www.uokik.gov.pl

Rejestr klauzul niedozwolonych

Do Rejestru wpisywane są postanowenia uznane za niedozwolone prawomocnym wyrokiem
Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentównumer postanowienia data wyroku sygnatura wyroku nazwa powoda nazwa pozwanego data wpisu branża

LP DATA WYROKU SYGNATURA SĄD POWÓD POZWANY POSTANOWIENIE NIEDOZWOLONE DATA WPISU BRANŻA
7378 2018-07-04 XVII AmC 430/16 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Jarosław Michalik Mariusz Szepietowski - SMARTECH Inteligentny Dom Po zakończeniu danego etapu prac Wykonawca zgłosi to wykonanie Zamawiającemu pocztą elektroniczną, po czym w terminie 7 dni Zamawiający dokona odbioru prac. W przypadku braku odpowiedzi lub przystąpienia do odbioru uznaje się dany etap za odebrany 2018-12-07 INNE USŁUGI
7377 2017-02-07 XVII AmC 1759/16 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Anna Siwecka Dariusz Kuźniewski - Notebooki Dariusz Kuźniewski Podmiot prowadzący sklep zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu 2018-12-07 HANDEL ELEKTRONICZNY
7376 2018-07-25 VII AGa 1067/18 Sąd Apelacyjny w Warszawie-VII Wydział Gospodarczy Sebastian Bąk Agencja Projektowa "A-4" Smaga i wspólnicy Spółka jawna z siedzibą w Nowym Sączu Właściciel sklepu zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany postanowień niniejszego regulaminu w każdej chwili i bez konieczności uzasadniania przyczyny 2018-12-07 INNE USŁUGI
7375 2018-07-12 XVII AmC 715/16 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Danuta Kwiecień, Robert Rusnak, Anna Siwecka, Krzysztof Siwecki, Edyta Nowakowska Piotr Marton - Matrix Cena zwracana jest w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania przez Właściciela sklepu odesłanego towaru wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy, po spełnieniu warunków odstąpienia. Koszty wysyłki nie są zwracane 2018-12-07 HANDEL ELEKTRONICZNY
7374 2017-02-27 XVII AmC 1604/16 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Marek Kwiecień Dariusz Sugajski - Z.P.H. Darland Zgodnie z Ustawą z dn. 2.03.2000 r. (Dz.U. z 2000 r. Nr 22, poz. 271 z późniejszymi zmianami) O ochronie praw konsumentów - Klient, który zakupił towar poza lokalem oferującego go przedsiębiorstwa ma prawo odstąpić od umowy kupna w terminie... 2018-12-07 HANDEL ELEKTRONICZNY
7373 2016-07-04 XVII AmC 691/16 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Jerzy Partyka Grzegorz Zieliński - PHU Szron Złożenie zamówienia w sklepie internetowym www.szron.com.pl jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu 2018-12-07 HANDEL ELEKTRONICZNY
7372 2018-07-04 XVII AmC 1246/16 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Stowarzyszenie "AD BENE MERENTI - BEZPIECZNY KONSUMENT" w Makowie Mazowieckim Mariusz Zioło - QUALITUS P.W. Mariusz Zioło Przyjęcie przez Klienta przesyłki bez zastrzeżeń powoduje wygaśnięcie roszczeń z tytułu ubytku lub uszkodzenia 2018-12-07 HANDEL ELEKTRONICZNY
7371 2017-03-03 XVII AmC 1271/16 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Marek Kwiecień, Danuta Siwecka, Krzysztof Siwecki, Szymon Wadowski, Sandra Wójcik Joanna Olesińska - P.P.H.U. ZOJO Zwracany towar należy odesłać razem z otrzymanym wraz z nim paragonem 2018-12-07 HANDEL ELEKTRONICZNY
7370 2016-08-23 XVII AmC 1194/15 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Fundacja Promesa w Gdyni Tadeusz Pytko - Glikol.com Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem uwzględniania ewentualnych roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie 2018-12-07 HANDEL ELEKTRONICZNY
7369 2016-08-23 XVII AmC 1194/15 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Fundacja Promesa w Gdyni Tadeusz Pytko - Glikol.com Gwarancja […] nie obowiązuje, gdy produkt dotknięty jest uszkodzeniami mechanicznymi pochodzenia zewnętrznego 2018-12-07 HANDEL ELEKTRONICZNY