www.uokik.gov.pl

Rejestr klauzul niedozwolonych

Do Rejestru wpisywane są postanowenia uznane za niedozwolone prawomocnym wyrokiem
Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentównumer postanowienia data wyroku sygnatura wyroku nazwa powoda nazwa pozwanego data wpisu branża

LP DATA WYROKU SYGNATURA SĄD POWÓD POZWANY POSTANOWIENIE NIEDOZWOLONE DATA WPISU BRANŻA
7258 2014-07-08 XVII AmC 2/14 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Wojciech Kamieński Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie "WARTA" spółka akcyjna w Warszawie (dawniej HDI - Gerling Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. w Warszawie) Z zastrzeżeniem postanowień ust. 2 i 3 Gerling Polska Życie podejmie decyzję w przedmiocie zgody lub odmowy udzielenia zgody na częściowy wykup ubezpieczenia w terminie 5 (pięciu) dni roboczych od otrzymania wniosku Ubezpieczającego. W razie... 2018-11-16 USŁUGI UBEZPIECZENIOWE
7257 2014-07-08 XVII AmC 2/14 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Wojciech Kamieński Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie "WARTA" spółka akcyjna w Warszawie (dawniej HDI - Gerling Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. w Warszawie) Minimalna wartość indywidualnego rachunku po dokonaniu częściowego wykupu i pobraniu opłaty za wykup wynosi 5000 (pięć tysięcy złotych) 2018-11-16 USŁUGI UBEZPIECZENIOWE
7256 2014-07-08 XVII AmC 2/14 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Wojciech Kamieński Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie "WARTA" spółka akcyjna w Warszawie (dawniej HDI - Gerling Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. w Warszawie) Częściowy wykup przez umorzenie niektórych jednostek zapisanych na indywidualnym rachunku (częściowy wykup ubezpieczenia) może nastąpić jedynie za zgodą Gerling Polska Życie 2018-11-16 USŁUGI UBEZPIECZENIOWE
7255 2014-07-08 XVII AmC 2/14 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Wojciech Kamieński Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie "WARTA" spółka akcyjna w Warszawie (dawniej HDI - Gerling Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. w Warszawie) Kwoty wykupu określone w niniejszym rozdziale wypłaca się w dniu płatności wykupu. Dzień płatności wykupu ustala Gerling Polska Życie, z tym, że nie może on wypaść później niż 30 (trzydziestego) dnia, licząc od dnia doręczenia Gerling... 2018-11-16 USŁUGI UBEZPIECZENIOWE
7254 2014-07-08 XVII AmC 2/14 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Wojciech Kamieński Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie "WARTA" spółka akcyjna w Warszawie (dawniej HDI - Gerling Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. w Warszawie) Dzień wykupu ustala Gerling Polska Życie, z tym że nie może on wypadać później niż 5 (piątego) dnia roboczego, licząc od dnia doręczenia Gerling Polska Życie wniosku o wykup 2018-11-16 USŁUGI UBEZPIECZENIOWE
7253 2017-06-22 XVII AmC 1758/16 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Sebstian Bąk Bartosz Kosiorek - JDK TRADE Bartosz Kosiorek w Warszawie Zwracany towar należy odsyłać razem z otrzymaną wraz z nim fakturą lub paragonem 2018-11-16 HANDEL ELEKTRONICZNY
7252 2017-11-06 XVII AmC 1257/16 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Jarosław Wagner, Stowarzyszenie Ochrony Konsumentów PATRONUS w Łodzi, Danuta Panufnik, Jacek Matusiak, Emil Hausmann Magdalena Kalinowska - ekomaluch Magdalena Kalinowska Warunkiem odstąpienia od umowy jest odesłanie nieużywanego, niezniszczonego, oryginalnie zapakowanego towaru wraz z nieoderwanymi metkami, pisemnym oświadczeniem i dowodem zakupu 2018-11-16 HANDEL ELEKTRONICZNY
7251 2017-11-06 XVII AmC 1251/16 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Wiesława Musa, Michał Chołys, Tomasz Antosik, Monika Pawlikowska-Hausmann, Jerzy Maciejewski Magdalena Kalinowska - ekomaluch Magdalena Kalinowska Sklep nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowe dostarczenie przesyłek przez Pocztę Polską oraz firmę kurierską oraz za uszkodzenia przesyłki powstałe w czasie transportu 2018-11-15 HANDEL ELEKTRONICZNY
7250 2017-11-06 XVII AmC 990/16 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Stowarzyszenie Ochrony Konsumentów PATRONUS w Łodzi, Wiesława Musa, Monika Pawlikowska-Hausmann SPORTOWY ROWEROWY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą we Wrocławiu Odesłany towar nie może nosić żadnych śladów użytkowania, powinien posiadać fabryczne opakowanie oraz metki, w innym przypadku towar zostanie odesłany do klienta na jego koszt 2018-11-15 INNE USŁUGI
7249 2017-10-02 XVII AmC 1643/16 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Jerzy Maciejewski, Tomasz Antosik, Michał Chołys, Monika Pawlikowska-Hausmann, Wiesława Musa Bartłomiej Bardon - JUST FUN Bartłomiej Bardon Firma JUST FUN S.C. zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji złożonej za pomocą poczty konwencjonalnej lub elektronicznej i udzielenia na podany przez Zamawiającego adres pocztowy lub e-mail informacji o sposobie jej załatwienia w ciągu 31... 2018-11-15 INNE USŁUGI