www.uokik.gov.pl

Rejestr klauzul niedozwolonych

Do Rejestru wpisywane są postanowenia uznane za niedozwolone prawomocnym wyrokiem
Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentównumer postanowienia data wyroku sygnatura wyroku nazwa powoda nazwa pozwanego data wpisu branża

LP DATA WYROKU SYGNATURA SĄD POWÓD POZWANY POSTANOWIENIE NIEDOZWOLONE DATA WPISU BRANŻA
7398 2015-02-04 XVII AmC 3478/13 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie Prometeusz Kredyty Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach "§7.1 " Wysokość opłat, o których mowa w §3 może ulegać zmianie w zależności od: a) zmiany poziomu inflacji w wysokości podawanej do publicznej wiadomości przez Główny Urząd Statystyczny, b) zmiany kosztów obsługi... 2019-01-04 USŁUGI FINANSOWE
7397 2015-02-04 XVII AmC 3478/13 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie Prometeusz Kredyty Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach "§3.1 " Z tytułu podjętych działań monitorujących Prometeusz Kredyty Sp. z o. o. ma prawo obciążyć klienta opłatą za przeprowadzenie następujących czynności: 1) wykonanie telefonu interwencyjnego w sprawie opóźnienia w... 2019-01-04 USŁUGI FINANSOWE
7396 2016-06-02 XVII AmC 651/16 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Stowarzyszenie "AD BENE MERENTI" BEZPIECZNY KONSUMENT w Makowie Mazowieckim Jacek Jabłoński - Przedsiębiorstwo Handlowe "Jacuś" "Warunkiem niezbędnym do zwrotu towaru jest posiadanie dowodu zakupu na towar (faktura VAT, oryginalny paragon)" 2019-01-04 HANDEL ELEKTRONICZNY
7395 2016-06-02 XVII AmC 639/16 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Stowarzyszenie "AD BENE MERENTI" - BEZPIECZNY KONSUMENT w Makowie Mazowieckim Jacek Jabłoński - Przedsiębiorstwo Handlowe "Jacuś" "Podstawą do reklamacji, naprawy gwarancyjnej jest dowód zakupu wydawane razem z towarem (faktura VAT, oryginalny paragon)" 2019-01-04 HANDEL ELEKTRONICZNY
7394 2017-04-27 XVII AmC 3034/14 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Marcin Machyński "Netia" S.A. z siedzibą w Warszawie "W razie pozostania w mocy kaucji, kaucja podlega zwrotowi na pisemny wniosek abonenta z zastrzeżeniem § 1 ust. 3, w terminie 14 dni od otrzymania wniosku" 2019-01-04 USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE
7393 2017-04-27 XVII AmC 3034/14 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Marcin Machyński "Netia" S.A. z siedzibą w Warszawie "Operator może rozwiązać lub zmienić Umowę w sposób powodujący ograniczenie zakresu świadczonych Usług bez zachowania terminu wypowiedzenia w następujących przypadkach: (…) b) rozpoczęcie świadczenia Usług nie będzie możliwe z... 2019-01-04 USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE
7392 2018-07-25 VII AGa 1062/18 Sąd Apelacyjny w Warszawie - VII Wydział Gospodarczy Sebastian Bąk Monika Adamowicz Unique Brand of Cosmetics "Firma "Unique Brand of Cosmetics" zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Zmienione zapisy Regulaminu będą wiążące od momentu ich opublikowania na stronie sklepu www.uniquecosmetics.pl" 2019-01-04 HANDEL ELEKTRONICZNY
7391 2016-10-21 XVII AmC 2936/14 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Jolanta Staszkiewicz, Marek Staszkiewicz Echo-Nowy Mokotów spółka z ograniczoną odpowiedzialnością- spółka komandytowa w Kielcach "Kwota kaucji podlegać będzie przepadkowi na rzecz Dewelopera tytułem odszkodowania za wstrzymanie sprzedaży lokalu mieszkalnego, jeśli Klienci nie przystąpią do zawarcia Umowy deweloperskiej z własnej winy" 2018-12-11 NIERUCHOMOŚCI
7390 2016-05-20 XVII AmC 3000/14 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Małgorzata Czechowska, Bogumił Czechowski Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie § 12.9 " Deweloper może zainstalować na dachu bądź na elewacji budynku opisanego w § 4 ust. 1 niniejszego aktu wybudowanego na Nieruchomości, napisy odzwierciedlające nazwę inwestycji, pełną lub skróconą nazwę Dewelopera, logo... 2018-12-11 NIERUCHOMOŚCI
7389 2016-05-20 XVII AmC 3000/14 Sąd Okręgowy w Warszawie - XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Małgorzata Czechowska, Bogumił Czechowski Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie § 12.8 "Nabywca niniejszym wyraża zgodę na prowadzenie przez Dewelopera do czasu sprzedaży ostatniego lokalu w ramach Przedsięwzięcia deweloperskiego, działań marketingowych (takich jak w szczególności: organizacji wydarzeń... 2018-12-11 NIERUCHOMOŚCI