www.uokik.gov.pl

Rejestr klauzul niedozwolonych

Do Rejestru wpisywane są postanowenia uznane za niedozwolone prawomocnym wyrokiem
Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

wyszukaj po frazie
szukaj w
uwzględnij tylko klauzule z uzasadnieniem
tak
nazwa pozwanego
nazwa powoda

Znalezionych klauzul: 7395

numer postanowienia data wyroku sygnatura wyroku nazwa powoda nazwa pozwanego data wpisu branża

LP DATA WYROKU SYGNATURA SĄD POWÓD POZWANY POSTANOWIENIE NIEDOZWOLONE DATA WPISU BRANŻA
7368 2017-09-21 XVII AmC 365/16 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Danuta Siwecka, Sandra Wójcik, Szymon Wadowski, Marek Kwiecień, Krzysztof Siwecki Torf-Corporation-Fabryka Leków Sp. z o.o. z siedzibą w Kątach Wrocławskich Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu Sklepu TOŁPA.PL. Wszelkie zmiany regulaminu obowiązują od daty publikacji na stronie www.sklep.tolpa.pl 2018-12-05 HANDEL ELEKTRONICZNY
7367 2018-06-29 VII AGa 895/18 Sąd Apelacyjny w Warszawie - VII Wydział Gospodarczy Sebastian Bąk Aneta Izydorczyk - Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "A&D" Aneta Izydorczyk z siedzibą w Helenowie Drugim Odbierając towar Nabywca jest zobowiązany do sprawdzenia, czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu. Warunkiem rozpatrzenia ewentualnej reklamacji jest spisanie w obecności pracownika Poczty Polskiej Protokołu Reklamacji 2018-12-05 SPRZEDAŻ KONSUMENCKA
7366 2016-02-10 XVII AmC 2726/14 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Paweł Pyć, Piotr Marciniak, Iwar Hausmann, Sylwia Lipińska, Agnieszka Zglińska, Igor Wagner Krzysztof Ossig, Ewa Dunajska - Extreme Hobby s.c z siedzibą w Poznaniu Koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi 2018-12-05 HANDEL ELEKTRONICZNY
7365 2016-04-11 XVII AmC 2738/14 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Katarzyna Panufnik, Joanna Marciniak, Agnieszka Wagner, Jadwiga Pawlikowska, Władysława Hausmann Krzysztof Ossig, Ewa Dunajska - Extreme Hobby s.c z siedzibą w Poznaniu Jedynym skutecznym sposobem na zgłoszenie reklamacji jest wypełnienie formularza reklamacyjnego 2018-12-05 HANDEL ELEKTRONICZNY
7364 2015-12-21 XVII AmC 26040/13 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Paweł Pyć, Sylwia Lipińska, Piotr Marciniak, Iwar Hausmann Paweł Szopa - ACERON Jeśli Klient nie odbierze przesyłki pobraniowej, obciążany jest kosztami przesyłki zwrotnej do firmy ACERON oraz kosztami ponownego wysłania towaru. W przeciwnym razie firma ACERON zastrzega sobie prawo do nałożenia na Klienta kary w wysokości... 2018-12-05 HANDEL ELEKTRONICZNY
7363 2016-11-28 XVII AmC 455/16 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Wiesława Musa, Monika Pawlikowska-Hausmann, Tomasz Antosik, Stowarzyszenie Ochrony Konsumentów PATRONUS w Łodzi, Jerzy Maciejewski, Józef Ruciński Paweł Szopa - ACERON Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie zamówionych produktów. Pieniądze zostaną oddane, zgodnie z powyższą ustawą, w ciągu 14 dni roboczych, wyłącznie przelewem bankowym na konto wskazane przez Klienta 2018-12-05 HANDEL ELEKTRONICZNY
7362 2018-06-06 VII AGa 898/18 Sąd Apelacyjny w Warszawie - VII Wydział Gospodarczy Sebastian Bąk Zuzanna Ottlinger - Ottlinger Studio Zuzanna Ottllinger Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją regulaminu 2018-12-05 INNE USŁUGI
