www.uokik.gov.pl

Rejestr klauzul niedozwolonych

Do Rejestru wpisywane są postanowenia uznane za niedozwolone prawomocnym wyrokiem
Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

wyszukaj po frazie
szukaj w
uwzględnij tylko klauzule z uzasadnieniem
tak
nazwa pozwanego
nazwa powoda

Znalezionych klauzul: 7425

numer postanowienia data wyroku sygnatura wyroku nazwa powoda nazwa pozwanego data wpisu branża

LP DATA WYROKU SYGNATURA SĄD POWÓD POZWANY POSTANOWIENIE NIEDOZWOLONE DATA WPISU BRANŻA
7348 2015-10-26 XVII AmC 3475/13 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Profi Credit Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bielsku-Białej Pożyczkodawca w przypadku wypowiedzenia umowy ma prawo na wekslu In blanco wpisać datę i miejsce zapłaty oraz kwotę nie przekraczającą kwoty należnej Pożyczkodawcy do zapłaty z tytułu pozostałej niespłaconej części pożyczki,... 2018-12-04 USŁUGI FINANSOWE
7347 2017-12-05 XVII AmC 1350/16 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Arkadiusz Kuczkowski, Danuta Siwecka EG IRON GROUP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu Właściwym sądem do rozstrzygania sporów powstałych na tle działalności prowadzonej przez sprzedawcę jest sąd właściwy dla siedziby właściciela 2018-12-04 HANDEL ELEKTRONICZNY
7346 2018-04-16 XVII AmC 197/16 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Agnieszka Wagner, Joanna Marciniak, Teresa Krysiak, Katarzyna Panufnik. Sylwia Lipińska BLOCK SYSTEM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kleszczowie Zwracany towar Zamawiający musi opatrzyć w numer zwrotu - RMZ. Numer RMZ powinien być opisany w widocznym miejscu na przesyłce, ponieważ paczki bez numeru RMZ nie będą odbierane 2018-12-04 SPRZEDAŻ KONSUMENCKA
7345 2018-03-09 XVII AmC 1/18 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Lyoness Europe AG z siedzibą w Buchs w Szwajcarii Uczestnik programu wskutek wypowiedzenia umowy nie ma prawa do odstąpienia od zamówienia bonów i zażądania zwrotu dokonanej na ich poczet zaliczki 2018-12-04 INNE USŁUGI
7344 2018-03-09 XVII AmC 1/18 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Lyoness Europe AG z siedzibą w Buchs w Szwajcarii Roszczenie o zwrot zaliczki jest wykluczone z zastrzeżeniem odmiennych postanowień OWU i DOWU 2018-12-04 INNE USŁUGI
7343 2018-03-19 XVII AmC 1527/16 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Jacek Matusiak, Jerzy Maciejewski, Michał Chołys, Danuta Panufnik, Rafał Krysiak, Emil Hausmann, Stowarzyszenie Ochrony Konsumentów PATRONUS w Łodzi, Monika Pawlikowska-Hausmann, Jarosław Wagner, Tomasz Antosik, Wiesława Musa PHU BASEN POOL ŚWITA Spółka Jawna z siedzibą w Kostrzynie Złożenie zamówienia nie jest równoznaczne z jego przyjęciem. Sprzedawca może odmówić realizacji zamówienia, także bez podania przyczyny 2018-12-04 SPRZEDAŻ KONSUMENCKA
7342 2015-03-24 XVII AmC 4032/13 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Igor Wagner, Jarosław Wagner, Katarzyna Panufnik, Danuta Panufnik Jakub Radej - "Arte Ego" Warunkiem zwrotu jest brak jakichkolwiek śladów użytkowania, zniszczenia, zabrudzenia, czy uszkodzenia 2018-12-04 SPRZEDAŻ KONSUMENCKA
7341 2017-12-04 XVII AmC 1829/16 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Michał Chołys, Rafał Krysiak, Jarosław Wagner, Jacek Matusiak, Danuta Panufnik, Emil Hausmann ANKO SYSTEM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu Podmiot prowadzący sklep nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w korzystaniu ze sklepu internetowego zaistniałe z przyczyn technicznych (konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu, etc.) lub innych od niego niezależnych 2018-12-04 HANDEL ELEKTRONICZNY
7340 2016-06-01 XVII AmC 123/16 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Stowarzyszenie Konsumentów Libertas w Dębicy Michał Lach - BOHOBOCO Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby SPRZEDAWCY 2018-12-04 HANDEL ELEKTRONICZNY
