www.uokik.gov.pl

Rejestr klauzul niedozwolonych

Do Rejestru wpisywane są postanowienia uznane za niedozwolone prawomocnym wyrokiem
Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentównumer postanowienia data wyroku sygnatura wyroku nazwa powoda nazwa pozwanego data wpisu branża

LP DATA WYROKU SYGNATURA SĄD POWÓD POZWANY POSTANOWIENIE NIEDOZWOLONE DATA WPISU BRANŻA
7376 2018-07-25 VII AGa 1067/18 Sąd Apelacyjny w Warszawie-VII Wydział Gospodarczy Sebastian Bąk Agencja Projektowa "A-4" Smaga i wspólnicy Spółka jawna z siedzibą w Nowym Sączu Właściciel sklepu zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany postanowień niniejszego regulaminu w każdej chwili i bez konieczności uzasadniania przyczyny 2018-12-07 INNE USŁUGI
7375 2018-07-12 XVII AmC 715/16 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Danuta Kwiecień, Robert Rusnak, Anna Siwecka, Krzysztof Siwecki, Edyta Nowakowska Piotr Marton - Matrix Cena zwracana jest w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania przez Właściciela sklepu odesłanego towaru wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy, po spełnieniu warunków odstąpienia. Koszty wysyłki nie są zwracane 2018-12-07 HANDEL ELEKTRONICZNY
7374 2017-02-27 XVII AmC 1604/16 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Marek Kwiecień Dariusz Sugajski - Z.P.H. Darland Zgodnie z Ustawą z dn. 2.03.2000 r. (Dz.U. z 2000 r. Nr 22, poz. 271 z późniejszymi zmianami) O ochronie praw konsumentów - Klient, który zakupił towar poza lokalem oferującego go przedsiębiorstwa ma prawo odstąpić od umowy kupna w terminie... 2018-12-07 HANDEL ELEKTRONICZNY
7373 2016-07-04 XVII AmC 691/16 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Jerzy Partyka Grzegorz Zieliński - PHU Szron Złożenie zamówienia w sklepie internetowym www.szron.com.pl jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu 2018-12-07 HANDEL ELEKTRONICZNY
7372 2018-07-04 XVII AmC 1246/16 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Stowarzyszenie "AD BENE MERENTI - BEZPIECZNY KONSUMENT" w Makowie Mazowieckim Mariusz Zioło - QUALITUS P.W. Mariusz Zioło Przyjęcie przez Klienta przesyłki bez zastrzeżeń powoduje wygaśnięcie roszczeń z tytułu ubytku lub uszkodzenia 2018-12-07 HANDEL ELEKTRONICZNY
7371 2017-03-03 XVII AmC 1271/16 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Marek Kwiecień, Danuta Siwecka, Krzysztof Siwecki, Szymon Wadowski, Sandra Wójcik Joanna Olesińska - P.P.H.U. ZOJO Zwracany towar należy odesłać razem z otrzymanym wraz z nim paragonem 2018-12-07 HANDEL ELEKTRONICZNY
7370 2016-08-23 XVII AmC 1194/15 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Fundacja Promesa w Gdyni Tadeusz Pytko - Glikol.com Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem uwzględniania ewentualnych roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie 2018-12-07 HANDEL ELEKTRONICZNY
7369 2016-08-23 XVII AmC 1194/15 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Fundacja Promesa w Gdyni Tadeusz Pytko - Glikol.com Gwarancja […] nie obowiązuje, gdy produkt dotknięty jest uszkodzeniami mechanicznymi pochodzenia zewnętrznego 2018-12-07 HANDEL ELEKTRONICZNY
7368 2017-09-21 XVII AmC 365/16 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Danuta Siwecka, Sandra Wójcik, Szymon Wadowski, Marek Kwiecień, Krzysztof Siwecki Torf-Corporation-Fabryka Leków Sp. z o.o. z siedzibą w Kątach Wrocławskich Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu Sklepu TOŁPA.PL. Wszelkie zmiany regulaminu obowiązują od daty publikacji na stronie www.sklep.tolpa.pl 2018-12-05 HANDEL ELEKTRONICZNY
7367 2018-06-29 VII AGa 895/18 Sąd Apelacyjny w Warszawie - VII Wydział Gospodarczy Sebastian Bąk Aneta Izydorczyk - Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "A&D" Aneta Izydorczyk z siedzibą w Helenowie Drugim Odbierając towar Nabywca jest zobowiązany do sprawdzenia, czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu. Warunkiem rozpatrzenia ewentualnej reklamacji jest spisanie w obecności pracownika Poczty Polskiej Protokołu Reklamacji 2018-12-05 SPRZEDAŻ KONSUMENCKA