www.uokik.gov.pl

Rejestr klauzul niedozwolonych

Do Rejestru wpisywane są postanowienia uznane za niedozwolone prawomocnym wyrokiem
Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentównumer postanowienia data wyroku sygnatura wyroku nazwa powoda nazwa pozwanego data wpisu branża

LP DATA WYROKU SYGNATURA SĄD POWÓD POZWANY POSTANOWIENIE NIEDOZWOLONE DATA WPISU BRANŻA
7766 2019-01-30 XVII AmC 7/18 Sąd Okręgowy w Warszawie - XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Anna Siwecka, Halina Kuczkowska, Danuta Kwiecień, Robert Rusnak, Arkadiusz Kuczkowski, Danuta Siwecka Telewizja Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie "Sklep zastrzega sobie prawo wprowadzania jednostronnych zmian do niniejszego regulaminu. Zmiany obowiązują od momentu opublikowania ich na stronie internetowej Sklepu internetowego: sklep.tvp.pl" 2021-05-28 INNE USŁUGI
7765 2013-07-25 XVII AmC 9803/12 Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Panek S.A w Lublinie "Najemca wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w związku z rezerwacją, wynajmem samochodu (...) oraz do celów marketingowych zgodnie z ustawą o ochronie d.o" 2021-03-17 INNE USŁUGI
7764 2013-07-25 XVII AmC 9803/12 Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Panek S.A w Lublinie "Pozostałe kary umowne: v) inne nie wymienione wyżej braki w wyposażeniu samochodu - 2000 zł" 2021-03-17 INNE USŁUGI
7763 2013-07-25 XVII AmC 9803/12 Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Panek S.A w Lublinie "Najemca ponosi odpowiedzialność w pełnej wysokości szkody w następujących przypadkach: (...) b) uszkodzenia wnętrza samochodu, opony, felgi, lusterka, wycieraczki, anteny, pozostawienie trwałych plam, c) prowadzenia samochodu w stanie... 2021-03-17 INNE USŁUGI
7762 2013-07-25 XVII AmC 9803/12 Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Panek S.A w Lublinie "Opłata za wynajem i opłaty dodatkowe nie są zwracane w przypadku wcześniejszego zwrotu samochodu" 2021-03-17 INNE USŁUGI
7761 2013-07-25 XVII AmC 9803/12 Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Panek S.A w Lublinie "W przypadku, gdy szkoda nie wystąpiła z winy najemcy i ... (nie dotyczy kradzieży), celem uniknięcia odpowiedzialności przewidzianej w pkt 75 najemca ma obowiązek w terminie 7 dni od daty zdarzenia dostarczyć Wynajmującemu pisemne i... 2021-03-17 INNE USŁUGI
7760 2013-07-25 XVII AmC 9803/12 Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Panek S.A w Lublinie "z zastrzeżeniem punktu 32, 74, 76 Najemca w wypadku uszkodzenia lub kradzieży samochodu ponosi karę umowną określoną w pkt. 75" 2021-03-17 INNE USŁUGI
7759 2013-07-25 XVII AmC 9803/12 Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Panek S.A w Lublinie "Ewentualne wątpliwości co do stanu paliwa Najemca powinien zgłosić do 5 km od rozpoczęcia jazdy, w przeciwnym razie reklamacje nie będą uwzględniane" 2021-03-17 INNE USŁUGI
7758 2020-02-04 XVII AmC 20099/13 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Maria Wojciechowska, Justyna Wojciechowska Pozabankowe Centrum Finansowe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim "Wszelka korespondencja wysyłana przez Pożyczkodawcę na adres zamieszkania podany w umowie oraz na e-mail zostaje uznana za skutecznie doręczoną. Zmiana adresu e-mail oraz adresu zamieszkania musi być dostarczona do Pożyczkodawcy osobiście... 2020-09-07 USŁUGI FINANSOWE
7757 2020-02-04 XVII AmC 20099/13 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Maria Wojciechowska, Justyna Wojciechowska Pozabankowe Centrum Finansowe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim "W przypadku opóźnień Pożyczkobiorcy w spłacie pożyczki Pożyczkodawca ma prawo raz dziennie telefonicznie upomnieć Pożyczkobiorcę do spłaty pożyczki. Za każdy telefon do Pożyczkobiorcy Pożyczkodawca nalicza opłatę w wysokości 100... 2020-09-07 USŁUGI FINANSOWE