skutecznej Edukacji Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku Wszelkie spory mogące wystąpić w związku z niniejszą Umową będą rozstrzygane przez Sąd Rejonowy w Olsztynie 2018-11-06 EDUKACJA
7219 2017-09-21 XVII AmC 1926/15 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Stefania Burda Instytut Skutecznej Edukacji Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku Nierozpoczęcie lub przerwanie nauki przez Zlecającego lub Ucznia nie jest równoznaczne z rezygnacją, odstąpieniem, wypowiedzeniem lub rozwiązaniem niniejszej Umowy i nie wpływa na zakres zobowiązania Zlecającego wobec Wykonawcy, w... 2018-11-06 EDUKACJA
7218 2017-10-12 XVII AmC 950/15 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Fundacja Promesa z siedzibą w Gdyni Joanna Cepil - FLORNAS Ewentualne spory mogące wyniknąć pomiędzy stronami transakcji będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby firmy FLORNAS 2018-11-06 HANDEL ELEKTRONICZNY
7217 2017-10-02 XVII AmC 1672/16 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Tomasz Antosik, Emil Hausmann, Jerzy Maciejewski, Jacek Matusiak, Wiesława Musa, Danuta Panufnik, Monika Pawlikowska-Hausmann, Stowarzyszenie Ochrony Konsumentów PATRONUS w Łodzi, Jarosław Wagner A.pl Internet S.A. w Warszawie w upadłości likwidacyjnej Termin rozpatrywania reklamacji wynosi 14 dni roboczych od dnia otrzymania przez A.pl przesyłki zawierajacej reklamowany towar 2018-11-06 HANDEL ELEKTRONICZNY
7216 2017-09-25 XVII AmC 1096/16 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Marek Kwiecień, Mateusz Nowakowski, Danuta Siwecka, Szymon Wadowski, Sandra Wójcik Robert Krauze - Tabak Service International Robert Krauze Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy 2018-11-06 HANDEL ELEKTRONICZNY
7215 2017-09-25 XVII AmC 1330/16 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Stowarzyszenie "Ad Bene Merenti" - Bezpieczny Konsument w Makowie Mazowieckim Halina Mrozek - LILAND Halina Mrozek Wszelkie ewentualne spory wynikające z transakcji kupna-sprzedaży będzie rozstrzygał Sąd działający w miejscu działalności sprzedającego - to jest we Warszawie. W sprawach nieuregulowanych powyższym dokumentem stosuje się odpowiednie... 2018-11-06 HANDEL ELEKTRONICZNY
7214 2017-09-19 XVII AmC 1104/15 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Fundacja Promesa z siedzibą w Gdyni Karol Kałużny - MEDIASORT Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 (DZ.U. z 2000 r. Nr 22 poz. 271 z późniejszymi zmianami), Kupujący może odstąpić od umowy kupna (...) poprzez zwrot towaru w stanie niezmienionym (towar musi być dostarczony w oryginalnym opakowaniu -... 2018-11-06 HANDEL ELEKTRONICZNY
7213 2015-06-09 XVII AmC 3109/14 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Maciej Buliński Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie WARTA Spółka Akcyjna w Warszawie Odpowiedzialność ubezpieczyciela w odniesieniu do każdego z ubezpieczonych w okresie 24 miesięcy od pierwszego dnia miesiąca w którym ubezpieczający zgłosił ubezpieczonego do umowy ubezpieczenia jest wyłączona, w przypadku zajścia zdarzenia... 2018-11-06 USŁUGI UBEZPIECZENIOWE
7212 2017-08-11 XVII AmC 1806/15 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Fundacja Promesa z siedzibą w Gdyni Eugeniusz Wita - MR COOK CORP Eugeniusz Wita Zwracany towar nie może nosić śladów użytkowania, musi być zwrócony w stanie nienaruszonym, w oryginalnym opakowaniu 2018-11-06 HANDEL ELEKTRONICZNY
7211 2017-09-26 XVII AmC 1295/16 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Krzysztof Siwecki, Aneta Czapska, Halina Kuczkowska, Robert Rusnak Joanna Solipiwko - P.H.U. Lighting Center w Będzinie Klient zobowiązany jest do sprawdzenia przesyłki, czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu oraz jej kompletność w obecności osoby ją dostarczającej. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji ilościowej bądź jakościowej... 2018-11-06 HANDEL ELEKTRONICZNY
7210 2015-12-18 XVII AmC 32153/13 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Sebastian Bąk Olga Śleziak - EcoClima-McGregor Firma Handlowo-Usługowa Import-Export Zwracany towar należy odsyłać razem z otrzymanym wraz z nim paragonem lub fakturą. Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru 2018-10-31 HANDEL ELEKTRONICZNY
7209 2017-09-26 XVII AmC 1000/16 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Danuta Kwiecień, Edyta Nowakowska, Robert Rusnak, Krzysztof Siwecki, Anna Siwecka Robert Krauze - Tabak Service International w Koszalinie Podstawą do złożenia reklamacji dotyczącej uszkodzeń mechanicznych towarów jest sprawdzenie zawartości przesyłki w obecności pracownika firmy kurierskiej w chwili dostarczenia oraz sporządzenie protokołu reklamacyjnego. W przypadku... 2018-10-31 HANDEL ELEKTRONICZNY