7339 2018-01-18 XVII AmC 559/16 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Teresa Laskowska Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia Spółka Akcyjna z siedzibą w Sopocie § 11 Ergo Hestia nie odpowiada za szkody: 5) wskutek kradzieży pojazdu lub jego części jeżeli: d) poszkodowany nie przedłożył Ergo Hestii dokumentów pojazdu, na... 2018-12-04 USŁUGI UBEZPIECZENIOWE
7338 2016-06-22 XVII AmC 9/14 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Marcin Machyński Rainbow Tours Spółka Akcyjna w Łodzi Uczestnik może domagać się rekompensaty w odpowiednim stosunku i proporcji do tego, jakie warunki były zagwarantowane przy ustaleniu całej wartości imprezy, a nie zostały zrealizowane 2018-11-30 TURYSTYKA
7337 2015-12-21 XVII AmC 15096/13 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Barbara Janicka Robert Lulkowicz - POLdeck WPC Robert Lulkowicz w Poznaniu Sklep może odmówić realizacji zamówienia, którego rzetelności nie udało się potwierdzić 2018-11-30 HANDEL ELEKTRONICZNY
7336 2018-01-11 XVII AmC 1505/15 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Fundacja Promesa w likwidacji z siedzibą w Gdyni Jolanta Graczyk - NOVELLA Podstawą rozpatrywania spraw reklamacyjnych jest dowód sprzedaży w postaci paragonu fiskalnego lub faktury VAT 2018-11-30 HANDEL ELEKTRONICZNY
7335 2017-10-24 XVII AmC 133/16 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Danuta Siwecka, Krzysztof Siwecki, Marek Kwiecień, Sandra Wójcik, Anna Siwecka, Danuta Kwiecień, Szymon Wadowski Paweł Kulesza - Nail-Center Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu 2018-11-30 SPRZEDAŻ KONSUMENCKA
7334 2018-02-19 XVII AmC 1782/16 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Daniel Kadłubowski Witold Karbowski - Firma Produkcyjno Handlowa PAK Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru. Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 7 dni roboczych przelewem bankowym na konto wskazane przez klienta lub przekazem pocztowym pod adresem wskazanym w zamówieniu. Koszt dostawy i odesłania towaru... 2018-11-30 HANDEL ELEKTRONICZNY
7333 2016-04-01 XVII AmC 1859/14 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Artur Bruski Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia S.A. z siedzibą w Sopocie W sytuacji, gdy suma ubezpieczenia nie została ustalona w zgodzie z § 15 ust. 1 i ust. 3-5 Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Autocasco, za wartość rynkową pojazdu w trakcie okresu ubezpieczenia przyjmuje się wartość rynkową z dnia zawarcia... 2018-11-30 USŁUGI UBEZPIECZENIOWE
7332 2016-04-01 XVII AmC 1859/14 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Artur Bruski Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia S.A. z siedzibą w Sopocie Na podstawie niniejszej klauzuli, z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia pojazdów mechanicznych od utraty, zniszczenia lub uszkodzenia (Autocasco), za opłatą dodatkowej składki ubezpieczenia... 2018-11-30 USŁUGI UBEZPIECZENIOWE
7331 2018-01-08 XVII AmC 1760/15 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Kamil Świętoń LUX EXPRESS POLSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie 6.5. Przystanek docelowy zaznaczony na bilecie może być zmieniony na inny przystanek, tylko w tym samym mieście. Zmiany mogą być dokonane, jeżeli Pasażer poinformuje Biuro Obsługi Klienta Lux Express co najmniej 1 godzinę przed odjazdem 2018-11-26 INNE USŁUGI
7330 2018-01-08 XVII AmC 1760/15 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Kamil Świętoń LUX EXPRESS POLSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie 6.3. Bilety są bezzwrotne. Na polskich trasach krajowych bilety mogą być zwracane zgodnie z punktem 4.3.4.1. 2018-11-26 INNE USŁUGI
