www.uokik.gov.pl

Rejestr klauzul niedozwolonych

Do Rejestru wpisywane są postanowenia uznane za niedozwolone prawomocnym wyrokiem
Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentównumer postanowienia data wyroku sygnatura wyroku nazwa powoda nazwa pozwanego data wpisu branża

LP DATA WYROKU SYGNATURA SĄD POWÓD POZWANY POSTANOWIENIE NIEDOZWOLONE DATA WPISU BRANŻA
7248 2017-10-24 XVII AmC 1161/15 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Fundacja Promesa z siedzibą w Gdyni Robin Tomala - TT CARS Tomala Robin Gwarancja (…) nie obowiązują, gdy produkt dotknięty jest uszkodzeniami mechanicznymi pochodzenia zwenętrznego 2018-11-15 HANDEL ELEKTRONICZNY
7247 2017-10-16 XVII AmC 380/16 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Piotr Marciniak, Daria Krysiak, Agnieszka Zglińska, Sylwia Lipińska, Zbigniew Nowacki, Paweł Pyć, Agnieszka Mielecka, Marianna Farbicka, Teresa Krysiak, Joanna Marciniak, Katarzyna Panufnik, Agnieszka Wagner MARINCO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (dawniej: XADO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie) Mimo zachowania należytej staranności w ofercie prezentowanej na www.xado.pl mogą wystąpić błędy, które nie mogą być podstawą roszczeń wobec Sprzedawcy 2018-11-15 HANDEL ELEKTRONICZNY
7246 2017-10-02 XVII AmC 1028/16 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Jerzy Maciejewski, Monika Pawlikowska-Hausmann, Tomasz Antosik, Wiesława Musa, Stowarzyszenie Ochrony Konsumentów PATRONUS w Łodzi Dominik Ignatczyk, Łukasz Ignatczyk, Wincenty Ignatczyk - Warmel Zawiesia Dźwignicowe s.c. Dominik Ignatczyk, Łukasz Ignatczyk, Wincenty Ignatczyk Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówień wzbudzających wątpliwości 2018-11-15 INNE USŁUGI
7245 2017-10-24 XVII AmC 1133/15 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Fundacja Promesa z siedzibą w Gdyni Maciej Przybył - MAMAX Maciej Przybył Militariamax.pl nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowe dostarczenie przesyłek przez pocztę oraz inne firmy kurierskie 2018-11-15 HANDEL ELEKTRONICZNY
7244 2017-09-26 XVII AmC 713/16 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Krzysztof Siwecki, Halina Kuczkowska Anna Duda - "Rowery Embassy" w Warszawie Podstawą do złożenia reklamacji dotyczącej uszkodzeń mechanicznych towarów jest sprawdzenie zawartości przesyłki w obecności pracownika firmy kurierskiej w chwili dostarczenia oraz sporządzenie protokołu reklamacyjnego. W przypadku... 2018-11-15 HANDEL ELEKTRONICZNY
7243 2017-09-21 XVII AmC 295/16 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Maciej Nowakowski, Danuta Kwiecień, Danuta Siwecka, Aneta Czapska, Arkadiusz Kuczkowski, Halina Kuczkowska, Anna Siwecka, Robert Rusnak, Krzysztof Siwecki Marta Marcinkiewicz - Salonik Pik.pl we Wrocławiu Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych oraz braku towarów, powstałych podczas transportu, będą rozpatrywane tylko w momencie odbioru towaru w obecności spedytora. Warunkiem przyjęcia tego typu reklamacji będzie spisanie wraz z... 2018-11-15 HANDEL ELEKTRONICZNY
7242 2014-10-07 XVII AmC 41012/13 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Pszczółka Piechoccy sp. j. w Bydgoszczy Pożyczkodawca na wypadek braku kontaktu z pożyczkobiorcą § 5 pkt 5 i 7 OWU Pszczółka Piechoccy Spółka Jawna i wystąpienia przesłanek związanych z niewykonaniem postanowień umownych zgodnie z § 2 pkt 1 i § 5 pkt 2, po zakończeniu... 2018-11-15 USŁUGI FINANSOWE
7241 2014-10-07 XVII AmC 41012/13 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Pszczółka Piechoccy sp. j. w Bydgoszczy Koszta windykacyjne obejmują: (…) b. ustalenie miejsca pracy, koszt 150 zł, c. Ustalenie miejsca pobytu, koszt 150 zł 2018-11-15 USŁUGI FINANSOWE
7240 2014-10-07 XVII AmC 41012/13 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Pszczółka Piechoccy sp. j. w Bydgoszczy Koszta prewencyjne obejmują "(…) d. wezwanie pracodawcy do dokonywania potrąceń z art. 91 kp wysłane po upływie 42 dni po terminie płatności koszt 50.00 zł. Koszta windykacyjne obejmują: (…) f.... 2018-11-15 USŁUGI FINANSOWE
7239 2014-10-07 XVII AmC 41012/13 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Pszczółka Piechoccy sp. j. w Bydgoszczy Koszta prewencyjne obejmują: (…) c. wezwanie do wydania przedmiotu przewłaszczenia wysyłane po upływie 16 dni po terminie płatności 50,00 zł, Koszta windykacyjne obejmują: (…) e.wezwanie do wydania przedmiotu przewłaszczenia... 2018-11-15 USŁUGI FINANSOWE