7361 2016-10-11 XVII AmC 1165/16 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Arkadiusz Kuczkowski, Robert Rusnak, Aneta Czapska Ergo International Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Piasecznie Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu 2018-12-05 HANDEL ELEKTRONICZNY
7360 2016-11-22 XVII AmC 498/16 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Sebastian Bąk Łukasz Choiński - Łukasz Choiński - Fitfactory w Zabrzu (…) Zwracany towar należy odesłać kompletny razem z otrzymanym wraz z nim dokumentem zakupu fakturą VAT lub paragonem 2018-12-05 INNE USŁUGI
7359 2018-05-23 XVII AmC 3/18 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Adrian Wieczorek Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu W przypadku pisemnej rezygnacji przez Studenta z nauki w trybie określonym w § 10 umowy, bądź skreślenia Studenta z listy Studentów przez Uczelnię w terminie do 15 września każdego roku, Student zwolniony jest od wszelkich opłat za okres... 2018-12-04 EDUKACJA
7358 2018-05-10 XVII AmC 268/17 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Emil Hausmann, Iwar Hausmann, Władysława Hausmann, Sylwia Lipińska, Jerzy Maciejewski, Joanna Marciniak, Piotr Marciniak, Jacek Matusiak, Wiesława Musa, Danuta Panufnik, Monika Pawlikowska-Hausmann, Jadwiga Pawlikowska, Paweł Pyć, Stowarzyszenie Ochrony K Atlantic spółka akcyjna w upadłości likwidacyjnej w Warszawie Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z umowy sprzedaży o ile niewykonanie lub nienależyte wykonanie spowodowane było okolicznościami, na które Sklep Internetowy nie miał... 2018-12-04 HANDEL ELEKTRONICZNY
7357 2018-05-10 XVII AmC 268/17 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Emil Hausmann, Iwar Hausmann, Władysława Hausmann, Sylwia Lipińska, Jerzy Maciejewski, Joanna Marciniak, Piotr Marciniak, Jacek Matusiak, Wiesława Musa, Danuta Panufnik, Monika Pawlikowska-Hausmann, Jadwiga Pawlikowska, Paweł Pyć, Stowarzyszenie Ochrony K Atlantic spółka akcyjna w upadłości likwidacyjnej w Warszawie Podstawą przyjęcia reklamacji jest dowód zakupu towaru (paragon fiskalny lub faktura VAT) 2018-12-04 HANDEL ELEKTRONICZNY
7356 2018-05-10 XVII AmC 268/17 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Emil Hausmann, Iwar Hausmann, Władysława Hausmann, Sylwia Lipińska, Jerzy Maciejewski, Joanna Marciniak, Piotr Marciniak, Jacek Matusiak, Wiesława Musa, Danuta Panufnik, Monika Pawlikowska-Hausmann, Jadwiga Pawlikowska, Paweł Pyć, Stowarzyszenie Ochrony K Atlantic spółka akcyjna w upadłości likwidacyjnej w Warszawie Wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu lub umów sprzedaży rozstrzygał będzie polski sąd powszechny. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego 2018-12-04 HANDEL ELEKTRONICZNY
7355 2018-05-10 XVII AmC 268/17 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Emil Hausmann, Iwar Hausmann, Władysława Hausmann, Sylwia Lipińska, Jerzy Maciejewski, Joanna Marciniak, Piotr Marciniak, Jacek Matusiak, Wiesława Musa, Danuta Panufnik, Monika Pawlikowska-Hausmann, Jadwiga Pawlikowska, Paweł Pyć, Stowarzyszenie Ochrony K Atlantic spółka akcyjna w upadłości likwidacyjnej w Warszawie Koszty przesyłki reklamowanego Produktu pokrywa Zamawiający 2018-12-04 HANDEL ELEKTRONICZNY