7329 2018-01-08 XVII AmC 1760/15 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Kamil Świętoń LUX EXPRESS POLSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie 6.2. Bilety nabyte w kampanii promocyjnej nie są wymienialne na bilety objęte innymi promocjami 2018-11-26 INNE USŁUGI
7328 2018-01-08 XVII AmC 1760/15 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Kamil Świętoń LUX EXPRESS POLSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie 6.1. Imię i nazwisko, data odjazdu oraz godzina mogą zostać zmienione w biurze obsługi klienta przed odjazdem; w takim wypadku należy uiścić różnice w cenie do biletu standardowego. Do ceny biletu może zostać dodana opłata za dodatkową... 2018-11-26 INNE USŁUGI
7327 2018-01-08 XVII AmC 1760/15 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Kamil Świętoń LUX EXPRESS POLSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie 5.8. W celu dokonania innych zmian na Bilecie, Pasażer jest zobowiązany do nabycia nowego Biletu 2018-11-26 INNE USŁUGI
7326 2018-01-08 XVII AmC 1760/15 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Kamil Świętoń LUX EXPRESS POLSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie 5.7. W przypadku, jeżeli cena nowgo biletu jest niższa niż wskazana na oryginalnym Bilecie, różnica cen nie podlega wyrównaniu 2018-11-26 INNE USŁUGI
7325 2018-01-08 XVII AmC 1760/15 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Kamil Świętoń LUX EXPRESS POLSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie 5.4. Dokonanie zmiany daty i godziny odjazdu, imienia i nazwiska Pasażera możliwe jest w agencjach sprzedaży biletów Lux Express (punkt 4.1.1.) lub przez infolinię Lux Express. U autoryzowanych dystrybutorów dokonanie zmian możliwe jest... 2018-11-26 INNE USŁUGI
7324 2018-01-08 XVII AmC 1760/15 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Kamil Świętoń LUX EXPRESS POLSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie 5.1.1. Na trasach krajowych nie ma możliwości dokonywania zmian na biletach.W przypadku, takiej konieczności, bilet oryginalny jest zwracany zgodnie z obowiązującym regulaminem sprzedaży po czym Pasażerowi sprzedawany jest nowy bilet. 2018-11-26 INNE USŁUGI
7323 2018-01-08 XVII AmC 1760/15 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Kamil Świętoń LUX EXPRESS POLSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie 4.6. Pasażer jest zobowiązany do pokrycia kosztów związanych ze zwrotem biletu na przejazd 2018-11-26 INNE USŁUGI
7322 2018-01-08 XVII AmC 1760/15 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Kamil Świętoń LUX EXPRESS POLSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie 4.3.1. Bilety można zwrócić nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem dnia planowanej podróży, wskazanym w treści oryginalnego biletu. Przewoźnik zwróci 80% początkowej ceny biletu […] 4.3.2.... 2018-11-26 INNE USŁUGI
7321 2018-01-08 XVII AmC 1760/15 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Kamil Świętoń LUX EXPRESS POLSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie 4.1. Bilet podlega zwrotowi jedynie miejscu, w którym został nabyty: 4.1.1. w kasach Lux Express […] 4.1.1.5 w Polsce: Lux Express Polska Sp. z o.o., Warszawa, ul. Nowogrodzka... 2018-11-26 INNE USŁUGI
7320 2017-03-06 XVII AmC 108/16 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Jerzy Partyka Piotr Brewczyński, Tomasz Górewicz - YEAH! NOT s.c. Piotr Brewczyński i Tomasz Górewicz W przypadku rozbieżności lub sporów dotyczących postanowień regulaminu, Strony zobowiązują się do rozwiązania ich na drodze polubownej. W przypadku gdyby starania te nie przyniosły rezultatu sądem właściwym dla rozstrzygnięcia sporu... 2018-11-26 INNE USŁUGI
7319 2018-01-16 XVII AmC 1825/15 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Fundacja Promesa w likwidacji z siedzibą w Gdyni (poprzednio: Fundacja Promesa z siedzibą w Gdyni) Mayfly Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie 2018-11-26 HANDEL ELEKTRONICZNY
