www.uokik.gov.pl

Rejestr klauzul niedozwolonych

Do Rejestru wpisywane są postanowenia uznane za niedozwolone prawomocnym wyrokiem
Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentównumer postanowienia data wyroku sygnatura wyroku nazwa powoda nazwa pozwanego data wpisu branża

LP DATA WYROKU SYGNATURA SĄD POWÓD POZWANY POSTANOWIENIE NIEDOZWOLONE DATA WPISU BRANŻA
7254 2014-07-08 XVII AmC 2/14 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Wojciech Kamieński Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie "WARTA" spółka akcyjna w Warszawie (dawniej HDI - Gerling Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. w Warszawie) Dzień wykupu ustala Gerling Polska Życie, z tym że nie może on wypadać później niż 5 (piątego) dnia roboczego, licząc od dnia doręczenia Gerling Polska Życie wniosku o wykup 2018-11-16 USŁUGI UBEZPIECZENIOWE
7253 2017-06-22 XVII AmC 1758/16 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Sebstian Bąk Bartosz Kosiorek - JDK TRADE Bartosz Kosiorek w Warszawie Zwracany towar należy odsyłać razem z otrzymaną wraz z nim fakturą lub paragonem 2018-11-16 HANDEL ELEKTRONICZNY
7252 2017-11-06 XVII AmC 1257/16 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Jarosław Wagner, Stowarzyszenie Ochrony Konsumentów PATRONUS w Łodzi, Danuta Panufnik, Jacek Matusiak, Emil Hausmann Magdalena Kalinowska - ekomaluch Magdalena Kalinowska Warunkiem odstąpienia od umowy jest odesłanie nieużywanego, niezniszczonego, oryginalnie zapakowanego towaru wraz z nieoderwanymi metkami, pisemnym oświadczeniem i dowodem zakupu 2018-11-16 HANDEL ELEKTRONICZNY
7251 2017-11-06 XVII AmC 1251/16 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Wiesława Musa, Michał Chołys, Tomasz Antosik, Monika Pawlikowska-Hausmann, Jerzy Maciejewski Magdalena Kalinowska - ekomaluch Magdalena Kalinowska Sklep nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowe dostarczenie przesyłek przez Pocztę Polską oraz firmę kurierską oraz za uszkodzenia przesyłki powstałe w czasie transportu 2018-11-15 HANDEL ELEKTRONICZNY
7250 2017-11-06 XVII AmC 990/16 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Stowarzyszenie Ochrony Konsumentów PATRONUS w Łodzi, Wiesława Musa, Monika Pawlikowska-Hausmann SPORTOWY ROWEROWY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą we Wrocławiu Odesłany towar nie może nosić żadnych śladów użytkowania, powinien posiadać fabryczne opakowanie oraz metki, w innym przypadku towar zostanie odesłany do klienta na jego koszt 2018-11-15 INNE USŁUGI
7249 2017-10-02 XVII AmC 1643/16 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Jerzy Maciejewski, Tomasz Antosik, Michał Chołys, Monika Pawlikowska-Hausmann, Wiesława Musa Bartłomiej Bardon - JUST FUN Bartłomiej Bardon Firma JUST FUN S.C. zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji złożonej za pomocą poczty konwencjonalnej lub elektronicznej i udzielenia na podany przez Zamawiającego adres pocztowy lub e-mail informacji o sposobie jej załatwienia w ciągu 31... 2018-11-15 INNE USŁUGI
7248 2017-10-24 XVII AmC 1161/15 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Fundacja Promesa z siedzibą w Gdyni Robin Tomala - TT CARS Tomala Robin Gwarancja (…) nie obowiązują, gdy produkt dotknięty jest uszkodzeniami mechanicznymi pochodzenia zwenętrznego 2018-11-15 HANDEL ELEKTRONICZNY
7247 2017-10-16 XVII AmC 380/16 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Piotr Marciniak, Daria Krysiak, Agnieszka Zglińska, Sylwia Lipińska, Zbigniew Nowacki, Paweł Pyć, Agnieszka Mielecka, Marianna Farbicka, Teresa Krysiak, Joanna Marciniak, Katarzyna Panufnik, Agnieszka Wagner MARINCO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (dawniej: XADO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie) Mimo zachowania należytej staranności w ofercie prezentowanej na www.xado.pl mogą wystąpić błędy, które nie mogą być podstawą roszczeń wobec Sprzedawcy 2018-11-15 HANDEL ELEKTRONICZNY
7246 2017-10-02 XVII AmC 1028/16 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Jerzy Maciejewski, Monika Pawlikowska-Hausmann, Tomasz Antosik, Wiesława Musa, Stowarzyszenie Ochrony Konsumentów PATRONUS w Łodzi Dominik Ignatczyk, Łukasz Ignatczyk, Wincenty Ignatczyk - Warmel Zawiesia Dźwignicowe s.c. Dominik Ignatczyk, Łukasz Ignatczyk, Wincenty Ignatczyk Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówień wzbudzających wątpliwości 2018-11-15 INNE USŁUGI
7245 2017-10-24 XVII AmC 1133/15 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Fundacja Promesa z siedzibą w Gdyni Maciej Przybył - MAMAX Maciej Przybył Militariamax.pl nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowe dostarczenie przesyłek przez pocztę oraz inne firmy kurierskie 2018-11-15 HANDEL ELEKTRONICZNY