www.uokik.gov.pl

Rejestr klauzul niedozwolonych

Do Rejestru wpisywane są postanowenia uznane za niedozwolone prawomocnym wyrokiem
Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentównumer postanowienia data wyroku sygnatura wyroku nazwa powoda nazwa pozwanego data wpisu branża

LP DATA WYROKU SYGNATURA SĄD POWÓD POZWANY POSTANOWIENIE NIEDOZWOLONE DATA WPISU BRANŻA
7128 2017-06-19 XVII AmC 1728/16 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Sylwia Lipińska, Paweł Pyć, Igor Wagner Tomasz Majewski - NET-GROUP Sklep net-armatura.pl zastrzega sobie prawo do ewentualnych błędów w opisach produktów, zdjęciach i cenach 2018-10-12 HANDEL ELEKTRONICZNY
7127 2017-06-01 XVII AmC 578/16 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Fundacja Promesa z siedzibą w Gdyni Voltex Spółka Akcyjna z siedzibą Lubinie Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie. 2018-08-14 HANDEL ELEKTRONICZNY
7126 2017-06-13 XVII AmC 1082/16 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Fundacja Aval z siedzibą w Warszawie Wrocławskie Zakłady Aparatury Spawalniczej "Wrozas" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością we Wrocławiu Podstawą do uwzględnienia reklamacji dotyczących ubytków lub uszkodzeń mechanicznych powstałych przed doręczeniem przesyłki jest protokół spisany w obecności doręczyciela. 2018-08-14 HANDEL ELEKTRONICZNY
7125 2017-05-16 XVII AmC 360/16 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Halina Kuczkowska, Krzysztof Siwecki, Robert Rusnak Wojciech Baranowski Podstawą do złożenia reklamacji dotyczącej uszkodzeń mechanicznych towarów jest sprawdzenie zawartości przesyłki w obecności pracownika firmy kurierskiej w chwili dostarczenia oraz sporządzenie protokołu reklamacyjnego. W przypadku... 2018-08-14 HANDEL ELEKTRONICZNY
7124 2017-06-05 XVII AmC 1564/16 Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Anna Siwecka Katarzyna Siedlar Rozstrzyganie wszystkich sporów dotyczących transakcji będzie się odbywać na gruncie prawa cywilnego przez Sąd właściwy dla siedziby sprzedającego. 2018-08-14 SPRZEDAŻ KONSUMENCKA
7123 2017-03-22 XVII AmC 43/16 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Tomasz Antosik, Stowarzyszenie Ochrony Konsumentów PATRONUS w Łodzi, Jacek Matusiak, Anna Masłowska, Jarosław Wagner, Danuta Panufnik, Sylwia Lipińska, Piotr Marciniak, Władysława Hausmann, Joanna Marciniak Karina Marfiak, Justyna Stolarz Podstawą reklamacji jest oryginał paragonu lub faktury 2018-08-14 SPRZEDAŻ KONSUMENCKA
7122 2017-03-22 XVII AmC 43/16 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Tomasz Antosik, Stowarzyszenie Ochrony Konsumentów PATRONUS w Łodzi, Jacek Matusiak, Anna Masłowska, Jarosław Wagner, Danuta Panufnik, Sylwia Lipińska, Piotr Marciniak, Władysława Hausmann, Joanna Marciniak Karina Marfiak, Justyna Stolarz Firma Smoczek s.c. zastrzega sobie prawo do wstrzymania zamówień wzbudzających wątpliwości 2018-08-14 SPRZEDAŻ KONSUMENCKA
7121 2017-03-22 XVII AmC 43/16 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Tomasz Antosik, Stowarzyszenie Ochrony Konsumentów PATRONUS w Łodzi, Jacek Matusiak, Anna Masłowska, Jarosław Wagner, Danuta Panufnik, Sylwia Lipińska, Piotr Marciniak, Władysława Hausmann, Joanna Marciniak Karina Marfiak, Justyna Stolarz Do zwracanego towaru należy dołączyć oryginał paragonu bądź faktury 2018-08-14 SPRZEDAŻ KONSUMENCKA
7120 2017-06-13 XVII AmC 1838/16 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Jacek Matusiak, Danuta Panufnik, Jarosław Wagner, Jadwiga Pawlikowska, Katarzyna Panufnik, Emil Hausmann Michał Kloza Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby sprzedawcy. 2018-08-14 HANDEL ELEKTRONICZNY
7119 2017-06-13 XVII AmC 1837/16 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Wiesława Musa, Stowarzyszenie Ochrony Konsumentów PATRONUS w Łodzi Michał Kloza Złożenie zamówienia w sklepie www.wyposazenielazienki.com.pl oznacza zaakceptowanie postanowień tego regulaminu. 2018-08-14 HANDEL ELEKTRONICZNY