www.uokik.gov.pl

Rejestr klauzul niedozwolonych

Do Rejestru wpisywane są postanowenia uznane za niedozwolone prawomocnym wyrokiem
Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentównumer postanowienia data wyroku sygnatura wyroku nazwa powoda nazwa pozwanego data wpisu branża

LP DATA WYROKU SYGNATURA SĄD POWÓD POZWANY POSTANOWIENIE NIEDOZWOLONE DATA WPISU BRANŻA
7168 2017-06-13 XVII AmC 1673/16 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Fundacja Aval z siedzibą w Warszawie Adam Kubarski - Akardo.pl Adam Kubarski Zdjęcia i opisy oferowanych produktów są przykładowe. Zespół Akardo.pl dokłada wszelkich starań aby były one sprawdzone. Nie odpowiadamy jednak za zmiany wprowadzone przez producentów oraz błędy w opisach i cenach 2018-10-25 HANDEL ELEKTRONICZNY
7167 2017-06-22 XVII AmC 1804/16 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Sebastian Bąk Remigiusz Szefliński - LED FLASH w Jeleniej Górze (…) zwracamy pieniądze za zakupiony przedmiot w ciągu 14 dni od otrzymania towaru 2018-10-25 HANDEL ELEKTRONICZNY
7166 2017-06-14 XVII AmC 598/15 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Fundacja Promesa z siedzibą w Gdyni Secret-Service Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie Secret Service Spółka z o.o. zastrzega sobie możliwość błędów w opisie produktów 2018-10-25 INNE USŁUGI
7165 2017-07-31 XVII AmC 1773/16 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Joanna Marciniak, Sylwia Lipińska, Jadwiga Pawlikowska, Władysława Hausmann, Katarzyna Panufnik, Agnieszka Wagner Cezary Proczkowski, Wojciech Proczkowski - CW-P s.c. Cezary Proczkowski i Wojciech Proczkowski Nie możemy zagwarantować, że wszystkie podane na stronie ceny są wolne od błędów 2018-10-25 HANDEL ELEKTRONICZNY
7164 2017-06-22 XVII AmC 1790/16 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Stowarzyszenie "AD BENE MERENTI" - BEZPIECZNY KONSUMENT w Makowie Mazowieckim Warszawska Fabryka Platerów HEFRA S.A. w Legnicy Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu oraz braku w kompletacji przesyłek będą rozpatrywane tylko w momencie odbioru towaru w obecności kuriera. Warunkiem przyjęcia tego typu reklamacji będzie spisanie wraz... 2018-10-25 HANDEL ELEKTRONICZNY
7163 2017-07-04 XVII AmC 1868/16 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Zbigniew Nowacki, Jadwiga Pawlikowska, Agnieszka Wagner, Sylwia Lipińska, Agnieszka Zglińska, Paweł Pyć, Joanna Marciniak, Katarzyna Panufnik, Iwar Hausmann, Władysława Hausmann, Piotr Marciniak TELE-TORNADO sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd we Wrocławiu właściwy dla siedziby firmy Tele-Tornado Sp. z o.o. prowadzącej sklep bambinos.pl 2018-10-25 HANDEL ELEKTRONICZNY
7162 2017-07-31 XVII AmC 1750/16 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Danuta Panufnik, Jacek Matusiak, Igor Wagner, Katarzyna Panufnik Anna Barwińska-Rybitwa - "ANIK" Anna Barwińska-Rybitwa W przypadku wątpliwości co do prawidłowości danych podanych w formularzu przez Zamawiającego, bajzelek.pl zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia takiego zamówienia 2018-10-22 HANDEL ELEKTRONICZNY
7161 2017-05-31 XVII AmC 1810/16 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Ziemowit Pająkowski PKP Intercity Spółka Akcyjna w Warszawie Nie podlegają zwrotowi należności za "bilet weekendowy" i "bilet podróżnika" przedłożone po upływie dwóch godzin od rozpoczęcia terminu ważności 2018-10-22 INNE USŁUGI
7160 2017-08-03 XVII AmC 1774/16 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Jadwiga Pawlikowska, Joanna Marciniak, Agnieszka Wagner, Władysława Hausmann, Katarzyna Panufnik Mariusz Więckowski, Antoni Surowiec - Expert Dekor s.c. Mariusz Więckowski, Antoni Surowiec Nabywca zobowiązany jest do sprawdzenia w obecności pracownika firmy spedycyjnej czy przesyłka nie posiada uszkodzeń mechanicznych powstałych w transporcie. Jeśli towar został uszkodzony podczas transportu pracownik spedytora sporządza... 2018-10-22 HANDEL ELEKTRONICZNY
7159 2017-06-22 XVII AmC 1661/16 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Tomasz Antosik, Monika Pawlikowska-Hausmann, Michał Chołys, Jerzy Maciejewski, Jacek Matusiak, Wiesława Musa, Jarosław Wagner, Stowarzyszenie Ochrony Konsumentów PATRONUS w Łodzi, Danuta Panufnik, Emil Hausmann DQ-PP Sp. z o.o. w Policach Spółka zastrzega sobie możliwość jednostronnej zmiany regulaminu sklepu w każdym czasie i bez podania przyczyny, informując o tym Klientów poprzez umieszczenie stosownego komunikatu w Sklepie 2018-10-22 HANDEL ELEKTRONICZNY