www.uokik.gov.pl

Rejestr klauzul niedozwolonych

Do Rejestru wpisywane są postanowenia uznane za niedozwolone prawomocnym wyrokiem
Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

wyszukaj po frazie
szukaj w
uwzględnij tylko klauzule z uzasadnieniem
tak
nazwa pozwanego
nazwa powoda

Znalezionych klauzul: 7405

numer postanowienia data wyroku sygnatura wyroku nazwa powoda nazwa pozwanego data wpisu branża

LP DATA WYROKU SYGNATURA SĄD POWÓD POZWANY POSTANOWIENIE NIEDOZWOLONE DATA WPISU BRANŻA
7278 2014-08-28 XVII AmC 28197/13 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Wiktoria Krok-Kuzmanow, Stanisława Kuzmanow Murapol Invest Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej Strony postanawiają nie nakładać wzajemnie kar umownych dla stron dokumentowanej tym aktem umowy deweloperskiej 2018-11-20 NIERUCHOMOŚCI
7277 2017-10-20 XVII AmC 1118/15 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Fundacja Promesa w Gdyni Monika Tomaszewska - MTM Monika Tomaszewska Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na wszystkie postanowienia i informacje zawarte w regulaminie 2018-11-20 HANDEL ELEKTRONICZNY
7276 2017-10-24 XVII AmC 1935/14 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Stowarzyszenia Abonentów Usług Telekomunikacyjnych w Żyrardowie Telestrada S.A. z siedzibą w Warszawie Usługa powinna być wykorzystywana w sposób standardowy, co oznacza, że Abonent wykonuje połączenia, wysyła SMSy i korzysta z Internetu, ale nie wykorzystuje usługi do telemarketingu, spamowania itp. Kryterium stosowanym przez White Mobile w tym... 2018-11-20 USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE
7275 2017-11-20 XVII AmC 1729/16 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Józef Ruciński, Agnieszka Wagner, Stowarzyszenie Ochrony Konsumentów PATRONUS w Łodzi, Tomasz Antosik, Wiesława Musa Grażyna Izydorek - Ceramika Plus Grażyna Izydorek Koszt dostawy oraz zwrotu produktu nie jest zwracany przez sklep 2018-11-20 HANDEL ELEKTRONICZNY
7274 2017-12-11 XVII AmC 1495/16 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Jerzy Maciejewski, Wiesława Musa, Stowarzyszenie Ochrony Konsumentów PATRONUS w Łodzi, Tomasz Antosik, Monika Pawlikowska-Hausman Andrzej Stachura - AMSTA Andrzej Stachura W przypadku bezpodstawnej reklamacji, Zgłaszający reklamację zostanie obciążony kosztami przeprowadzonych czynności serwisowych 2018-11-20 HANDEL ELEKTRONICZNY
7273 2016-05-11 XVII AmC 1630/15 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Fundacja Promesa w Gdyni Michał Kowejsza - Komstal Michał Kowejsza Przy anulowaniu zamówienia emailem potrzebna do celów dowodowych jest forma nadania (żądanie potwierdzenia przeczytania wiadomości przez odbiorcę oraz nadanie wysokiego priorytetu wiadomości) 2018-11-20 HANDEL ELEKTRONICZNY
7272 2017-11-16 VII ACa 972/17 Sąd Apelacyjny w Warszawie - VII Wydział Gospodarczy Fundacja Promesa w Gdyni Budowlana Spółka Inżynierska P.Libront, M.Sendor sp. j. z siedzibą w Krakowie Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń klienta z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie 2018-11-19 INNE USŁUGI
7271 2017-11-16 VII ACa 972/17 Sąd Apelacyjny w Warszawie - VII Wydział Gospodarczy Fundacja Promesa w Gdyni Budowlana Spółka Inżynierska P.Libront, M.Sendor sp. j. z siedzibą w Krakowie Gwarancja nie obowiązuje gdy produkt dotknięty jest uszkodzeniami mechanicznymi pochodzenia zewnętrznego 2018-11-19 INNE USŁUGI
