www.uokik.gov.pl

Rejestr klauzul niedozwolonych

Do Rejestru wpisywane są postanowenia uznane za niedozwolone prawomocnym wyrokiem
Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentównumer postanowienia data wyroku sygnatura wyroku nazwa powoda nazwa pozwanego data wpisu branża

LP DATA WYROKU SYGNATURA SĄD POWÓD POZWANY POSTANOWIENIE NIEDOZWOLONE DATA WPISU BRANŻA
7188 2017-09-18 XVII AmC 1269/16 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Agnieszka Wagner, Jadwiga Pawlikowska, Katarzyna Panufnik Tomasz Majewski - NET-GROUP Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 14 dni roboczych przelewem bankowym na konto wskazane przez Klienta lub przekazem pocztowym pod adresem wskazanym w Zamówieniu 2018-10-30 HANDEL ELEKTRONICZNY
7187 2017-09-13 XVII AmC 1153/15 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Fundacja Promesa z siedzibą w Gdyni Piotr Dzierżak - Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Filce.eu Piotr Dzierżak Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 r. (DZ.U. z 2000 r. Nr 22 poz. 271 z późniejszymi zmianami), Kupujący może odstąpić od umowy kupna (…) poprzez zwrot towaru w stanie niezmienionym (towar musi być dostarczony w oryginalnym opakowaniu -... 2018-10-30 HANDEL ELEKTRONICZNY
7186 2017-09-12 XVII AmC 1216/16 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Stowarzyszenie Konsumentów Libertas w Dębicy Aleksandra Markiewicz - Sportway w Bydgoszczy (…). Za przedmioty wartościowe oraz ubrania pozostawione w szatni, szafkach lub na terenie Klubu, SPORTWAY nie ponosi odpowiedzialności 2018-10-30 INNE USŁUGI
7185 2015-11-17 XVII AmC 66/15 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Wojciech Dobrzyński D.A.S. Towarzystwo Ubezpieczeń Ochrony Prawnej Spółka Akcyjna w Warszawie Umowa ubezpieczenia zawarta na okres co najmniej 1 roku przedłuża się na rok kolejny, jeżeli ubezpieczający lub ubezpieczyciel nie wypowie umowy poprzez złożenie pisemnego oświadczenia na co najmniej 6 tygodni przed upływem okresu... 2018-10-30 USŁUGI UBEZPIECZENIOWE
7184 2017-06-19 XVII AmC 1666/16 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Igor Wagner, Katarzyna Panufnik, Paweł Pyć, Jadwiga Pawlikowska, Sylwia Lipińska, Joanna Marciniak, Władysława Hausmann PMA House Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy 2018-10-30 HANDEL ELEKTRONICZNY
7183 2017-07-07 XVII AmC 1667/16 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Fundacja Aval z siedzibą w Warszawie Wojciech Gruszka - "Alians Usługi Informatyczne Wojciech Gruszka" W szczególnych przypadkach sprzedawca zastrzega sobie prawo nieprzyjęcia zamówienia do realizacji 2018-10-25 INNE USŁUGI
7182 2017-05-26 XVII AmC 224/16 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Danuta Kwiecień, Krzysztof Siwecki, Anna Siwecka, Robert Rusnak Anna Rydzińska, Wiesław Rydziński - Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "WANMAR" s.c. z siedzibą w Pucku Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze jest warunkiem koniecznym do uwzględnienia ewentualnych roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia lub też okradzenia przesyłki w transporcie 2018-10-25 SPRZEDAŻ KONSUMENCKA
7181 2016-06-15 XVII AmC 2926/14 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Jerzy Maciejewski, Stowarzyszenie Ochrony Konsumentów PATRONUS w Łodzi TARMAX Sp. z o.o. w Rzeszowie Reklamowany towar przesyłany do nas powinien być czysty. W przeciwnym wypadku zastrzegamy sobie prawo do odmówienia przyjęcia reklamacji. 2018-10-25 HANDEL ELEKTRONICZNY
7180 2017-08-31 XVII AmC 1042/15 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Fundacja Promesa z siedzibą w Gdyni Michał Oberda, Gabriela Oberda - MiG s.c. Michał Oberda i Gabriela Oberda Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko i wyłącznie po sporządzeniu protokołu szkodowego podpisanego przez odbiorcę i dostawcę przesyłki 2018-10-25 HANDEL ELEKTRONICZNY
7179 2017-07-13 XVII AmC 1381/16 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Danuta Siwecka, Marek Kwiecień, Szymon Wadowski, Arkadiusz Kuczkowski Piotr Pazdirko Sprzedawca jest uprawniony do zmiany niniejszego Regulaminu 2018-10-25 SPRZEDAŻ KONSUMENCKA