www.uokik.gov.pl

Rejestr klauzul niedozwolonych

Do Rejestru wpisywane są postanowenia uznane za niedozwolone prawomocnym wyrokiem
Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentównumer postanowienia data wyroku sygnatura wyroku nazwa powoda nazwa pozwanego data wpisu branża

LP DATA WYROKU SYGNATURA SĄD POWÓD POZWANY POSTANOWIENIE NIEDOZWOLONE DATA WPISU BRANŻA
7198 2017-08-21 XVII AmC 420/16 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Danuta Kwiecień, Szymon Wadowski, Anna Siwecka, Marek Kwiecień, Sandra Wójcik, Krzysztof Siwecki, Tomasz Kadłubowski, Danuta Siwecka Wojciech Madej - SHOP DENT Wojciech Madej Sklep nie zwraca kosztów dostawy i kosztów odesłania towaru 2018-10-30 HANDEL ELEKTRONICZNY
7197 2017-06-19 XVII AmC 1658/16 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Rafał Krysiak Grażyna Frąckiewicz - GF-Sport Grażyna Frąckiewicz Zwrócony towar powinien być w stanie nienaruszonym, w tym powinien być kompletny, w fabrycznym opakowaniu, nie może nosić śladów eksploatacji. 2018-10-30 HANDEL ELEKTRONICZNY
7196 2017-09-13 XVII AmC 1117/15 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Fundacja Promesa z siedzibą w Gdyni Monika Tomaszewska - MTM Monika Tomaszewska Właściciel sklepu internetowego dokłada wszelkich starań, aby opisy i dane techniczne umieszczonych w sklepie produktów/usług były zgodne z rzeczywistością. Nie ponosi jednak odpowiedzialności za błędne podanie parametrów i właściwości... 2018-10-30 HANDEL ELEKTRONICZNY
7195 2015-11-19 XVII AmC 13737/13 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów EWE Energia Sp. z o.o. w Międzyrzeczu W granicach określonych w § 2 OWU w przypadku opóźnienia wykonania przyłącza w stosunku do terminu ustalonego w Umowie, Klient może wezwać EWE energia w formie pisemnej do wykonania przyłącza, wyznaczając dodatkowy termin nie krótszy niż... 2018-10-30 DOSTAWA ENERGII, WODY, GAZU I CIEPŁA
7194 2016-07-08 XVII AmC 825/16 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Iwar Hausmann, Zbigniew Nowacki, Paweł Pyć, Agnieszka Zglińska Agnieszka Borzestowska - Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe "AGAJTEX" AGNIESZKA BORZESTOWSKA Zastrzegamy sobie prawo odmowy realizacji zamówień, wzbudzających wątpliwości 2018-10-30 HANDEL ELEKTRONICZNY
7193 2016-11-21 XVII AmC 1055/16 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Danuta Oświecińska Marcin Zobek - La Rochelle Marcin Zobek Odbierając towar Nabywca zobowiązany jest do sprawdzenia, czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji w przypadku uszkodzenia w transporcie jest spisanie przez pracownika firmy kurierskiej... 2018-10-30 HANDEL ELEKTRONICZNY
7192 2017-06-23 XVII AmC 938/16 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Sandra Wójcik, Danuta Kwiecień, Marek Kwiecień, Danuta Siwecka, Anna Siwecka, Robert Rusnak, Szymon Wadowski, Arkadiusz Kuczkowski BIO i EKO Sp. z o.o. w Katowicach Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego regulaminu w każdym momencie 2018-10-30 HANDEL ELEKTRONICZNY
7191 2017-09-19 XVII AmC 1087/15 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Fundacja Promesa z siedzibą w Gdyni Agnieszka Stanisz-Uziębło - "Herbaciane Ogrody" Reklamacja dotyczy uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko i wyłącznie po sporządzeniu protokołu szkodowego podpisanego przez odbiorcę Klienta i dostawcę przesyłki 2018-10-30 HANDEL ELEKTRONICZNY
7190 2017-02-09 XVII AmC 1740/16 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Sebastian Bąk Bartosz Piecuch - Bartosz Piecuch FASTBIT Sklep http://igusto.pl nie ponosi odpowiedzialności za szkodę lub utratę oczekiwanych korzyści w wyniku nieterminowej realizacji zamówienia, w szczególności za nieterminowe dostarczenie przesyłki przez firmę spedycyjną 2018-10-30 HANDEL ELEKTRONICZNY
7189 2017-03-08 VI ACa 1515/15 Sąd Apelacyjny w Warszawie - VI Wydział Cywilny Stowarzyszenie "Nostra Scutum" w Poznaniu Maciej Marciniak Datą zakupu jest data wystawiona na paragonie lub fakturze 2018-10-30 HANDEL ELEKTRONICZNY