www.uokik.gov.pl

Rejestr klauzul niedozwolonych

Do Rejestru wpisywane są postanowenia uznane za niedozwolone prawomocnym wyrokiem
Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentównumer postanowienia data wyroku sygnatura wyroku nazwa powoda nazwa pozwanego data wpisu branża

LP DATA WYROKU SYGNATURA SĄD POWÓD POZWANY POSTANOWIENIE NIEDOZWOLONE DATA WPISU BRANŻA
7208 2017-09-28 XVII AmC 113/16 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Jarosław Wagner, Jerzy Maciejewski, Michał Chołys, Tomasz Antosik, Emil Hausmann, Stowarzyszenie Ochrony Konsumentów PATRONUS z siedzibą w Łodzi, Wiesława Musa, Jacek Matusiak, Danuta Panufnik Sportowy Rowerowy Sp. z o.o. S.K.A. z siedzibą we Wrocławiu Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego 2018-10-31 INNE USŁUGI
7207 2017-08-10 XVII AmC 1550/16 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Jarosław Wagner, Stowarzyszenie Ochrony Konsumentów PATRONUS w Łodzi, Wiesława Musa, Jacek Matusiak, Emil Hausmann, Michał Chołys, Rafał Krysiak, Monika Pawlikowska-Hausmann, Jerzy Maciejewski, Tomasz Antosik Stimo Niedzielski spółka jawna z siedzibą w Krośnie W przypadku niemożności polubownego załatwienia sprawy właściwym do rozstrzygnięcia sporu będzie sąd właściwy dla miejsca siedziby Sprzedawcy 2018-10-31 HANDEL ELEKTRONICZNY
7206 2016-04-01 VI ACa 302/16 Sąd Apelacyjny w Warszawie - VI Wydział Cywilny Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów ENEA Operator Sp. z o.o. w Poznaniu 1.Jeżeli przyłączenie nie nastąpi z przyczyn wymienionych w ust. 1.2 i ust. 1.3 niniejszego paragrafu (tj. odmowy wydania przez właściwe organy administracyjne wymaganych decyzji lub nieuprawomocnienia się tych decyzji; nie uzyskania na zasadach... 2018-10-31 DOSTAWA ENERGII, WODY, GAZU I CIEPŁA
7205 2017-08-21 XVII AmC 1337/16 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Danuta Kwiecień, Szymon Wadowski, Anna Siwecka, Sandra Wójcik, Marek Kwiecień, Krzysztof Siwecki, Tomasz Kadłubowski, Danuta Siwecka Danuta Czapla - CZAPLA Danuta Czapla Po spełnieniu powyższych warunków Sprzedający zwróci Kupującemu kwotę zapłaty pomniejszoną o koszt przesyłki. W przypadku faktury VAT Sprzedający wystawi korektę faktury VAT - Kupujący odeśle ją po odpisaniu do firmy "Czapla". Po jej... 2018-10-31 HANDEL ELEKTRONICZNY
7204 2017-08-21 XVII AmC 1405/16 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Fundacja Aval z siedzibą w Warszawie Daniel Kłosowski - PPHU DEMI Daniel Kłosowski Dołożyliśmy starań, aby opisy i fotografie towarów były jak najpełniejsze i najdokładniejsze. Jednakże nie gwarantujemy, że są one kompletne i w pełni oddają wygląd towarów. Sklep www.demi-haft.pl zastrzega sobie prawo do ewentualnych... 2018-10-30 HANDEL ELEKTRONICZNY
7203 2017-08-07 XVII AmC 107/16 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Wiesława Musa, Monika Pawlikowska-Hausmann, Jerzy Maciejewski, Jarosław Wagner, Jacek Matusiak, Danuta Panufnik, Michał Chołys, Stowarzyszenie Ochrony Konsumentów PATRONUS w Łodzi, Emil Hausmann Flowerpoint Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łomiankach W terminie 7 dni od sprawdzenia towaru Sklep zwraca Klientowi zapłaconą kwotę, pomniejszoną o koszty realizacji zamówienia 2018-10-30 HANDEL ELEKTRONICZNY
7202 2017-06-06 XVII AmC 58/16 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Danuta Siwecka, Tomasz Kadłubowski, Krzysztof Siwecki, Sandra Wójcik, Marek Kwiecień, Anna Siwecka. Szymon Wadowski, Danuta Kwiecień Adrian Wolniewicz - "Beryl" Adrian Wolniewicz Perfumeria www.nutaperfum.pl zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu 2018-10-30 HANDEL ELEKTRONICZNY
7201 2017-05-09 XVII AmC 1345/16 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Wiesława Musa Scandinavian Fashion Spółka z o.o. z siedzibą w Białymstoku Zgodnie z ustawą 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U z 2000 r. nr 22, poz. 271) klient może zrezygnować z towaru kupionego w naszym sklepie... 2018-10-30 HANDEL ELEKTRONICZNY
7200 2017-08-07 XVII AmC 379/16 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Danuta Panufnik, Jacek Matusiak, Jarosław Wagner, Tomasz Antosik, Michał Chołys, Wiesława Musa, Jerzy Maciejewski, Monika Pawlikowska-Hausmann, Stowarzyszenie Ochrony Konsumentów PATRONUS w Łodzi, Emil Hausmann Markstein Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji wartość zamówionych towarów zostanie zwrócona na konto Kupującego w ciągu 14 dni roboczych przelewem bankowym albo na kartę w przypadku kiedy płatność była kartą 2018-10-30 HANDEL ELEKTRONICZNY
7199 2017-09-18 XVII AmC 1013/16 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Tomasz Antosik Mariusz Wałachowski - HYDRO-MAR Mariusz Wałachowski Koszt dostawy i odesłania towaru nie podlega zwrotowi 2018-10-30 HANDEL ELEKTRONICZNY