www.uokik.gov.pl

Rejestr klauzul niedozwolonych

Do Rejestru wpisywane są postanowenia uznane za niedozwolone prawomocnym wyrokiem
Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentównumer postanowienia data wyroku sygnatura wyroku nazwa powoda nazwa pozwanego data wpisu branża

LP DATA WYROKU SYGNATURA SĄD POWÓD POZWANY POSTANOWIENIE NIEDOZWOLONE DATA WPISU BRANŻA
7328 2018-01-08 XVII AmC 1760/15 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Kamil Świętoń LUX EXPRESS POLSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie 6.1. Imię i nazwisko, data odjazdu oraz godzina mogą zostać zmienione w biurze obsługi klienta przed odjazdem; w takim wypadku należy uiścić różnice w cenie do biletu standardowego. Do ceny biletu może zostać dodana opłata za dodatkową... 2018-11-26 INNE USŁUGI
7327 2018-01-08 XVII AmC 1760/15 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Kamil Świętoń LUX EXPRESS POLSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie 5.8. W celu dokonania innych zmian na Bilecie, Pasażer jest zobowiązany do nabycia nowego Biletu 2018-11-26 INNE USŁUGI
7326 2018-01-08 XVII AmC 1760/15 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Kamil Świętoń LUX EXPRESS POLSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie 5.7. W przypadku, jeżeli cena nowgo biletu jest niższa niż wskazana na oryginalnym Bilecie, różnica cen nie podlega wyrównaniu 2018-11-26 INNE USŁUGI
7325 2018-01-08 XVII AmC 1760/15 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Kamil Świętoń LUX EXPRESS POLSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie 5.4. Dokonanie zmiany daty i godziny odjazdu, imienia i nazwiska Pasażera możliwe jest w agencjach sprzedaży biletów Lux Express (punkt 4.1.1.) lub przez infolinię Lux Express. U autoryzowanych dystrybutorów dokonanie zmian możliwe jest... 2018-11-26 INNE USŁUGI
7324 2018-01-08 XVII AmC 1760/15 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Kamil Świętoń LUX EXPRESS POLSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie 5.1.1. Na trasach krajowych nie ma możliwości dokonywania zmian na biletach.W przypadku, takiej konieczności, bilet oryginalny jest zwracany zgodnie z obowiązującym regulaminem sprzedaży po czym Pasażerowi sprzedawany jest nowy bilet. 2018-11-26 INNE USŁUGI
7323 2018-01-08 XVII AmC 1760/15 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Kamil Świętoń LUX EXPRESS POLSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie 4.6. Pasażer jest zobowiązany do pokrycia kosztów związanych ze zwrotem biletu na przejazd 2018-11-26 INNE USŁUGI
7322 2018-01-08 XVII AmC 1760/15 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Kamil Świętoń LUX EXPRESS POLSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie 4.3.1. Bilety można zwrócić nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem dnia planowanej podróży, wskazanym w treści oryginalnego biletu. Przewoźnik zwróci 80% początkowej ceny biletu […] 4.3.2.... 2018-11-26 INNE USŁUGI
7321 2018-01-08 XVII AmC 1760/15 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Kamil Świętoń LUX EXPRESS POLSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie 4.1. Bilet podlega zwrotowi jedynie miejscu, w którym został nabyty: 4.1.1. w kasach Lux Express […] 4.1.1.5 w Polsce: Lux Express Polska Sp. z o.o., Warszawa, ul. Nowogrodzka... 2018-11-26 INNE USŁUGI
7320 2017-03-06 XVII AmC 108/16 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Jerzy Partyka Piotr Brewczyński, Tomasz Górewicz - YEAH! NOT s.c. Piotr Brewczyński i Tomasz Górewicz W przypadku rozbieżności lub sporów dotyczących postanowień regulaminu, Strony zobowiązują się do rozwiązania ich na drodze polubownej. W przypadku gdyby starania te nie przyniosły rezultatu sądem właściwym dla rozstrzygnięcia sporu... 2018-11-26 INNE USŁUGI
7319 2018-01-16 XVII AmC 1825/15 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Fundacja Promesa w likwidacji z siedzibą w Gdyni (poprzednio: Fundacja Promesa z siedzibą w Gdyni) Mayfly Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie 2018-11-26 HANDEL ELEKTRONICZNY