7208 2017-09-28 XVII AmC 113/16 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Jarosław Wagner, Jerzy Maciejewski, Michał Chołys, Tomasz Antosik, Emil Hausmann, Stowarzyszenie Ochrony Konsumentów PATRONUS z siedzibą w Łodzi, Wiesława Musa, Jacek Matusiak, Danuta Panufnik Sportowy Rowerowy Sp. z o.o. S.K.A. z siedzibą we Wrocławiu Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego 2018-10-31 INNE USŁUGI
7207 2017-08-10 XVII AmC 1550/16 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Jarosław Wagner, Stowarzyszenie Ochrony Konsumentów PATRONUS w Łodzi, Wiesława Musa, Jacek Matusiak, Emil Hausmann, Michał Chołys, Rafał Krysiak, Monika Pawlikowska-Hausmann, Jerzy Maciejewski, Tomasz Antosik Stimo Niedzielski spółka jawna z siedzibą w Krośnie W przypadku niemożności polubownego załatwienia sprawy właściwym do rozstrzygnięcia sporu będzie sąd właściwy dla miejsca siedziby Sprzedawcy 2018-10-31 HANDEL ELEKTRONICZNY
7206 2016-04-01 VI ACa 302/16 Sąd Apelacyjny w Warszawie - VI Wydział Cywilny Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów ENEA Operator Sp. z o.o. w Poznaniu 1.Jeżeli przyłączenie nie nastąpi z przyczyn wymienionych w ust. 1.2 i ust. 1.3 niniejszego paragrafu (tj. odmowy wydania przez właściwe organy administracyjne wymaganych decyzji lub nieuprawomocnienia się tych decyzji; nie uzyskania na zasadach... 2018-10-31 DOSTAWA ENERGII, WODY, GAZU I CIEPŁA
7205 2017-08-21 XVII AmC 1337/16 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Danuta Kwiecień, Szymon Wadowski, Anna Siwecka, Sandra Wójcik, Marek Kwiecień, Krzysztof Siwecki, Tomasz Kadłubowski, Danuta Siwecka Danuta Czapla - CZAPLA Danuta Czapla Po spełnieniu powyższych warunków Sprzedający zwróci Kupującemu kwotę zapłaty pomniejszoną o koszt przesyłki. W przypadku faktury VAT Sprzedający wystawi korektę faktury VAT - Kupujący odeśle ją po odpisaniu do firmy "Czapla". Po jej... 2018-10-31 HANDEL ELEKTRONICZNY
7204 2017-08-21 XVII AmC 1405/16 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Fundacja Aval z siedzibą w Warszawie Daniel Kłosowski - PPHU DEMI Daniel Kłosowski Dołożyliśmy starań, aby opisy i fotografie towarów były jak najpełniejsze i najdokładniejsze. Jednakże nie gwarantujemy, że są one kompletne i w pełni oddają wygląd towarów. Sklep www.demi-haft.pl zastrzega sobie prawo do ewentualnych... 2018-10-30 HANDEL ELEKTRONICZNY
7203 2017-08-07 XVII AmC 107/16 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Wiesława Musa, Monika Pawlikowska-Hausmann, Jerzy Maciejewski, Jarosław Wagner, Jacek Matusiak, Danuta Panufnik, Michał Chołys, Stowarzyszenie Ochrony Konsumentów PATRONUS w Łodzi, Emil Hausmann Flowerpoint Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łomiankach W terminie 7 dni od sprawdzenia towaru Sklep zwraca Klientowi zapłaconą kwotę, pomniejszoną o koszty realizacji zamówienia 2018-10-30 HANDEL ELEKTRONICZNY
7202 2017-06-06 XVII AmC 58/16 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Danuta Siwecka, Tomasz Kadłubowski, Krzysztof Siwecki, Sandra Wójcik, Marek Kwiecień, Anna Siwecka. Szymon Wadowski, Danuta Kwiecień Adrian Wolniewicz - "Beryl" Adrian Wolniewicz Perfumeria www.nutaperfum.pl zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu 2018-10-30 HANDEL ELEKTRONICZNY
7201 2017-05-09 XVII AmC 1345/16 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Wiesława Musa Scandinavian Fashion Spółka z o.o. z siedzibą w Białymstoku Zgodnie z ustawą 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U z 2000 r. nr 22, poz. 271) klient może zrezygnować z towaru kupionego w naszym sklepie... 2018-10-30 HANDEL ELEKTRONICZNY
7200 2017-08-07 XVII AmC 379/16 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Danuta Panufnik, Jacek Matusiak, Jarosław Wagner, Tomasz Antosik, Michał Chołys, Wiesława Musa, Jerzy Maciejewski, Monika Pawlikowska-Hausmann, Stowarzyszenie Ochrony Konsumentów PATRONUS w Łodzi, Emil Hausmann Markstein Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji wartość zamówionych towarów zostanie zwrócona na konto Kupującego w ciągu 14 dni roboczych przelewem bankowym albo na kartę w przypadku kiedy płatność była kartą 2018-10-30 HANDEL ELEKTRONICZNY
7199 2017-09-18 XVII AmC 1013/16 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Tomasz Antosik Mariusz Wałachowski - HYDRO-MAR Mariusz Wałachowski Koszt dostawy i odesłania towaru nie podlega zwrotowi 2018-10-30 HANDEL ELEKTRONICZNY