7354 2018-05-10 XVII AmC 268/17 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Emil Hausmann, Iwar Hausmann, Władysława Hausmann, Sylwia Lipińska, Jerzy Maciejewski, Joanna Marciniak, Piotr Marciniak, Jacek Matusiak, Wiesława Musa, Danuta Panufnik, Monika Pawlikowska-Hausmann, Jadwiga Pawlikowska, Paweł Pyć, Stowarzyszenie Ochrony K Atlantic spółka akcyjna w upadłości likwidacyjnej w Warszawie Pieniądze otrzymane przez Sprzedawcę za Produkt zostaną zwrócone Zamawiającemu przelewem na wskazany w oświadczeniu o odstąpieniu umowy, numer rachunku bankowego (ewentualnie przekazem pocztowym) w terminie 14 dni roboczych od momentu otrzymania... 2018-12-04 HANDEL ELEKTRONICZNY
7353 2018-05-10 XVII AmC 268/17 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Emil Hausmann, Iwar Hausmann, Władysława Hausmann, Sylwia Lipińska, Jerzy Maciejewski, Joanna Marciniak, Piotr Marciniak, Jacek Matusiak, Wiesława Musa, Danuta Panufnik, Monika Pawlikowska-Hausmann, Jadwiga Pawlikowska, Paweł Pyć, Stowarzyszenie Ochrony K Atlantic spółka akcyjna w upadłości likwidacyjnej w Warszawie W przypadku odstąpienia od umowy Zamawiający jest zobowiązany do odesłania zakupionych Produktów w oryginalnym opakowaniu wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy sprzedaży i dołączonym oryginalnym dowodem zakupu 2018-12-04 HANDEL ELEKTRONICZNY
7352 2017-07-04 VI ACa 345/16 Sąd Apelacyjny w Warszawie-VI Wydział Cywilny Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Profi Credit Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bielsku-Białej Kolejna Wypłata będzie zrealizowana przelewem bankowym na rachunek Pożyczkobiorcy do 5 (pięciu) dni roboczych od dnia Kolejnej Wypłaty zgodnie z p.3 2018-12-04 USŁUGI FINANSOWE
7351 2017-07-04 VI ACa 345/16 Sąd Apelacyjny w Warszawie-VI Wydział Cywilny Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Profi Credit Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bielsku-Białej Odstąpienie od Kolejnej Wypłaty zostanie wysłane na piśmie do Pożyczkobiorcy najpóźniej do 2 dni roboczych po upływie daty spłaty raty określonej w p. 3.1 2018-12-04 USŁUGI FINANSOWE
7350 2017-07-04 VI ACa 345/16 Sąd Apelacyjny w Warszawie-VI Wydział Cywilny Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Profi Credit Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bielsku-Białej Pożyczkobiorca, Pożyczkobiorca (Partner), Poręczyciel zobowiązany jest ponieść opłaty za czynności dodatkowe związane z realizacją umowy (…) zgodnie z tabelą opłat. Opłata za monit lub wezwanie do zapłaty 15,00 zł; opłata za monit -... 2018-12-04 USŁUGI FINANSOWE
7349 2017-07-04 VI ACa 345/16 Sąd Apelacyjny w Warszawie-VI Wydział Cywilny Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Profi Credit Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bielsku-Białej W przypadku, gdy Pożyczkobiorca zalega z zapłatą jakiegokolwiek terminowego zobowiązania pieniężnego wynikającego z niniejszej umowy, Pożyczkodawca ma prawo podjąć następujące działania windykacyjne: monity telefoniczne (w tym za pomocą... 2018-12-04 USŁUGI FINANSOWE
7348 2015-10-26 XVII AmC 3475/13 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Profi Credit Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bielsku-Białej Pożyczkodawca w przypadku wypowiedzenia umowy ma prawo na wekslu In blanco wpisać datę i miejsce zapłaty oraz kwotę nie przekraczającą kwoty należnej Pożyczkodawcy do zapłaty z tytułu pozostałej niespłaconej części pożyczki,... 2018-12-04 USŁUGI FINANSOWE
7347 2017-12-05 XVII AmC 1350/16 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Arkadiusz Kuczkowski, Danuta Siwecka EG IRON GROUP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu Właściwym sądem do rozstrzygania sporów powstałych na tle działalności prowadzonej przez sprzedawcę jest sąd właściwy dla siedziby właściciela 2018-12-04 HANDEL ELEKTRONICZNY