7270 2016-06-03 XVII AmC 315/15 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Fundacja Promesa w Gdyni Budowlana Spółka Inżynierska P.Libront, M.Sendor sp. j. z siedzibą w Krakowie Firma dokłada wszelkich starań, aby opisy i dane techniczne umieszczonych w sklepie produktów były zgodne z rzeczywistością. Nie ponosimy jednak odpowiedzialności za błędne podanie parametrów i właściwości towaru lub nagłą ich zmianę... 2018-11-19 INNE USŁUGI
7269 2016-06-03 XVII AmC 315/15 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Fundacja Promesa w Gdyni Budowlana Spółka Inżynierska P.Libront, M.Sendor sp. j. z siedzibą w Krakowie W przypadku nieuzasadnionej reklamacji lub uszkodzenia sprzętu z winy użytkownika, wszelkie koszty wyżej wymienionych procedur pokrywa klient 2018-11-19 INNE USŁUGI
7268 2016-06-03 XVII AmC 315/15 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Fundacja Promesa w Gdyni Budowlana Spółka Inżynierska P.Libront, M.Sendor sp. j. z siedzibą w Krakowie Wszelkie spory będą rozstrzygane przez sąd powszechny w Krakowie, właściwy dla siedziby sprzedawcy 2018-11-19 INNE USŁUGI
7267 2015-04-29 XVII AmC 7016/13 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Artur Zarwalski Polkomtel Sp. z o.o. w Warszawie W przypadku bezskutecznego upływu terminu zapłaty przez Abonenta zaległości wobec POLKOMTEL, POLKOMTEL ma prawo do zablokowania możliwości inicjowania usług przez Abonenta lub zawieszenia świadczenia wszelkich usług 2018-11-19 USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE
7266 2017-11-03 XVII AmC 239/16 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Robert Rusnak, Danuta Kwiecień, Anna Siwecka Robert Skraburski - Firma Robas Robert Skraburski Przed odebraniem przesyłki od kuriera, Klient zobowiązany jest do należytego sprawdzenia, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W widocznych śladów uszkodzenia, czy też zagubienia lub ubytku zawartości przesyłki, Klient nie... 2018-11-19 INNE USŁUGI
7265 2017-10-13 XVII AmC 1384/15 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Fundacja Promesa w Gdyni Artur Stasieńko - KK Company Artur Stasieńko Zastrzegamy sobie prawo do niezrealizowania zamówień z ważnych powodów ekonomicznych 2018-11-19 INNE USŁUGI
7264 2017-09-26 XVII AmC 200/16 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Szymon Wadowski, Marek Kwiecień, Sandra Wójcik, Arkadiusz Kuczkowski, Danuta Siwecka Wojciech Baranowski - AVEBMX Wojcich Baranowski …Wraz z zwracanym towarem należy przesłać oryginał dowodu zakupu 2018-11-19 SPRZEDAŻ KONSUMENCKA
7263 2017-10-05 XVII AmC 1659/16 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Danuta Panufnik, Monika Pawlikowska-Hausmann, Tomasz Antosik, Jerzy Maciejewski, Wiesława Musa, Emil Hausmann, Jarosław Wagner, Michał Chołys, Rafał Krysiak, Jacek Matusiak, Stowarzyszenie Ochrony Konsumentów PATROSNUS w Łodzi ANKO SYSTEM sp. z o.o. z siedzibą Toruniu W celu usprawnienia obsługi, towary zwracane prosimy opatrzyć numerem zwrotu: działu reklamacji RMA. (…). Numer RMA powinien być opisany w widocznym miejscu na przesyłce, ponieważ paczki bez numeru RMA mogą zostać nieodebrane 2018-11-19 SPRZEDAŻ KONSUMENCKA
7262 2017-10-24 XVII AmC 328/16 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Michał Chołys, Tomasz Antosik, Jerzy Maciejewski, Monika Pawlikowska-Hausmann, Wiesława Musa Tomasz Gwizdała - Eurokontrakt w Wałbrzychu Przedsiębiorstwo Eurokontrakt nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Klienta w skutek posłużenia się przez osoby trzecie jego identyfikatorem lub hasłem 2018-11-19 SPRZEDAŻ KONSUMENCKA
