www.uokik.gov.pl

Rejestr klauzul niedozwolonych

Do Rejestru wpisywane są postanowenia uznane za niedozwolone prawomocnym wyrokiem
Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentównumer postanowienia data wyroku sygnatura wyroku nazwa powoda nazwa pozwanego data wpisu branża

LP DATA WYROKU SYGNATURA SĄD POWÓD POZWANY POSTANOWIENIE NIEDOZWOLONE DATA WPISU BRANŻA
7338 2016-06-22 XVII AmC 9/14 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Marcin Machyński Rainbow Tours Spółka Akcyjna w Łodzi Uczestnik może domagać się rekompensaty w odpowiednim stosunku i proporcji do tego, jakie warunki były zagwarantowane przy ustaleniu całej wartości imprezy, a nie zostały zrealizowane 2018-11-30 TURYSTYKA
7337 2015-12-21 XVII AmC 15096/13 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Barbara Janicka Robert Lulkowicz - POLdeck WPC Robert Lulkowicz w Poznaniu Sklep może odmówić realizacji zamówienia, którego rzetelności nie udało się potwierdzić 2018-11-30 HANDEL ELEKTRONICZNY
7336 2018-01-11 XVII AmC 1505/15 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Fundacja Promesa w likwidacji z siedzibą w Gdyni Jolanta Graczyk - NOVELLA Podstawą rozpatrywania spraw reklamacyjnych jest dowód sprzedaży w postaci paragonu fiskalnego lub faktury VAT 2018-11-30 HANDEL ELEKTRONICZNY
7335 2017-10-24 XVII AmC 133/16 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Danuta Siwecka, Krzysztof Siwecki, Marek Kwiecień, Sandra Wójcik, Anna Siwecka, Danuta Kwiecień, Szymon Wadowski Paweł Kulesza - Nail-Center Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu 2018-11-30 SPRZEDAŻ KONSUMENCKA
7334 2018-02-19 XVII AmC 1782/16 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Daniel Kadłubowski Witold Karbowski - Firma Produkcyjno Handlowa PAK Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru. Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 7 dni roboczych przelewem bankowym na konto wskazane przez klienta lub przekazem pocztowym pod adresem wskazanym w zamówieniu. Koszt dostawy i odesłania towaru... 2018-11-30 HANDEL ELEKTRONICZNY
7333 2016-04-01 XVII AmC 1859/14 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Artur Bruski Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia S.A. z siedzibą w Sopocie W sytuacji, gdy suma ubezpieczenia nie została ustalona w zgodzie z § 15 ust. 1 i ust. 3-5 Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Autocasco, za wartość rynkową pojazdu w trakcie okresu ubezpieczenia przyjmuje się wartość rynkową z dnia zawarcia... 2018-11-30 USŁUGI UBEZPIECZENIOWE
7332 2016-04-01 XVII AmC 1859/14 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Artur Bruski Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia S.A. z siedzibą w Sopocie Na podstawie niniejszej klauzuli, z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia pojazdów mechanicznych od utraty, zniszczenia lub uszkodzenia (Autocasco), za opłatą dodatkowej składki ubezpieczenia... 2018-11-30 USŁUGI UBEZPIECZENIOWE
7331 2018-01-08 XVII AmC 1760/15 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Kamil Świętoń LUX EXPRESS POLSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie 6.5. Przystanek docelowy zaznaczony na bilecie może być zmieniony na inny przystanek, tylko w tym samym mieście. Zmiany mogą być dokonane, jeżeli Pasażer poinformuje Biuro Obsługi Klienta Lux Express co najmniej 1 godzinę przed odjazdem 2018-11-26 INNE USŁUGI
7330 2018-01-08 XVII AmC 1760/15 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Kamil Świętoń LUX EXPRESS POLSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie 6.3. Bilety są bezzwrotne. Na polskich trasach krajowych bilety mogą być zwracane zgodnie z punktem 4.3.4.1. 2018-11-26 INNE USŁUGI
7329 2018-01-08 XVII AmC 1760/15 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Kamil Świętoń LUX EXPRESS POLSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie 6.2. Bilety nabyte w kampanii promocyjnej nie są wymienialne na bilety objęte innymi promocjami 2018-11-26 INNE USŁUGI