www.uokik.gov.pl

Rejestr klauzul niedozwolonych

Do Rejestru wpisywane są postanowenia uznane za niedozwolone prawomocnym wyrokiem
Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentównumer postanowienia data wyroku sygnatura wyroku nazwa powoda nazwa pozwanego data wpisu branża

LP DATA WYROKU SYGNATURA SĄD POWÓD POZWANY POSTANOWIENIE NIEDOZWOLONE DATA WPISU BRANŻA
45 2003-03-19 XVII Amc 21/02 Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Domicela Olszówka Międzynarodowa Korporacja Gospodarcza W czasie likwidacji grupy określonej w art. 19, po potrąceniu należnych "InCo" kosztów administracyjnych (zgodnie z art. 6 ust. 7)". 2003-06-30 SYSTEM ARGENTYŃSKI
44 2003-03-19 XVII Amc 21/02 Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Domicela Olszówka; Międzynarodowa Korporacja Gospodarcza W ciągu trzech miesięcy licząc od terminu zakończenia planu ratalnego "InCo" dokona ostatecznej likwidacji grupy. 2003-06-30 SYSTEM ARGENTYŃSKI
43 2003-03-19 XVII Amc 21/02 Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Domicela Olszówka Międzynarodowa Korporacja Gospodarcza W czasie likwidacji grupy określonej w art. 19, po potrąceniu należnych "InCo" kosztów administracyjnych (zgodnie z art. 6 ust. 7)". 2003-06-30 SYSTEM ARGENTYŃSKI
42 2003-03-19 XVII Amc 55/02 Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Elżbieta Uznańska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Pralnia Ekologiczna "BETTY CLEAN" w Krakowie Za rzeczy zaginione lub zniszczone z winy Zakładu, odpowiada on w wysokości 10-cio krotnej wartości tejże usługi". 2003-06-30 INNE USŁUGI
41 2003-01-31 XVII Amc 31/02 Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Słupcy Sławomir Braszka, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane "REMO-BUD" w Gnieźnie Wszelkie spory wynikłe na tle zawartej umowy podlegają wyłączności sądu powszechnego dla siedziby firmy przyjmującej zamówienie. 2003-06-30 INNE USŁUGI
40 2003-01-31 XVII Amc 31/02 Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Słupcy Sławomir Braszka, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane "REMO-BUD" w Gnieźnie Przyjmujący zamówienie zastrzega sobie możliwość opóźnienia realizacji wykonania usługi". 2003-06-30 INNE USŁUGI
39 2003-01-31 XVII Amc 31/02 Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Słupcy Sławomir Braszka, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane "REMO-BUD" w Gnieźnie W wypadku rezygnacji przez zamawiającego z wykonania usługi przez przyjmującego zlecenie ewentualnie uniemożliwienie przystąpienia do wykonania usługi, strony zgodnie ustalają, że przedpłata gwarancyjna nie zostanie zwrócona. 2003-06-30 INNE USŁUGI
38 2001-10-03 XVII Amc 18/01 Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Małgorzata Pękala-Pisz i Stanisław Pisz Auto Plan Sp. z o.o. w Warszawie W przypadku, gdyby Klient podpisał Umowę i zrezygnował z uczestnictwa w Systemie zanim otrzyma informację o przynależności do grupy, a więc przed wpłaceniem pierwszej raty, Spółka przyjmuje jego rezygnację zatrzymując opłatę wstępną,... 2003-04-22 SYSTEM ARGENTYŃSKI
37 2002-11-27 XVII Amc 56/01 Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Bielsku Białej Towarzystwo Finansowe PRESTIGE Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (obecnie: Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości W sytuacjach nieprzewidzianych w niniejszej Umowie decyzje podejmuje Prestige w formie zarządzenia. 2003-03-25 SYSTEM ARGENTYŃSKI
36 2002-11-27 XVII Amc 56/01 Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Bielsku Białej Towarzystwo Finansowe PRESTIGE Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (obecnie: Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości W przypadku, gdy w ciągu dwóch (2) kolejnych miesięcy nie zostanie zebrany fundusz grupy, pozwalający na przydział Towaru, Prestige upoważnione jest do wstrzymania aktów asygnacyjnych i przystąpienia do przedterminowej likwidacji danej grupy... 2003-03-25 SYSTEM ARGENTYŃSKI