7261 2017-10-20 XVII AmC 1132/15 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Fundacja Promesa w Gdyni Maciej Przybył - MAMAX Maciej Przybył Domniemywa się, że Użytkownik składając zamówienie zapoznał się z treścią Regulaminu i zaakceptował postanowienia w nim zawarte 2018-11-19 HANDEL ELEKTRONICZNY
7260 2017-05-10 XVII AmC 1437/16 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Stowarzyszenie "AD BENE MERENTI - BEZPIECZNY KONSUMENT" w Makowie Mazowieckim Bronisław Foltyn - MF Bronisław Foltyn Sprawdzenie stanu przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia, niezgodności z zamówieniem czy okradzenia przesyłki w transporcie 2018-11-19 INNE USŁUGI
7259 2014-09-18 XVII AmC 1275/13 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. z/s w Warszawie Za przedłużenie okresu kredytowania kredytu na kolejne 12-miesięczne okresy, Bank BGŻ pobiera z konta osobistego Kredytobiorcy opłatę przygotowawczą, która w dniu zawarcia umowy wynosi … zł. Wysokość opłaty, o której mowa w ust. 8, może... 2018-11-16 USŁUGI BANKOWE
7258 2014-07-08 XVII AmC 2/14 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Wojciech Kamieński Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie "WARTA" spółka akcyjna w Warszawie (dawniej HDI - Gerling Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. w Warszawie) Z zastrzeżeniem postanowień ust. 2 i 3 Gerling Polska Życie podejmie decyzję w przedmiocie zgody lub odmowy udzielenia zgody na częściowy wykup ubezpieczenia w terminie 5 (pięciu) dni roboczych od otrzymania wniosku Ubezpieczającego. W razie... 2018-11-16 USŁUGI UBEZPIECZENIOWE
7257 2014-07-08 XVII AmC 2/14 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Wojciech Kamieński Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie "WARTA" spółka akcyjna w Warszawie (dawniej HDI - Gerling Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. w Warszawie) Minimalna wartość indywidualnego rachunku po dokonaniu częściowego wykupu i pobraniu opłaty za wykup wynosi 5000 (pięć tysięcy złotych) 2018-11-16 USŁUGI UBEZPIECZENIOWE
7256 2014-07-08 XVII AmC 2/14 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Wojciech Kamieński Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie "WARTA" spółka akcyjna w Warszawie (dawniej HDI - Gerling Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. w Warszawie) Częściowy wykup przez umorzenie niektórych jednostek zapisanych na indywidualnym rachunku (częściowy wykup ubezpieczenia) może nastąpić jedynie za zgodą Gerling Polska Życie 2018-11-16 USŁUGI UBEZPIECZENIOWE
7255 2014-07-08 XVII AmC 2/14 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Wojciech Kamieński Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie "WARTA" spółka akcyjna w Warszawie (dawniej HDI - Gerling Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. w Warszawie) Kwoty wykupu określone w niniejszym rozdziale wypłaca się w dniu płatności wykupu. Dzień płatności wykupu ustala Gerling Polska Życie, z tym, że nie może on wypaść później niż 30 (trzydziestego) dnia, licząc od dnia doręczenia Gerling... 2018-11-16 USŁUGI UBEZPIECZENIOWE
