www.uokik.gov.pl

Rejestr klauzul niedozwolonych

Do Rejestru wpisywane są postanowenia uznane za niedozwolone prawomocnym wyrokiem
Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentównumer postanowienia data wyroku sygnatura wyroku nazwa powoda nazwa pozwanego data wpisu branża

LP DATA WYROKU SYGNATURA SĄD POWÓD POZWANY POSTANOWIENIE NIEDOZWOLONE DATA WPISU BRANŻA
7138 2017-06-22 XVII AmC 724/16 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Stowarzyszenie Konsumentów Libertas w Dębicy ZOOM sp. z o.o. w Warszawie Wszystkie sprawy sporne strony będą się starały rozwiązać na drodze polubownej a w sytuacji, gdy porozumienie takie byłoby niemożliwe, spór rozstrzygać będzie sąd właściwy rzeczowo dla siedziby Sprzedawcy 2018-10-19 SPRZEDAŻ KONSUMENCKA
7137 2017-06-22 XVII AmC 81/16 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Jarosław Wagner, Danuta Panufnik, Anna Masłowska, Igor Wagner, Iwar Hausmann, Jacek Matusiak, Emil Hausmann Michał Kloza - Decor Glass Michał Kloza Firma zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówień budzących wątpliwości 2018-10-12 SPRZEDAŻ KONSUMENCKA
7136 2017-06-22 XVII AmC 1831/16 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Anna Masłowska, Emil Hausmann, Jadwiga Pawlikowska, Katarzyna Panufnik, Danuta Panufnik, Jacek Matusiak Michał Kloza - Decor Glass Michał Kloza Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych przesyłki, które powstały podczas transportu będą rozpatrywane tylko w przypadku spisania w obecności przedstawiciela firmy spedycyjnej protokołu reklamacyjnego, w momencie odbioru przesyłki 2018-10-12 SPRZEDAŻ KONSUMENCKA
7135 2017-06-14 XVII AmC 1789/16 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Stowarzyszenie Konsumentów Libertas w Dębicy Tomasz Demidowicz - Tomasz Demidowicz POHULANKI Sądem właściwym dla rozpatrywania ewentualnych sporów mogących powstać na tle wykonywania niniejszego Regulaminu jest sąd właściwy miejscowo i rzeczowo dla siedziby firmy Pohulanki Tomasz Demidowicz 2018-10-12 HANDEL ELEKTRONICZNY
7134 2017-05-17 XVII AmC 1464/16 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Fundacja Aval w Warszawie Tomasz Cyranik - TRENTO TOMASZ CYRANIK, Jakub Sosiński - SATORI JAKUB SOSIŃSKI W przypadku podania nieprawidłowych lub nieprawdziwych danych - zamówienia nie będą realizowane, a konto Klienta może zostać usunięte w dowolnym momencie 2018-10-12 HANDEL ELEKTRONICZNY
7133 2017-05-17 XVII AmC 1425/16 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Fundacja Aval w Warszawie Dawid Margiciok - Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe K&K Dawid Margiciok Sklep nie odpowiada za opóźnienia w dostarczaniu paczek wynikające z działań Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej "Siódemka". 2018-10-12 HANDEL ELEKTRONICZNY
7132 2017-06-22 XVII AmC 1832/16 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Emil Hausmann, Anna Masłowska, Jacek Matusiak, Igor Wagner, Iwar Hausmann, Jarosław Wagner Michał Kloza - Decor Glass Michał Kloza Klient będący konsumentem ma prawo do odstąpienia od zawartej umowy w terminie 10 dni od dnia wydania rzeczy (otrzymania towaru), bez podania przyczyny, składając oświadczenie na piśmie oraz dokonując zwrotu towaru wraz z oryginalnym dowodem... 2018-10-12 SPRZEDAŻ KONSUMENCKA
7131 2017-06-05 XVII AmC 1213/16 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Agnieszka Wagner, Sylwia Lipińska, Katarzyna Panufnik, Jadwiga Pawlikowska, Władysława Hausmann, Joanna Marciniak Marcin Kreft - "KretNet" Marcin Kreft Wysyłka reklamowanego towaru odbywa się na koszt Zamawiającego po uprzednim ustaleniu sposobu wysyłki 2018-10-12 INNE USŁUGI
7130 2017-06-12 XVII AmC 1369/16 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Teresa Krysiak, Agnieszka Wagner, Marianna Farbicka, Katarzyna Panufnik, Daria Krysiak, Joanna Marciniak, Piotr Marciniak, Sylwia Lipińska, Agnieszka Zglińska, Paweł Pyć, Agnieszka Mielecka, Zbigniew Nowacki BELIEVE Sp. z o.o. z siedzibą w Mikołowie Podmiot prowadzący sklep nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w korzystaniu ze sklepu internetowego zaistniałe z przyczyn technicznych (konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu, etc.) lub innych od niego niezależnych. 2018-10-12 HANDEL ELEKTRONICZNY
7129 2017-06-19 XVII AmC 1714/16 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Iwar Hausmann, Agnieszka Zglińska, Zbigniew Nowacki, Piotr Marciniak, Paweł Pyć Sebastian Bień-Pijanowski Rezygnacja może nastąpić tylko wtedy, gdy produkt:- nie był używany- nie został pozbawiony fabrycznego opakowania - folia, jeżeli taką posiadał - nie został pozbawiony fabrycznego opakowania - pudełko, jeżeli takie posiadał - nie został w... 2018-10-12 INNE USŁUGI