www.uokik.gov.pl

Rejestr klauzul niedozwolonych

Do Rejestru wpisywane są postanowenia uznane za niedozwolone prawomocnym wyrokiem
Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentównumer postanowienia data wyroku sygnatura wyroku nazwa powoda nazwa pozwanego data wpisu branża

LP DATA WYROKU SYGNATURA SĄD POWÓD POZWANY POSTANOWIENIE NIEDOZWOLONE DATA WPISU BRANŻA
7178 2017-07-13 XVII AmC 629/15 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Fundacja Promesa z siedzibą w Gdyni Konrad Sot - Superhaft Konrad Sot FABRYKA998.PL nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowe dostarczenie przesyłek przez pocztę oraz firmy kurierskie 2018-10-25 HANDEL ELEKTRONICZNY
7177 2017-07-13 XVII AmC 627/15 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Fundacja Promesa z siedzibą w Gdyni Konrad Sot - Superhaft Konrad Sot Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko i wyłącznie po sporządzeniu protokołu szkodowego podpisanego przez odbiorcę i dostawcę przesyłki 2018-10-25 HANDEL ELEKTRONICZNY
7176 2017-07-13 XVII AmC 624/15 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Fundacja Promesa z siedzibą w Gdyni Konrad Sot - Superhaft Konrad Sot FABRYKA998.PL zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego regulaminu bez uprzedzenia 2018-10-25 HANDEL ELEKTRONICZNY
7175 2015-09-17 XVII AmC 34011/13 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie Getin Noble Bank S.A. w Warszawie Bank, zgodnie z "Tabelą prowizji za czynności bankowe oraz opłat za inne czynności w obszarze Getin Banku" (Tabela), pobiera opłaty i prowizje za wykonanie czynności wynikających z umowy lub związanych z jej obsługą lub zmianą jak również... 2018-10-25 USŁUGI BANKOWE
7174 2017-07-07 XVII AmC 1799/16 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Fundacja Promesa z siedzibą w Gdyni Prószyński Media Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych ze stosowaniem niniejszego Regulaminu Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji jego postanowień 2018-10-25 HANDEL ELEKTRONICZNY
7173 2017-05-16 XVII AmC 956/16 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Robert Rusnak, Krzysztof Siwecki, Mateusz Nowakowski, Sandra Wójcik Robert Lindner - Uthopia Poland Robert Lindner Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu oraz braku towarów będą rozpatrywane tylko w momencie odbioru towaru w obecności spedytora. Warunkiem przyjęcia tego typu reklamacji będzie spisanie wraz z... 2018-10-25 HANDEL ELEKTRONICZNY
7172 2017-06-14 XVII AmC 599/15 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Fundacja Promesa z siedzibą w Gdyni Secret-Service Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie Firma nie ponosi odpowiedzialności za zdjęcia i opisy umieszczone przy poszczególnych produktach 2018-10-25 INNE USŁUGI
7171 2017-06-14 XVII AmC 597/15 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Fundacja Promesa z siedzibą w Gdyni Secret-Service Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych produktów i/lub przesyłki powstałych podczas transportu będą rozpatrywane pod warunkiem spisania w obecności osoby dostarczającej produkt protokołu reklamacyjnego w momencie dostawy produktu 2018-10-25 INNE USŁUGI
7170 2017-05-31 XVII AmC 552/16 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Danuta Kwiecień, Robert Rusnak, Anna Siwecka Małgorzata Łużyńska - F.H. Herbata Kwitnąca - Małgorzata Łużyńska Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie 2018-10-25 HANDEL ELEKTRONICZNY
7169 2017-06-14 XVII AmC 1688/16 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Sebastian Bąk Krzysztof Paszkowski - FORM POLSKA Krzysztof Paszkowski - THUROW Uszkodzenia mechaniczne zakupionego towaru będą uwzględniane tylko i wyłącznie, gdy przy odbiorze przesyłki zostanie sporządzony protokół szkody w obecności kuriera 2018-10-25 INNE USŁUGI