7254 2014-07-08 XVII AmC 2/14 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Wojciech Kamieński Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie "WARTA" spółka akcyjna w Warszawie (dawniej HDI - Gerling Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. w Warszawie) Dzień wykupu ustala Gerling Polska Życie, z tym że nie może on wypadać później niż 5 (piątego) dnia roboczego, licząc od dnia doręczenia Gerling Polska Życie wniosku o wykup 2018-11-16 USŁUGI UBEZPIECZENIOWE
7253 2017-06-22 XVII AmC 1758/16 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Sebstian Bąk Bartosz Kosiorek - JDK TRADE Bartosz Kosiorek w Warszawie Zwracany towar należy odsyłać razem z otrzymaną wraz z nim fakturą lub paragonem 2018-11-16 HANDEL ELEKTRONICZNY
7252 2017-11-06 XVII AmC 1257/16 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Jarosław Wagner, Stowarzyszenie Ochrony Konsumentów PATRONUS w Łodzi, Danuta Panufnik, Jacek Matusiak, Emil Hausmann Magdalena Kalinowska - ekomaluch Magdalena Kalinowska Warunkiem odstąpienia od umowy jest odesłanie nieużywanego, niezniszczonego, oryginalnie zapakowanego towaru wraz z nieoderwanymi metkami, pisemnym oświadczeniem i dowodem zakupu 2018-11-16 HANDEL ELEKTRONICZNY
7251 2017-11-06 XVII AmC 1251/16 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Wiesława Musa, Michał Chołys, Tomasz Antosik, Monika Pawlikowska-Hausmann, Jerzy Maciejewski Magdalena Kalinowska - ekomaluch Magdalena Kalinowska Sklep nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowe dostarczenie przesyłek przez Pocztę Polską oraz firmę kurierską oraz za uszkodzenia przesyłki powstałe w czasie transportu 2018-11-15 HANDEL ELEKTRONICZNY
7250 2017-11-06 XVII AmC 990/16 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Stowarzyszenie Ochrony Konsumentów PATRONUS w Łodzi, Wiesława Musa, Monika Pawlikowska-Hausmann SPORTOWY ROWEROWY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą we Wrocławiu Odesłany towar nie może nosić żadnych śladów użytkowania, powinien posiadać fabryczne opakowanie oraz metki, w innym przypadku towar zostanie odesłany do klienta na jego koszt 2018-11-15 INNE USŁUGI
7249 2017-10-02 XVII AmC 1643/16 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Jerzy Maciejewski, Tomasz Antosik, Michał Chołys, Monika Pawlikowska-Hausmann, Wiesława Musa Bartłomiej Bardon - JUST FUN Bartłomiej Bardon Firma JUST FUN S.C. zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji złożonej za pomocą poczty konwencjonalnej lub elektronicznej i udzielenia na podany przez Zamawiającego adres pocztowy lub e-mail informacji o sposobie jej załatwienia w ciągu 31... 2018-11-15 INNE USŁUGI
7248 2017-10-24 XVII AmC 1161/15 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Fundacja Promesa z siedzibą w Gdyni Robin Tomala - TT CARS Tomala Robin Gwarancja (…) nie obowiązują, gdy produkt dotknięty jest uszkodzeniami mechanicznymi pochodzenia zwenętrznego 2018-11-15 HANDEL ELEKTRONICZNY
7247 2017-10-16 XVII AmC 380/16 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Piotr Marciniak, Daria Krysiak, Agnieszka Zglińska, Sylwia Lipińska, Zbigniew Nowacki, Paweł Pyć, Agnieszka Mielecka, Marianna Farbicka, Teresa Krysiak, Joanna Marciniak, Katarzyna Panufnik, Agnieszka Wagner MARINCO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (dawniej: XADO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie) Mimo zachowania należytej staranności w ofercie prezentowanej na www.xado.pl mogą wystąpić błędy, które nie mogą być podstawą roszczeń wobec Sprzedawcy 2018-11-15 HANDEL ELEKTRONICZNY