7318 2017-09-19 XVII AmC 1058/15 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Fundacja Promesa z siedzibą w Gdyni Ewa Krzemińska-Szałsza - GP CONCEPT Klient może zrezygnować z towaru kupionego w naszym sklepie bez podania przyczyny (…) Jest to możliwe tylko wówczas, gdy towar nie nosi śladów użytkowania, jest kompletny i nie został w żaden sposób zniszczony 2018-11-26 HANDEL ELEKTRONICZNY
7317 2017-11-27 XVII AmC 821/15 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Andrzej Ulida Vectra Spółka Akcyjna w Gdyni Okres zobowiązania ulega cyklicznemu przedłużeniu na czas 6 miesięcy, liczonych od dnia upływu poprzedniego okresu zobowiązania. Promocyjna opłata abonamentowa obowiązuje w kolejnych okresach zobowiązania 2018-11-26 USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE
7316 2016-09-12 XVII AmC 872/16 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Stowarzyszenie Konsumentów Libertas w Dębicy Kazimierz Rogala - Zakład Obróbki Kamienia Budowlanego Kazimierz Rogala (…) W przypadku rozbieżności lub sporów dotyczących postanowień regulaminu Strony zobowiązują się do rozwiązania ich na drodze polubownej.W przypadku gdyby starania te nie przyniosły rezultatu sądem właściwym dla rozstrzygnięcia sporu... 2018-11-26 HANDEL ELEKTRONICZNY
7315 2017-11-27 XVII AmC 1541/15 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Luks Kolor spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowo-Akcyjna w Zamościu Termin zrealizowania niniejszej umowy przedłużony o sześć tygodni przez WYKONAWCĘ - z przyczyn od niego niezależnych - uważa się za zachowany 2018-11-22 INNE USŁUGI
7314 2016-04-26 XVII AmC 15/16 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Piotr Kostański Turk Hava Yollari A.O. (Tureckie Linie Lotnicze S.A.) w Istambule W przypadku, gdy Pasażer w swojej podróży międzynarodowej nie wykorzysta pierwszego Kuponu Przelotu i rozpocznie podróż od Zaplanowanego Miejsca Postoju lub Międzylądowania, Przewoźnik ma prawo nie przyjąć Biletu Pasażera i unieważnić go 2018-11-22 INNE USŁUGI
7313 2016-04-27 XVII AmC 1823/14 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie Opłata za niepodjęcie zamówionej gotówki: dla wypłaty w PLN od niepodjętej kwoty - 0,3% kwoty, min. 100 zł, dla wypłaty w walucie obcej od niepodjętej kwoty - 0,3% kwoty, min. 140 zł 2018-11-22 USLUGI BANKOWE
7312 2017-09-06 VI ACa 671/16 Sąd Apelacyjny w Warszawie - VI Wydział Cywilny Aleksander Kunicki Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie S.A. w Warszawie w rozumieniu przepisów dotyczących porodów i urodzeń 2018-11-22 USŁUGI UBEZPIECZENIOWE
7311 2017-03-07 VI ACa 2071/15 Sąd Apelacyjny w Warszawie - VI Wydział Cywilny Sebastian Bąk Łukasz Choiński - Łukasz Choiński - FITFACTORY Jeżeli po otrzymaniu towaru klient znajdzie w nim wady, powinien odesłać go przesyłką pocztową pod adres sklepu 2018-11-22 HANDEL ELEKTRONICZNY
7310 2017-11-06 XVII AmC 1936/15 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów "Car-Pol Leasing" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji w Warszawie Pkt 11 "W przypadku stwierdzenia kradzieży wynajmowanego pojazdu obowiązkiem Najemcy jest niezwłoczne poinformowanie o tym fakcie Właściciela oraz Policji i niezwłoczny zwrot dokumentów pojazdu oraz kluczyków wraz z raportem policji.... 2018-11-22 INNE USŁUGI
7309 2017-11-06 XVII AmC 1936/15 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów "Car-Pol Leasing" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji w Warszawie Pkt 10 "(...) Celem uniknięcia udziału własnego (NWR), w sytuacji gdy szkoda nie nastąpiła z winy Najemcy (nie dotyczy szkód parkingowych) należy dostarczyć raport policyjny określający okoliczności i sprawcę zdarzenia, numer ważnej polisy... 2018-11-22 INNE USŁUGI