7346 2018-04-16 XVII AmC 197/16 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Agnieszka Wagner, Joanna Marciniak, Teresa Krysiak, Katarzyna Panufnik. Sylwia Lipińska BLOCK SYSTEM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kleszczowie Zwracany towar Zamawiający musi opatrzyć w numer zwrotu - RMZ. Numer RMZ powinien być opisany w widocznym miejscu na przesyłce, ponieważ paczki bez numeru RMZ nie będą odbierane 2018-12-04 SPRZEDAŻ KONSUMENCKA
7345 2018-03-09 XVII AmC 1/18 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Lyoness Europe AG z siedzibą w Buchs w Szwajcarii Uczestnik programu wskutek wypowiedzenia umowy nie ma prawa do odstąpienia od zamówienia bonów i zażądania zwrotu dokonanej na ich poczet zaliczki 2018-12-04 INNE USŁUGI
7344 2018-03-09 XVII AmC 1/18 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Lyoness Europe AG z siedzibą w Buchs w Szwajcarii Roszczenie o zwrot zaliczki jest wykluczone z zastrzeżeniem odmiennych postanowień OWU i DOWU 2018-12-04 INNE USŁUGI
7343 2018-03-19 XVII AmC 1527/16 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Jacek Matusiak, Jerzy Maciejewski, Michał Chołys, Danuta Panufnik, Rafał Krysiak, Emil Hausmann, Stowarzyszenie Ochrony Konsumentów PATRONUS w Łodzi, Monika Pawlikowska-Hausmann, Jarosław Wagner, Tomasz Antosik, Wiesława Musa PHU BASEN POOL ŚWITA Spółka Jawna z siedzibą w Kostrzynie Złożenie zamówienia nie jest równoznaczne z jego przyjęciem. Sprzedawca może odmówić realizacji zamówienia, także bez podania przyczyny 2018-12-04 SPRZEDAŻ KONSUMENCKA
7342 2015-03-24 XVII AmC 4032/13 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Igor Wagner, Jarosław Wagner, Katarzyna Panufnik, Danuta Panufnik Jakub Radej - "Arte Ego" Warunkiem zwrotu jest brak jakichkolwiek śladów użytkowania, zniszczenia, zabrudzenia, czy uszkodzenia 2018-12-04 SPRZEDAŻ KONSUMENCKA
7341 2017-12-04 XVII AmC 1829/16 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Michał Chołys, Rafał Krysiak, Jarosław Wagner, Jacek Matusiak, Danuta Panufnik, Emil Hausmann ANKO SYSTEM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu Podmiot prowadzący sklep nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w korzystaniu ze sklepu internetowego zaistniałe z przyczyn technicznych (konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu, etc.) lub innych od niego niezależnych 2018-12-04 HANDEL ELEKTRONICZNY
7340 2016-06-01 XVII AmC 123/16 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Stowarzyszenie Konsumentów Libertas w Dębicy Michał Lach - BOHOBOCO Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby SPRZEDAWCY 2018-12-04 HANDEL ELEKTRONICZNY
7339 2018-01-18 XVII AmC 559/16 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Teresa Laskowska Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia Spółka Akcyjna z siedzibą w Sopocie § 11 Ergo Hestia nie odpowiada za szkody: 5) wskutek kradzieży pojazdu lub jego części jeżeli: d) poszkodowany nie przedłożył Ergo Hestii dokumentów pojazdu, na... 2018-12-04 USŁUGI UBEZPIECZENIOWE
7338 2016-06-22 XVII AmC 9/14 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Marcin Machyński Rainbow Tours Spółka Akcyjna w Łodzi Uczestnik może domagać się rekompensaty w odpowiednim stosunku i proporcji do tego, jakie warunki były zagwarantowane przy ustaleniu całej wartości imprezy, a nie zostały zrealizowane 2018-11-30 TURYSTYKA