7246 2017-10-02 XVII AmC 1028/16 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Jerzy Maciejewski, Monika Pawlikowska-Hausmann, Tomasz Antosik, Wiesława Musa, Stowarzyszenie Ochrony Konsumentów PATRONUS w Łodzi Dominik Ignatczyk, Łukasz Ignatczyk, Wincenty Ignatczyk - Warmel Zawiesia Dźwignicowe s.c. Dominik Ignatczyk, Łukasz Ignatczyk, Wincenty Ignatczyk Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówień wzbudzających wątpliwości 2018-11-15 INNE USŁUGI
7245 2017-10-24 XVII AmC 1133/15 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Fundacja Promesa z siedzibą w Gdyni Maciej Przybył - MAMAX Maciej Przybył Militariamax.pl nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowe dostarczenie przesyłek przez pocztę oraz inne firmy kurierskie 2018-11-15 HANDEL ELEKTRONICZNY
7244 2017-09-26 XVII AmC 713/16 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Krzysztof Siwecki, Halina Kuczkowska Anna Duda - "Rowery Embassy" w Warszawie Podstawą do złożenia reklamacji dotyczącej uszkodzeń mechanicznych towarów jest sprawdzenie zawartości przesyłki w obecności pracownika firmy kurierskiej w chwili dostarczenia oraz sporządzenie protokołu reklamacyjnego. W przypadku... 2018-11-15 HANDEL ELEKTRONICZNY
7243 2017-09-21 XVII AmC 295/16 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Maciej Nowakowski, Danuta Kwiecień, Danuta Siwecka, Aneta Czapska, Arkadiusz Kuczkowski, Halina Kuczkowska, Anna Siwecka, Robert Rusnak, Krzysztof Siwecki Marta Marcinkiewicz - Salonik Pik.pl we Wrocławiu Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych oraz braku towarów, powstałych podczas transportu, będą rozpatrywane tylko w momencie odbioru towaru w obecności spedytora. Warunkiem przyjęcia tego typu reklamacji będzie spisanie wraz z... 2018-11-15 HANDEL ELEKTRONICZNY
7242 2014-10-07 XVII AmC 41012/13 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Pszczółka Piechoccy sp. j. w Bydgoszczy Pożyczkodawca na wypadek braku kontaktu z pożyczkobiorcą § 5 pkt 5 i 7 OWU Pszczółka Piechoccy Spółka Jawna i wystąpienia przesłanek związanych z niewykonaniem postanowień umownych zgodnie z § 2 pkt 1 i § 5 pkt 2, po zakończeniu... 2018-11-15 USŁUGI FINANSOWE
7241 2014-10-07 XVII AmC 41012/13 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Pszczółka Piechoccy sp. j. w Bydgoszczy Koszta windykacyjne obejmują: (…) b. ustalenie miejsca pracy, koszt 150 zł, c. Ustalenie miejsca pobytu, koszt 150 zł 2018-11-15 USŁUGI FINANSOWE
7240 2014-10-07 XVII AmC 41012/13 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Pszczółka Piechoccy sp. j. w Bydgoszczy Koszta prewencyjne obejmują "(…) d. wezwanie pracodawcy do dokonywania potrąceń z art. 91 kp wysłane po upływie 42 dni po terminie płatności koszt 50.00 zł. Koszta windykacyjne obejmują: (…) f.... 2018-11-15 USŁUGI FINANSOWE
7239 2014-10-07 XVII AmC 41012/13 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Pszczółka Piechoccy sp. j. w Bydgoszczy Koszta prewencyjne obejmują: (…) c. wezwanie do wydania przedmiotu przewłaszczenia wysyłane po upływie 16 dni po terminie płatności 50,00 zł, Koszta windykacyjne obejmują: (…) e.wezwanie do wydania przedmiotu przewłaszczenia... 2018-11-15 USŁUGI FINANSOWE
7238 2014-10-07 XVII AmC 41012/13 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Pszczółka Piechoccy sp. j. w Bydgoszczy Koszta prewencyjne obejmują: a. Wizyta prewenta osiem razy w miesiącu, koszt 30,00 zł za każdy dojazd. (…) Koszta windykacyjne obejmują: a. Dojazd windykatora osiem razy w miesiącu, koszt 30,00 zł za każdy dojazd 2018-11-15 USŁUGI FINANSOWE