7308 2017-11-06 XVII AmC 1936/15 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów "Car-Pol Leasing" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji w Warszawie Pkt 8 "(..) Z tytułu utraconych wpływów Właściciel może domagać się odszkodowania odpowiadającego opłacie za wynajem za liczbę dni, w których samochód będzie wyłączony z użytkowania 2018-11-22 INNE USŁUGI
7307 2017-11-06 XVII AmC 1936/15 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów "Car-Pol Leasing" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji w Warszawie Opłata za obsługę mandatu 30 EUR 2018-11-22 INNE USŁUGI
7306 2017-11-06 XVII AmC 1936/15 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów "Car-Pol Leasing" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji w Warszawie Podsumowanie opłat zostanie sporządzone po zakończeniu wynajmu z uwzględnieniem cennika opłat karnych i serwisowych. Przedstawiając kartę kredytową jako zabezpieczenie za wynajem, wyrażam zgodę na jej obciążenie. 2018-11-22 INNE USŁUGI
7305 2017-04-24 XVII AmC 410/16 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Władysława Hausmann, Katarzyna Panufnik, Jadwiga Pawlikowska, Agnieszka Wagner, Joanna Marciniak, Sylwia Lipińska Aleksandra Kierdal - "Zorza Polarna" Aleksandra Kierdal Nie odpowiadamy za opóźnienia w dostawie przesyłek przez Pocztę Polską i firmy kurierskie 2018-11-22 HANDEL ELEKTRONICZNY
7304 2017-11-06 XVII AmC 1334/16 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Danuta Kwiecień, Sandra Wójcik Ergo International Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Piasecznie Jednocześnie ze złożonym oświadczeniem Klient zobowiązany jest do zwrotu towaru w stanie niezmienionym tzn.: towar musi być zapakowany w oryginalny karton z potwierdzeniem zakupu (paragon fiskalny, faktura VAT lub inny dokument potwierdzający... 2018-11-22 HANDEL ELEKTRONICZNY
7303 2017-11-20 XVII AmC 1400/16 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Fundacja Aval w Warszawie Daniel Kłosowski - PPHU DEMI Daniel Kłosowski Wszystkie sprawy sporne strony będą się starały rozwiązać na drodze polubownej, a w razie gdy porozumienie takie byłoby niemożliwe, spór rozstrzygać będzie sąd właściwy rzeczowo dla siedziby Sprzedawcy 2018-11-22 INNE USŁUGI
7302 2017-11-20 XVII AmC 1691/16 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Sylwia Lipińska, Joanna Marciniak, Władysława Hausmann, Katarzyna Panufnik, Agnieszka Wagner, Jadwiga Pawlikowska Magdalena Krintus - OKSER.PL W przypadku odstąpienia od umowy należność zostanie przekazana na wskazany rachunek bankowy Kupującego w terminie do 14 dni roboczych od daty powtórnego przyjęcia towaru przez Sprzedającego 2018-11-22 HANDEL ELEKTRONICZNY
7301 2017-07-31 XVII AmC 1794/16 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Sebastian Bąk Jarosław Matwijów MICHELLE GALERIA Jest to możliwe tylko wówczas, gdy towar nie był używany, nie został w żaden sposób zniszczony i znajduje się w oryginalnym opakowaniu/zafoliowany 2018-11-22 HANDEL ELEKTRONICZNY
7300 2017-10-30 XVII AmC 2467/10 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Stowarzyszenie Towarzystwo Lexus z siedzibą w Poznaniu Verona Building Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie Spółka zastrzega sobie prawo nanoszenia zmian w projekcie technicznym, jednakże bez istotnych zmian rozkładu pomieszczeń i powierzchni Lokalu 2018-11-22 NIERUCHOMOŚCI
7299 2017-11-14 XVII AmC 2469/10 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Stowarzyszenie Towarzystwo Lexus z siedzibą w Poznaniu Verona Building Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie Jeżeli rzeczywista powierzchnia użytkowa Lokalu różnić się będzie od określonej w Umowie nie więcej niż +/- 2% okoliczność ta nie wpłynie na wysokość ceny. W przypadku różnicy w rzeczywistej powierzchni użytkowej Lokalu w stosunku do... 2018-11-22 NIERUCHOMOŚCI