7337 2015-12-21 XVII AmC 15096/13 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Barbara Janicka Robert Lulkowicz - POLdeck WPC Robert Lulkowicz w Poznaniu Sklep może odmówić realizacji zamówienia, którego rzetelności nie udało się potwierdzić 2018-11-30 HANDEL ELEKTRONICZNY
7336 2018-01-11 XVII AmC 1505/15 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Fundacja Promesa w likwidacji z siedzibą w Gdyni Jolanta Graczyk - NOVELLA Podstawą rozpatrywania spraw reklamacyjnych jest dowód sprzedaży w postaci paragonu fiskalnego lub faktury VAT 2018-11-30 HANDEL ELEKTRONICZNY
7335 2017-10-24 XVII AmC 133/16 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Danuta Siwecka, Krzysztof Siwecki, Marek Kwiecień, Sandra Wójcik, Anna Siwecka, Danuta Kwiecień, Szymon Wadowski Paweł Kulesza - Nail-Center Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu 2018-11-30 SPRZEDAŻ KONSUMENCKA
7334 2018-02-19 XVII AmC 1782/16 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Daniel Kadłubowski Witold Karbowski - Firma Produkcyjno Handlowa PAK Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru. Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 7 dni roboczych przelewem bankowym na konto wskazane przez klienta lub przekazem pocztowym pod adresem wskazanym w zamówieniu. Koszt dostawy i odesłania towaru... 2018-11-30 HANDEL ELEKTRONICZNY
7333 2016-04-01 XVII AmC 1859/14 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Artur Bruski Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia S.A. z siedzibą w Sopocie W sytuacji, gdy suma ubezpieczenia nie została ustalona w zgodzie z § 15 ust. 1 i ust. 3-5 Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Autocasco, za wartość rynkową pojazdu w trakcie okresu ubezpieczenia przyjmuje się wartość rynkową z dnia zawarcia... 2018-11-30 USŁUGI UBEZPIECZENIOWE
7332 2016-04-01 XVII AmC 1859/14 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Artur Bruski Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia S.A. z siedzibą w Sopocie Na podstawie niniejszej klauzuli, z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia pojazdów mechanicznych od utraty, zniszczenia lub uszkodzenia (Autocasco), za opłatą dodatkowej składki ubezpieczenia... 2018-11-30 USŁUGI UBEZPIECZENIOWE
7331 2018-01-08 XVII AmC 1760/15 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Kamil Świętoń LUX EXPRESS POLSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie 6.5. Przystanek docelowy zaznaczony na bilecie może być zmieniony na inny przystanek, tylko w tym samym mieście. Zmiany mogą być dokonane, jeżeli Pasażer poinformuje Biuro Obsługi Klienta Lux Express co najmniej 1 godzinę przed odjazdem 2018-11-26 INNE USŁUGI
7330 2018-01-08 XVII AmC 1760/15 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Kamil Świętoń LUX EXPRESS POLSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie 6.3. Bilety są bezzwrotne. Na polskich trasach krajowych bilety mogą być zwracane zgodnie z punktem 4.3.4.1. 2018-11-26 INNE USŁUGI
7329 2018-01-08 XVII AmC 1760/15 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Kamil Świętoń LUX EXPRESS POLSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie 6.2. Bilety nabyte w kampanii promocyjnej nie są wymienialne na bilety objęte innymi promocjami 2018-11-26 INNE USŁUGI
7328 2018-01-08 XVII AmC 1760/15 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Kamil Świętoń LUX EXPRESS POLSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie 6.1. Imię i nazwisko, data odjazdu oraz godzina mogą zostać zmienione w biurze obsługi klienta przed odjazdem; w takim wypadku należy uiścić różnice w cenie do biletu standardowego. Do ceny biletu może zostać dodana opłata za dodatkową... 2018-11-26 INNE USŁUGI