7237 2017-09-27 XVII AmC 1343/15 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Fundacja Promesa z siedzibą w Gdyni Natalia Miłuńska - NATALIA MIŁUŃSKA Sklep miesiaczka.com/sklep zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego regulaminu bez uprzedzenia 2018-11-15 HANDEL ELEKTRONICZNY
7236 2017-10-16 XVII AmC 46/16 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Wiesława Musa Monika Wasilewska - NOSTALGIA Monika Wasilewska Kupujący może odstąpić od umowy bez podania przyczyn, w terminie 5 dni od daty wydania towaru Kupującemu. Zwrot towaru Sprzedającemu w stanie niezmiennym (jeśli towar posiadał oryginalne opakowanie musi być w nim dostarczony) 2018-11-15 INNE USŁUGI
7235 2017-03-03 XVII AmC 1769/16 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Rafał Krysiak, Emil Hausmann, Danuta Panufnik, Jacek Matusiak, Jarosław Wagner, Stowarzyszenie Ochrony Konsumentów Patronus w Łodzi Adam Kussa - Kussa Adam Sklep Meblowy "MIX" Warunkiem przyjęcia zwrotu jest poprawne wypełnienie formularza (oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość - załącznik dostępny przez e-mail) i przesłania go na wskazany adres e-mail". 2018-11-15 HANDEL ELEKTRONICZNY
7234 2017-10-16 XVII AmC 294/16 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Piotr Marciniak, Igor Wagner, Iwar Hausmann, Sylwia Lipińska, Paweł Pyć Justyna Nakonowska - Nakonowska Justyna Dekorateka.pl Sklep dekorateka.pl nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia wynikające z okoliczności za które odpowiadają firma kurierska lub Poczta Polska lub klient 2018-11-15 HANDEL ELEKTRONICZNY
7233 2016-03-21 XVII AmC 32970/13 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Danuta Siwecka, Arkadiusz Kuczkowski, Szymon Wadowski, Marek Kwiecień Anna Ceremuga - F.U.H. Auto-kompleks W przypadku zwrotu towaru, Klient ponosi koszty za transport w obie strony. W przypadku "darmowej wysyłki", faktyczny koszt wysyłki ponoszony przez lozkasosnowe.pl jest przenoszony na Klienta wg pełnych stawek transportowych 2018-11-15 HANDEL ELEKTRONICZNY
7232 2017-09-18 XVII AmC 3047/14 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Fundacja Promesa z siedzibą w Gdyni Astoria Avenue Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie Ewentualne spory wynikające z uczestnictwa w Konkursie, po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora 2018-11-15 INNE USŁUGI
7231 2017-05-24 XVII AmC 1532/16 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Sebastian Bąk Dominik Wojtkiewicz - Dominik Wojtkiewicz "Multiredux" Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego 2018-11-15 INNE USŁUGI
7230 2016-04-20 XVII AmC 258/15 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Fundacja Promesa w Gdyni Jolanta Zarzycka - Handel Hurtowy Bronisze Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko i wyłącznie po sporządzeniu protokołu szkodowego podpisanego przez odbiorcę i dostawcę przesyłki 2018-11-06 INNE USŁUGI
7229 2017-10-05 XVII AmC 627/12 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Stowarzyszenie "Towarzystwo Lexus" z siedzibą w Poznaniu "Giewont" sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi Termin, o którym mowa w ust. 1 może ulec przesunięciu tylko na skutek okoliczności zewnętrznych, na które Inwestor - pomimo zachowania należytej staranności - nie ma wpływu (siła wyższa), a w szczególności: - warunków... 2018-11-06 INNE USŁUGI