www.uokik.gov.pl

Rejestr klauzul niedozwolonych

Do Rejestru wpisywane są postanowenia uznane za niedozwolone prawomocnym wyrokiem
Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentównumer postanowienia data wyroku sygnatura wyroku nazwa powoda nazwa pozwanego data wpisu branża

LP DATA WYROKU SYGNATURA SĄD POWÓD POZWANY POSTANOWIENIE NIEDOZWOLONE DATA WPISU BRANŻA
7314 2016-04-26 XVII AmC 15/16 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Piotr Kostański Turk Hava Yollari A.O. (Tureckie Linie Lotnicze S.A.) w Istambule W przypadku, gdy Pasażer w swojej podróży międzynarodowej nie wykorzysta pierwszego Kuponu Przelotu i rozpocznie podróż od Zaplanowanego Miejsca Postoju lub Międzylądowania, Przewoźnik ma prawo nie przyjąć Biletu Pasażera i unieważnić go 2018-11-22 INNE USŁUGI
7313 2016-04-27 XVII AmC 1823/14 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie Opłata za niepodjęcie zamówionej gotówki: dla wypłaty w PLN od niepodjętej kwoty - 0,3% kwoty, min. 100 zł, dla wypłaty w walucie obcej od niepodjętej kwoty - 0,3% kwoty, min. 140 zł 2018-11-22 USLUGI BANKOWE
7312 2017-09-06 VI ACa 671/16 Sąd Apelacyjny w Warszawie - VI Wydział Cywilny Aleksander Kunicki Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie S.A. w Warszawie w rozumieniu przepisów dotyczących porodów i urodzeń 2018-11-22 USŁUGI UBEZPIECZENIOWE
7311 2017-03-07 VI ACa 2071/15 Sąd Apelacyjny w Warszawie - VI Wydział Cywilny Sebastian Bąk Łukasz Choiński - Łukasz Choiński - FITFACTORY Jeżeli po otrzymaniu towaru klient znajdzie w nim wady, powinien odesłać go przesyłką pocztową pod adres sklepu 2018-11-22 HANDEL ELEKTRONICZNY
7310 2017-11-06 XVII AmC 1936/15 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów "Car-Pol Leasing" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji w Warszawie Pkt 11 "W przypadku stwierdzenia kradzieży wynajmowanego pojazdu obowiązkiem Najemcy jest niezwłoczne poinformowanie o tym fakcie Właściciela oraz Policji i niezwłoczny zwrot dokumentów pojazdu oraz kluczyków wraz z raportem policji.... 2018-11-22 INNE USŁUGI
7309 2017-11-06 XVII AmC 1936/15 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów "Car-Pol Leasing" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji w Warszawie Pkt 10 "(...) Celem uniknięcia udziału własnego (NWR), w sytuacji gdy szkoda nie nastąpiła z winy Najemcy (nie dotyczy szkód parkingowych) należy dostarczyć raport policyjny określający okoliczności i sprawcę zdarzenia, numer ważnej polisy... 2018-11-22 INNE USŁUGI
7308 2017-11-06 XVII AmC 1936/15 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów "Car-Pol Leasing" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji w Warszawie Pkt 8 "(..) Z tytułu utraconych wpływów Właściciel może domagać się odszkodowania odpowiadającego opłacie za wynajem za liczbę dni, w których samochód będzie wyłączony z użytkowania 2018-11-22 INNE USŁUGI
7307 2017-11-06 XVII AmC 1936/15 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów "Car-Pol Leasing" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji w Warszawie Opłata za obsługę mandatu 30 EUR 2018-11-22 INNE USŁUGI
7306 2017-11-06 XVII AmC 1936/15 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów "Car-Pol Leasing" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji w Warszawie Podsumowanie opłat zostanie sporządzone po zakończeniu wynajmu z uwzględnieniem cennika opłat karnych i serwisowych. Przedstawiając kartę kredytową jako zabezpieczenie za wynajem, wyrażam zgodę na jej obciążenie. 2018-11-22 INNE USŁUGI
7305 2017-04-24 XVII AmC 410/16 Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Władysława Hausmann, Katarzyna Panufnik, Jadwiga Pawlikowska, Agnieszka Wagner, Joanna Marciniak, Sylwia Lipińska Aleksandra Kierdal - "Zorza Polarna" Aleksandra Kierdal Nie odpowiadamy za opóźnienia w dostawie przesyłek przez Pocztę Polską i firmy kurierskie 2018-11-22 HANDEL ELEKTRONICZNY