7327 2018-01-08 XVII AmC 1760/15 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Kamil Świętoń LUX EXPRESS POLSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie 5.8. W celu dokonania innych zmian na Bilecie, Pasażer jest zobowiązany do nabycia nowego Biletu 2018-11-26 INNE USŁUGI
7326 2018-01-08 XVII AmC 1760/15 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Kamil Świętoń LUX EXPRESS POLSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie 5.7. W przypadku, jeżeli cena nowgo biletu jest niższa niż wskazana na oryginalnym Bilecie, różnica cen nie podlega wyrównaniu 2018-11-26 INNE USŁUGI
7325 2018-01-08 XVII AmC 1760/15 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Kamil Świętoń LUX EXPRESS POLSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie 5.4. Dokonanie zmiany daty i godziny odjazdu, imienia i nazwiska Pasażera możliwe jest w agencjach sprzedaży biletów Lux Express (punkt 4.1.1.) lub przez infolinię Lux Express. U autoryzowanych dystrybutorów dokonanie zmian możliwe jest... 2018-11-26 INNE USŁUGI
7324 2018-01-08 XVII AmC 1760/15 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Kamil Świętoń LUX EXPRESS POLSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie 5.1.1. Na trasach krajowych nie ma możliwości dokonywania zmian na biletach.W przypadku, takiej konieczności, bilet oryginalny jest zwracany zgodnie z obowiązującym regulaminem sprzedaży po czym Pasażerowi sprzedawany jest nowy bilet. 2018-11-26 INNE USŁUGI
7323 2018-01-08 XVII AmC 1760/15 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Kamil Świętoń LUX EXPRESS POLSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie 4.6. Pasażer jest zobowiązany do pokrycia kosztów związanych ze zwrotem biletu na przejazd 2018-11-26 INNE USŁUGI
7322 2018-01-08 XVII AmC 1760/15 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Kamil Świętoń LUX EXPRESS POLSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie 4.3.1. Bilety można zwrócić nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem dnia planowanej podróży, wskazanym w treści oryginalnego biletu. Przewoźnik zwróci 80% początkowej ceny biletu […] 4.3.2.... 2018-11-26 INNE USŁUGI
7321 2018-01-08 XVII AmC 1760/15 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Kamil Świętoń LUX EXPRESS POLSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie 4.1. Bilet podlega zwrotowi jedynie miejscu, w którym został nabyty: 4.1.1. w kasach Lux Express […] 4.1.1.5 w Polsce: Lux Express Polska Sp. z o.o., Warszawa, ul. Nowogrodzka... 2018-11-26 INNE USŁUGI
7320 2017-03-06 XVII AmC 108/16 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Jerzy Partyka Piotr Brewczyński, Tomasz Górewicz - YEAH! NOT s.c. Piotr Brewczyński i Tomasz Górewicz W przypadku rozbieżności lub sporów dotyczących postanowień regulaminu, Strony zobowiązują się do rozwiązania ich na drodze polubownej. W przypadku gdyby starania te nie przyniosły rezultatu sądem właściwym dla rozstrzygnięcia sporu... 2018-11-26 INNE USŁUGI
7319 2018-01-16 XVII AmC 1825/15 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Fundacja Promesa w likwidacji z siedzibą w Gdyni (poprzednio: Fundacja Promesa z siedzibą w Gdyni) Mayfly Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie 2018-11-26 HANDEL ELEKTRONICZNY